caută:   
 
 

24 aprilie 2012

 
Biblioteca Naţională a României şi bibliotecile publice
Marţi, 24 aprilie 2012

Intro

Program

Program

09.00 (spaţiu de desfăşurare: Atrium, Parter)
Alocuţiuni:
conf. dr. Elena Tîrziman, director general BNR
Ioan Matei, şef birou Biblioteci. Cultură scrisă, MCPN

09.15 (spaţiu de desfăşurare: Atrium, Parter)
Bibliotecile publice din România – formare, informare, spaţiu societal: câteva portrete (I): 
Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş – director conf. univ. dr. Octavian Mihail Sachelarie
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi – director drd. Ilie Zanfir
Biblioteca Judeţeană Bistriţa-Năsăud – director Oliv Mircea
Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov – director dr. Daniel Nazare
Biblioteca Judeţeană „ASTRA” Sibiu – director dr. Silviu Borş

11.00 (spaţiu de desfăşurare: Atrium, Parter)
Conferire Diplome ASTRA Sibiu – dl. Onuc Nemeş

11.15 (spaţiu de desfăşurare: Atrium, Parter)
Paul Baran – prezentare program Biblionet 

11.30 (spaţiu de desfăşurare: Atrium, Parter)
Prezentare Revista Biblioteca: Revistă de Bibliologie şi Ştiinţa  Informării editată de Biblioteca Naţională a României

11.45
Pauză de cafea 

12.15 (spaţiu de desfăşurare: Atrium, Parter)
Bibliotecile publice din România – formare, informare, spaţiu societal: câteva portrete (II): 
Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Bihor – director Ligia Antonia Mirişan
Biblioteca Judeţeană „Christian Tell” Gorj – director Olimpia Bratu
Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iaşi – director dr. Cătălin Bordeianu
Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol” Arad – director Florin Didilescu
Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila – director Dragoş Adrian Neagu
Biblioteca Judeţeană Timiş – director drd. Tudor Creţu

14.00 (spaţiu de desfăşurare: Mezanin)
Vernisajul expoziţiei de pictură Alexandra Năstasă – Couleurs des femmes

14.30 (spaţiu de desfăşurare: Librărie, Parter)
Bufet

14.30 (spaţiu de desfăşurare: Cabinetul Bibliologic, Et. I)
Inaugurarea Cabinetului Bibliologic
Expuneri şi dezbatere: Învăţământul biblioteconomic românesc – bilanţ, perspective. Invitate: catedrele de specialitate de la Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Braşov. Coordonator: prof. univ. dr. Mircea Regneală
Biblioteca Naţională a României şi programele de formare continuă (Serviciul Cercetare. Dezvoltare al Bibliotecii Naţionale a României)

Expoziţie: Literatura biblioteconomică din România – o radiografie (Cabinetul Bibliologic al Bibliotecii Naţionale a României)

14.30-16.30 (spaţiu de desfăşurare: Atrium, Parter)
Lansări de carte

16.30
Pauză de cafea

17.00 (spaţiu de desfăşurare: Aula, Corp Aula, Et. I)
Conferinţele Bibliotecii Naţionale: Tigrul de hârtie: scriitori şi cărţi. Invitat: Gabriel Liiceanu. Moderator Alex Ştefănescu

18.30
Pauză de cafea

18.45 (spaţiu de desfăşurare: Aula, Corp Aula, Et. I)
Work in progress: actorul Lari Giorgescu – Moftul român de I.L. Caragiale

19.45 (spaţiu de desfăşurare: Sala Mare de Conferinţe, Parter)
Inaugurarea seriei Cărţile şi filmele lor (proiect în parteneriat cu Arhiva Naţională de Film):
- semnarea protocolului de colaborare între Biblioteca Naţională a României şi Arhiva Naţională de Film
- Caragiale 160: vizionarea filmelor de scurt metraj Telegrame (1960, regie Aurel Miheleş, Gheorghe Naghi), Mofturi 1900 (1964, regie Jean Georgescu), Două lozuri (1957, regie Aurel Miheleş, Gheorghe Naghi), Lanţul slăbiciunilor (1952, regie Jean Georgescu), Vizită (1952, regie Jean Georgescu), după I.L. Caragiale.


Intro

Prin serviciile pe care le pune la dispoziţie, servicii ce traduc funcţiile şi misiunea sa, Biblioteca Naţională a României este complementară tuturor celorlalte tipuri de biblioteci care formează Sistemul Naţional de Biblioteci, inclusiv bibliotecilor publice, complinind rolul acesteia de spaţiu info-documentar şi cultural destinat publicului larg, de spaţiu dedicat petrecerii timpului liber şi manifestării relaţiilor societale, în general. 
Biblioteca Naţională a României dedică ziua a doua a evenimentului O perspectivă asupra culturii – Biblioteca Naţională a României, 24 aprilie, ideii de bibliotecă publică, funcţiilor şi misiunii acesteia, invitând bibliotecile publice din România să se prezinte cu specificul, biografia, serviciile, produsele şi activităţile pe care le pun la dispoziţie, pentru a crea o imagine panoramică asupra bibliotecilor publice din România secolului XXI, percepute din ce în ce mai mult ca Agora, ca spaţiu formativ şi informativ pentru comunităţile pe care le slujesc.
Conform misiunii şi viziunii asumate, Biblioteca Naţională a României împărtăşeşte cu celelalte biblioteci naţionale ale secolului XXI politica de deschidere, tot mai generoasă, către publicul cel mai variat, prin produsele, serviciile şi activităţile oferite, prin politica de facilitare a accesului la patrimoniul documentar pe care îl deţine, la tezaurul documentar naţional şi universal. 
Prin agenda comună stabilită cu principalele asociaţii profesionale din România, Biblioteca Naţională a României îşi manifestă funcţia de Centru Naţional Metodologic, contribuind la eforturile de dezvoltare a culturii profesiei. 
Ziua de 24 aprilie, care are ca temă Biblioteca Naţională a României şi bibliotecile publice, va oferi publicului o perspectivă asupra a ceea ce reprezintă azi bibliotecile publice româneşti, ca şi asupra a ceea ce înseamnă funcţia publică a Bibliotecii Naţionale a României: conferinţe, lansări de carte, întâlniri cu scriitorii, spectacole, spaţii de socializare, de schimburi de idei, de experienţe şi de valori – între persoane, între instituţii (inclusiv biblioteci), între persoane şi instituţii.

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

Sala Ludoteca Apolodor din Labrador (etaj mezanin):
luni, miercuri, vineri: 11.00-13.00 / marți, joi: 12.00-14.00

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Sala multimedia George Enescu (etaj 6, corp A):
luni - vineri: 09:00-17:00

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2023 Biblioteca Naţională a României