caută:   
 
 

servicii

 
Accesul cititorilor la colecţiile bibliotecii
 • accesul la colecţiile bibliotecii se face obligatoriu numai pe baza permisului de cititor, prin sălile de împrumut şi lectură şi cu asistenţa bibliotecarelor
 • publicaţiile nu se pot consulta în afara sălilor de lectură
 • documentele consultate trebuie înapoiate în aceeaşi stare fizică în care au fost primite

Condiţii de înscriere
 1. Buletin de identitate sau carte de identitate cu domiciliul stabil în Craiova, pentru sala de împrumut ; pentru sala de lectură, utilizatorii trebuie să prezinte B.I., C.I. sau paşaportul.
 2. Plic şi timbre pentru scrisoare cu confirmare de primire.
 3. Ultima factură de electricitate / telefon.
 4. Adeverinţă de la locul de muncă cu adresa specificată.
 5. Pentru elevi şi studenţi, adeverinţă de serviciu a unuia dintre părinţi.
 6. Perioada de împrumut : 10 zile.
 7. Numărul de publicaţii care se pot împrumuta la domiciliu : 2.

Cititorii filialei OMNIA au următoarele obligaţii :
 • să verifice, la primire, starea publicaţiilor şi să semnaleze eventualele nereguli constatate privind publicaţiile solicitate;
 • să nu provoace nici un fel de deteriorare publicaţiilor consultate. Este categoric interzisă detaşarea şi/sau sustragerea unor pagini, fotografii, hărţi, etc din publicaţii. În caz contrar, se va anula permisul cititorului în culpă şi, după caz, se vor sesiza organele de poliţie;
 • tentativa de sustragere a publicaţiilor atrage ridicarea definitivă a permisului şi a dreptului de intrare în bibliotecă.

Regulament
 • Permisul de cititor se acordă gratuit, oricărei persoane care a împlinit vîrsta de 14 ani, pe bază de buletin sau carte de identitate sau paşaport (pentru cetatenii straini).
 • Permisul de cititor poate fi acordat şi cititorilor cu vîrsta sub 14 ani pe baza unei cereri scrise a unuia din părinţi.
 • Permisul de cititor este personal şi netransmisibil.
 • Cititorul este obligat să semnaleze orice schimbare de adresă, sau loc de muncă.
 • Accesul cititorilor este permis în spaţiile special rezervate : sala de împrumut, sala de lectură, grupul sanitar.
 • Este obligatorie păstrarea liniştii în sălile de lectură şi în incinta bibliotecii.
 • Este interzis accesul în bibliotecă persoanelor care, prin comportament sau ţinută (murdărie, ebrietate, zgomot, violenţe fizice sau verbale, acte iresponsabile), deranjează publicul cititor sau personalul salariat din biblioteca OMNIA.
 • Furtul, deteriorarea publicaţiilor, agresiunea fizică sau verbală la adresa bibliotecarelor vor fi sancţionate, în funcţie de gravitatea faptei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 • De asemenea, se vor aplica următoarele sancţiuni specifice : ridicarea permisului pentru o perioadă de 6 luni ; anularea permisului.
 • Se interzice :
  • deteriorarea sau distrugerea patrimoniului mobil sau imobil al instituţiei ;
  • să se facă notaţii pe text, să se scrie pe hârtia plasată pe pagina unei cărţi deschise, să se facă sublinieri pe text ;
  • intrarea cu animale în bibliotecă ;
  • fumatul în alte spaţii decât cele special amenajate ;
  • consumul alimentelor şi al băuturilor în sălile de lectură şi etalarea lor pe mesele de studiu ;
  • folosirea telefoanelor celulare în sălile de lectură
  • afişajul neautorizat ;
  • perturbarea activităţii salariaţilor bibliotecii.
 • Cititorii au obligaţia să depună în locul special amenajat de la intrare: haine, sacoşe, rucsacuri, genţi diplomat, genţi de damă tip servietă şi publicaţii care nu aparţin fondurilor bibliotecii.
 • Biblioteca nu răspunde pentru banii şi obiectele de valoare lăsate în genţile de la intrare sau de pe mesele de lectură.

Servicii oferite de bibliotecă
 • Imprumut de documente la domiciliu sau pentru consultare la sala de lectură
 • Acces gratuit la internet
 • Acces la baza de date din programul de gestiune al fondului de carte Biblio-Tech pe sistem MacIntosh şi utilitarul BCDI Spécial, pe sistem PC.
 • Informaţii şi referinţe bibliografice
 • Organizare de manifestări culturale
 • Expoziţii, activităţi culturale
sus

cataloage/baze de date

 
 

Instrumente pentru Editori

 
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 

Programul bibliotecii

 
Înscrieri cititori:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 17.45
Marţi, Joi : 12.00 – 19.45

Îndrumare şi săli de lectură colecții curente:
Luni, Miercuri, Vineri : 10.00 – 18.00
Marţi, Joi : 12.00 – 20.00

Săli de lectură colecții speciale:
►Sala „Alexandre Saint Georges” (bibliofilie, manuscrise, fotografii, arhivă istorică etc.), etajul V: marţi – joi, între orele 10.00 – 18.00.

Sala audio-video „George Enescu” este închisă temporar, începând cu 5 iunie 2018. Documentele muzicale de colecţii speciale pot fi consultate la sala „Alexandre Saint Georges", etajul V:  marţi – joi, între orele 10.00 – 18.00.

*Sala American Corner este închisă temporar, începând cu 5 martie 2018.
*În perioada 23 mai 2018 - 1 septembrie 2018, cabinetul de manuscrise va fi închis pentru public.

Marți, Miercuri, Joi: 10.00 - 12.30

Accesul cititorilor în spațiile deschise:
Luni, miercuri, vineri: 08.00 – 18.00
Marţi, joi: 08.00 – 20.00
Sîmbătă: 09.00 – 17.00 

Centrul Național ISBN-ISSN-CIP - relații cu publicul prin telefon:
Luni - vineri: 12.00 - 16.00
 

Sunetul paginilor

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2018 Biblioteca Naţională a României