caută:   
 
 

rezerva naţională de publicaţii

 

Constituită prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 877 din 30 iunie 1970, Rezerva Naţională de Carte (actuala Rezerva Naţională de Publicaţii) funcţionează ca parte componentă a Bibliotecii Centrale de Stat (actuala Bibliotecă Naţională a României).

Principala sa atribuţie este aceea de a prelua excedentul de publicaţii din Biblioteca Naţională a României şi de a-l distribui, prin donaţii, bibliotecilor şi altor organizaţii interesate.

Prin intermediul RNP, Biblioteca Naţională a României contribuie la îmbogăţirea colecţiilor bibliotecilor din Sistemul Naţional de Biblioteci, dar şi a colecţiilor unor structuri info-documentare din străinătate.

În depozitul RNP se regăsesc apariţii editoriale recente, cele mai multe fiind din ultimii 3-4 ani (în format tipărit – majoritatea, dar şi în format electronic).

Funcţionând ca un depozit de tranzit, fondul de publicaţii al RNP se schimbă şi se actualizează permanent.


Pot beneficia de serviciile RNP:


  • bibliotecile publice de orice nivel;
  • bibliotecile din învăţământul de stat de toate gradele;
  • bibliotecile diferitelor culte religioase;
  • biblioteci ale altor instituţii de stat (muzee, unităţi militare şi administrative);
  • biblioteci ale asociaţiilor şi fundaţiilor culturale;
  • biblioteci ale comunităţilor româneşti de peste hotare.


Pentru a avea acces la cărţile din depozitul Rezervei Naţionale de Publicaţii, instituţia solicitantă trebuie să întocmească o cerere de transfer, în regim de donaţie, din fondul disponibil, în vederea îmbogăţirii propriului fond.


Cererea va conţine:


● informaţii generale privind instituţia solicitantă (denumire, tipul de instituţie, date de contact);

● scurtă prezentare a instituţiei solicitante, care va cuprinde: tipologia utilizatorilor, numărul utilizatorilor activi în ultimele 12 luni (dacă este cazul), activităţi desfăşurate în bibliotecă sau în organizaţia/comunitatea respectivă etc.;

● numele persoanei de contact (al bibliotecarului);

● număr de telefon şi/sau adresă de e-mail.


Cererea – întocmită de bibliotecar şi contrasemnată de directorul instituţiei, de primar sau de un alt for superior, dacă există – va fi adresată Managerului Bibliotecii Naţionale a României (Bulevardul Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti).


Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să ne contactaţi la:


Biroul Rezerva Naţională de Publicaţii, Biblioteca Naţională a României

Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti, Demisol, Corp BD 22

telefon 0213142434 interior 1126

e-mail:

cataloage/baze de date

 
 

Instrumente pentru Editori

 
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 

Programul bibliotecii

 
Înscrieri cititori:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 17.45
Marţi, Joi : 12.00 – 19.45

Îndrumare şi săli de lectură colecții curente:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 18.00
Marţi, Joi : 12.00 – 20.00

Săli de lectură colecții speciale:
►Sala „Alexandre Saint Georges” (bibliofilie, manuscrise, fotografii, arhivă istorică etc.), etajul V: marţi – joi, între orele 10.00 – 18.00.

Sala audio-video „George Enescu” este închisă temporar, începând cu 5 iunie 2018. Documentele muzicale de colecţii speciale pot fi consultate la sala „Alexandre Saint Georges", etajul V:  marţi – joi, între orele 10.00 – 18.00.

*Sala American Corner este închisă temporar, începând cu 5 martie 2018.
*În perioada 23 mai 2018 - 1 septembrie 2018, cabinetul de manuscrise va fi închis pentru public.

Marți, Miercuri, Joi: 10.00 - 12.30

Accesul cititorilor în spațiile deschise:
Luni, miercuri, vineri: 08.00 – 18.00
Marţi, joi: 08.00 – 20.00
Sîmbătă: 09.00 – 17.00 

Centrul Național ISBN-ISSN-CIP - relații cu publicul prin telefon:
Luni - vineri: 12.00 - 16.00
 

Sunetul paginilor

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2018 Biblioteca Naţională a României