caută:   
 
 

reviste bnr

 
Prin intermediul revistelor pe care le editează (Revista Bibliotecii Naţionale a României, Revista Română de Istorie a Cărţii, Informare şi documentare: activitate ştiinţifică şi profesională, Revista Română de Conservare şi Restaurare a Cărţii, Biblioteca: revistă de bibliologie şi ştiinţa informării), Biblioteca Naţională a României valorifică şi promovează patrimoniul cultural românesc, susţine învăţământul românesc de specialitate şi cercetarea în domeniu. Cele cinci publicaţii sunt prezente în colecţiile multor biblioteci din ţară şi din străinătate şi, de asemenea, sunt incluse în bazele de date ProQuest şi Ebsco.
Lansată în 1995, Revista Bibliotecii Naţionale a României este „vocea” instituţiei, având ca obiect de studiu colecţiile, produsele, serviciile şi istoria proprie, dar şi fenomenele infodocumentare şi culturale semnificative la nivel naţional şi internaţional.
Un produs al conlucrării dintre trei importante biblioteci – Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Centrală Universitară “Carol I” Bucureşti şi Biblioteca Academiei Române – este Revista Română de Istorie a Cărţii, editată de BNR din 2004 şi având ca obiectiv promovarea cercetării şi a bogăţiei patrimoniale româneşti, în ţară şi în străinătate.
Din 2007, Biblioteca Naţională a României a lansat şi Informare şi documentare: activitate ştiinţifică şi profesională, dedicată activităţii de cercetare a masteranzilor şi doctoranzilor Facultăţii de Litere. Secţia Biblioteconomie şi Ştiinţa informării – Universitatea Bucureşti.
Editată din 2008, Revista Română de Conservare şi Restaurare a Cărţii reînnoadă tradiţia cu publicaţia Probleme de patologie a cărţii: culegere de material documentar, elaborată de Laboratorul de Patologie şi Restaurare a Cărţii al BNR între anii 1965-1995.
Intrată în portofoliul editorial al Bibliotecii Naţionale a României în martie 2009, Biblioteca: revistă de bibliologie şi ştiinţa informării are o apariţie neîntreruptă din anul 1948, fiind binecunoscută în rândul bibliotecarilor din bibliotecile publice. Ea exprimă, pe de o parte, rolul metodologic al Bibliotecii Naţionale a României şi, pe de altă parte, se constituie într-o interfaţă a întregului sistem infodocumentar românesc.

Autorii materialelor trimise spre publicare în revistele Bibliotecii Naţionale a României trebuie să respecte următoarele norme de redactare.

Revistele editate de Biblioteca Naţională a României se obţin pe bază de abonament.

Pentru a vă abona, vă rugăm să completaţi cele 2 taloane.

Talonul nr.1 trebuie completat şi returnat la Biblioteca Naţională a României, biroul “Expediţii”, până cel mai târziu 31.12.2011, însoţit de copia ordinului de plată. Transmiterea talonului nr. 1 şi a copiei ordinului de plată este obligatorie pentru înregistrarea abonamentului.
Talonul nr. 2 se va completa şi expedia la Serviciul Contabilitate pentru a vi se putea elibera factura fiscală, în cazul în care doriţi acest lucru.

Date necesare pentru efectuarea plăţii:

Biblioteca Naţională a României
Str. Ion Ghica nr.4 sector 3 Bucureşti
Cont: RO56TREZ70320360150xxxxx, deschis la Trezoreria sector 3 Bucureşti.
Cod fiscal: 6312079

Contact:
fax: 021 3123381
email: 

Persoană de contact: 
Mariana Stoica
021 3142434/220

 

cataloage/baze de date

 
 

Instrumente pentru Editori

 
 

Strategie. Dezvoltare

 
Comentariile și propunerile dumneavoastră pot fi trimise la adresa strategie@bibnat.ro

 

Programul bibliotecii

 
Înscrieri cititori:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 17.45
Marţi, Joi : 12.00 – 19.45

Îndrumare şi săli de lectură colecții curente:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 18.00
Marţi, Joi : 12.00 – 20.00

Săli de lectură colecții speciale:
►Sala „Alexandre Saint Georges” (bibliofilie, manuscrise, fotografii, arhivă istorică etc.), etajul V: marţi – joi, între orele 10.00 – 18.00.

*Sala audio-video „George Enescu” este închisă  în perioada 22.11.2017-22.05.2018.

Marți, Miercuri, Joi: 10.00 - 12.30

Accesul cititorilor în spațiile deschise:
Luni, miercuri, vineri: 08.00 – 18.00
Marţi, joi: 08.00 – 20.00
Sîmbătă: 09.00 – 17.00 

Centrul Național ISBN-ISSN-CIP - relații cu publicul prin telefon:
Luni - vineri: 12.00 - 16.00

 

Biblioteca Naţională Digitală

 

 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul „Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2017 Biblioteca Naţională a României