caută:   
 
 

achiziţii recente

 The Great War and the Origins of Humanitarianism 1918-1924
BRUNO CABANES. The Great War and the Origins of Humanitarianism 1918-1924. Cambridge University Press, 2014. 390 p.

The Great War and Medieval Memory: War, Remembrance and Medievalism in Britain and Germany, 1914-1940
STEFAN GOEBEL. The Great War and Medieval Memory: War, Remembrance and Medievalism in Britain and Germany, 1914-1940. Cambridge University Press, 2007. 357 p.

European Culture in the Great War: The arts, entertainement, and propaganda, 1914-1918
Editată de: AVIEL ROSHWALD, RICHARD STITES. European Culture in the Great War: The arts, entertainment, and propaganda, 1914-1918. Cambridge University Press, 1999. 430 p.

Alexandru Ioan Cuza şi România modernă / Oltea Răşcanu Gramaticu (coord.). Iași: PIM, 2020. 567 p.: il. în parte color. ISBN 978-606-13-5443-6

Apariția volumul Alexandru Ioan Cuza şi România modernă, coordonat de Oltea Rășcanu Gramaticu, este prilejuită de sărbătorirea bicentenarului nașterii domnitorului Alexandru Ioan Cuza, devenit simbol al Unirii. Lucrarea este o culegere de studii care îl prezintă pe domnitorului Alexandru Ioan Cuza, omul care „personifică și se identifică în mare măsură cu aspirațiile cele mai nobile ale unei generații de militanți absolut excepționale, care, pe durata a numai trei decenii, a pregătit și a săvârșit o revoluție, a realizat Unirea Principatelor și a obținut  neatârnarea țării, asigurând astfel premisele desăvârșirii unității naționale

Prima Serbare a Românilor de Pretutindeni − Putna, 1871: album. Putna: Editura Mitropolit Iacov Putneanul, 2021. 151 p.: fotogr. color, il. în parte color, pl. ISBN 978-606-8962-19-1

Prin textul și imaginile care îl însoțesc, albumul aniversar Prima Serbare a Românilor de Pretutindeni − Putna, 1871 prezintă contextul organizării, importanța și rolul istoric și cultural al Primei Serbări a Românilor de Pretutindeni și al Primului Congres al Studenților Români de Pretutindeni, care au avut loc la Mănăstirea Putna, la 15 august 1871. Cele două evenimente din anul 1871 au fost organizate de către studenții români de la Viena, reuniți în Asociația „România Jună”, cu sprijinul studenților români din alte centre universitare.

Les Français de la Belle Époque / Antoine Prost; Paris : Gallimard, 2019; 383 p.; ill.; 22 cm; ISBN 978-2-07281893-6

Belle Epoque este o perioadă a cărei ultimă etapă cronologică este ușor de localizat: Primul Război Mondial. În ceea ce privește începuturile sale, nu toți istoricii sunt de acord în această privinţă: se poate considera că ea a început în jurul anului 1900 odată cu Expoziția Universală de la Paris sau, după părerea lui Antoine Prost, în jurul anilor 1895-1898, adică - din punct de vedere economic, la sfârşitul depresiunii, iar din punct de vedere politic în perioada afacerii Dreyfus.


Lavinia STAN. Transitional Justice in Post-Communist Romania: The Politics of Memory. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2013. 288 p.

În acest volum, Lavinia Stan reunește domeniile sale majore de expertiză – dinamica politică și socială a României post decembriste și aspectele teoretice și empirice ale justiției tranziționale în fostele state autoritare –, pentru a realiza o analiză pertinentă a provocărilor justiției tranziționale în țara noastră. 
Cartea prezintă efortul complex al justiției tranziționale românești, de la primele procese împotriva oficialilor implicați în încălcări grave ale drepturilor omului, trecând prin desecretizarea arhivelor securității și acordarea accesului la acestea, lustrație, restituirea proprietății, compensare și reabilitare, până la rescrierea cărților de istorie astfel încât să corespundă realității.


Diana DUMITRU. The State, Antisemitism, and Collaboration in the Holocaust: the Borderlands of Romania and the Soviet Union. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2016. 268 p.

Realizată în baza cercetării unor surse originale de documentare, mărturii păstrate în arhive sau interviuri cu supraviețuitori ai acelor vremuri, cartea explorează variațiile regionale ale atitudinii și comportamentului civililor față de populația evreiască în România și în țările aflate sub ocupație Sovietică. 


Jay WINTER, Antoine PROST. The Great War in History: Debates and Controversies, 1914 to the Present, Second Edition. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2020. 290 p.

Această nouă ediție actualizată a cărții The Grate War in History: Debates and Controversies, 1914 to the Present oferă publicului o imagine de ansamblu asupra interpretărilor istorice cu privire la Marele Război, așa cum au fost acestea surprinse de istorici, în perioada 1914-2020. Analiza prezentată demonstrează globalizarea fenomenului reprezentat de Primul Război Mondial și felul în care revoluția determinată de apariția internetului a influențat modul în care înțelegem și ne raportăm la acest conflict.


Vladimir TISMĂNEANU, Marius STAN. Romania Confronts Its Communist Past: Democracy, Memory, and Moral Justice. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2018. 205 p.

Concentrată asupra României post-comuniste, cartea își propune să arate cum justiția morală poate contribui la restabilirea adevărului și a unui climat de încredere în politică, reducând riscul autoritarismului. 
În această carte, cei doi autori, Vladimir Tismăneanu și Marius Stan, au redat și  aprofundat istoria Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, din două perspective: cea a unei mărturii - Vladimir Tismăneanu conducând această comisie în 2006 -, și cea a unui exercițiu analitic al reacțiilor determinate în societate de prezentarea raportului final al acesteia, abordând subiecte politice, istorice, legale și morale cruciale.  


Manus I. MIDLARSKY. Origins of Political Extremism: Mass Violence in the Twentieth Century and Beyond. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2011. 429 p.

Extremismul politic este una dintre cele mai periculoase și distructive forme de exprimare umană. Se pare că pe parcursul secolului XX, peste 100 de milioane de oameni și-au pierdut viața ca urmare a violenței extremiste, iar acest fapt ar putea fi pentru autor un motiv suficient pentru angajarea într-un proces de studiere a originii extremismului politic. Însă acest fapt este necesar, cu atât mai mult cu cât, reprezentanții extremismului exercitat în zilele noastre au revendicări universale, ce afectează și populația din alte regiuni, mai mult sau mai puțin îndepărtate de granițele spațiului geografic de origine.


La bande dessinee entre la presse et le livre : fragments d une histoire / Benoit Peeters; [Paris] : Bibliotheque nationale de France, 2019; (116 p.) : ill. en coul. ; 24 cm; ISBN 978-2-7177-2833-0

Benzile desenate, sub diferitele forme care sunt redefinite în mod permanent, constituie un obiect cultural semnificativ din secolul al XIX-lea până în zilele noastre.

Manuscrits enlumines d origine germanique. Tome 2, XVe siecle / Bibliotheque nationale de France, sous la direction de Laure Rioust. Paris : Bibliotheque nationale de France : Brepols, 2020, 1 vol. (261 p.) : ill. ; 31 cm; ISBN 978-2-503-57790-6

Volumul nouă al colecției Manuscrise Iluminate din Biblioteca Națională a Franței, fondată de François Avril în 1980, descrie 104 manuscrise din secolul al XV-lea şi constituie a doua parte a unui catalog dedicat producţiilor de manuscrise din țările de limbă germană și central-europeane, aflate în colecţia Departamentului de manuscrise al Bibliotecii Naționale a Franței.

Horia C.MATEI, Silviu NEGUȚ, Ion NICOLAE. Enciclopedia statelor lumii / statistici mondiale: Adrian Kanovici. Ed. a 16-a. Bucureşti: Meronia, 2020. 864 p.: 398 hărţi, ilustrații color ale tuturor drapelelor și capitalelor statelor de pe glob.

Ajunsă la cea de-a XVI-a ediție, Enciclopedia statelor lumii este publicată de Editura Meronia, fondată în 1994 la București, singura editură românească de după 1989 consacrată exclusiv promovării literaturii enciclopedice și de referință (din domeniul istoriei, geografiei, culturii, cincematografiei). De la prima ediție (din 1975), și până la cea de-a 16-a (din 2020), lucrarea a fost vândută în peste 500.000 de exemplare și s-a impus drept unul dintre cele mai căutate titluri ale enciclopedisticii românești, devenind un instrument de lucru pentru cele mai diverse categorii de cititori, de la elevi și studenți la toți cei interesați să decripteze evenimentele ce se petrec sub ochii noștri. 

Mária PAKUCS-WILCOCKS. Sibiul veacului al XVI-lea: rânduirea unui oraş transilvănean/ ilustraţia copertei: Radu Oltean, reconstituire a Pieței Huet din Sibiu la anul 1520. Bucureşti: Humanitas, 2018. XVI, 270 p.: facs., il. color. (Istorie. Societate & ci

Cartea este povestea vieții cotidiene a Sibiului secolului al XVI-lea, o călătorie având la bază documente inedite descoperite în arhive de mult uitate, și care prezintă personaje deosebite, evenimente memorabile, locuri aparte. Este o radiografie a unui oraş alcătuit diferit de cele din ţările române, în care cititorul este invitat să descopere care era construcția politică a guvernării orașului, buna guvernare, interacțiunea civică, ordinea și disciplina religioasă, cine erau cetățenii, patricienii, elita politică și economică, cum se făcea comerțul la distanță și care erau fundamentele economice ale bunăstării Sibiului. 

Arhimandrit Paisie TEODORESCU. Reşedinţa Patriarhală. Istorie şi artă / cuv. înainte: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Bucureşti: Editura Basilica, 2018. 542 p.: fotogr. color. (Cota V 24.387)

Volumul sintetizează o istorie de peste 350 de ani a Reședinței Patriarhale de pe Dealul Patriarhiei, care a trecut prin numeroase refaceri și prefaceri de-a lungul timpului și care începe în anul 1656, când a fost construită ca stareție a mănăstirii întemeiată de domnitorul Constantin Șerban Basarab, continuă cu anul 1668, când a devenit reședință a mitropoliților țării, și se continuă în zilele noastre – când primește statutul de reședință patriarhală. 


Atelier de front: artişti români în marele război 1916-1918 / catalog de Alina Petrescu, dr. Adrian Silvan Ionescu, dr. Elena Olariu, dr. Mariana Vida. Bucureşti: Editura Muzeul Naţional de Artă al României, 2018. 215 p.: il.
În timpul Primului Război Mondial, artiștii români refugiați la Iași au participat la eforturile intelectualilor de mobilizare a populației, au încercat să recreeze atmosfera de dinainte de război prin activitatea lor expozițională intensă și au contribuit prin operele lor la înfăptuirea marelui nostru ideal național.(recenzie de Angela Bilcea)

România: un secol de istorie. Date statistice / Andrei Tudorel (coord.), Alexandrescu Iulian Vladimir, Alexandru-Caragea Nicoleta... Bucureşti: Editura Institutului Naţional de Statistică, 2018. 495 p.: facs., graf., h., il., tab. în parte color.
Lucrarea este o culegere selectivă de informații, un volum „simbol prin care statistica oficială românească rezumă, în chenarul a câteva sute de pagini, prin limbajul obiectiv al cifrelor, peste un veac de dezvoltaree a României moderne”. (recenzie de Angela Bilcea)

100 de inovatori români / Sorin Avram, Emanuel Bădescu, Cristian Român, Mihai Vișinescu (coord.); prefață de Basarab Nicolescu; consultant: Florin Ionescu; redactor: Ruxandra Mihăilă; concept grafic: Florin Mănescu. București: Editura Institutului Cultura
Volumul conține fișele biografice a 100 de creatori români, începând cu Nicolae Milescu Spătarul (1636-1707), cărturar moldovean de faimă europeană, traducător, călător, geograf, diplomat abil, activ atât în Țara Românească, cât și în Imperiul Rusiei, până la medicul Laurențiu Popescu (1944-2015), cel care a descoperit celulele stem, care pot regenera țesuturile bolnave dintr-un organism, și telecitele, celulele care acționează împreună cu celulele stem și măresc eficiența acestora. (recenzie de Angela Bilcea)

MÂRZA, SAMOILĂ. Albumul Marii Uniri: 1918 = The Album of the Great Union / text introductiv: Radu Mârza; traducere: Oana Răican. Ed. bilingvă. Bucureşti: Monitorul Oficial R.A., 2018. 41, [31] p.: foto. în parte color.
Puțini știu cine este Samoilă Mârza, dar toată lumea cunoaște fotografiile sale aflate în legătură directă cu Adunarea Națională de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918; este cel care a rămas cunoscut drept fotograful Marii Uniri. Imaginea reprezentând grupul de țărani din satul Galtiu, satul natal al fotografului, având deasupra o pancartă pe care se pot citi cuvintele: „Galtiu. Trăiască unirea și România Mare”, a fost și este prezentă în numeroase manuale de istorie și nu numai. (Recenzie de Angela Bilcea)

PĂCURARIU, MIRCEA. Unitate românească prin Biserică / apare cu binecuvântarea ÎPS Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului. Sibiu: Editura Andreiana, 2018. 383 p.
Cartea acad. pr. Mircea Păcurariu evidențiază rolul slujitorilor Bisericii din cele trei provincii românești la menținerea unității de neam între românii din jurul Carpaților și la făurirea Marii Uniri din 1918. (Recenzie de Angela Bilcea)

CIUPALĂ, ALIN. România în timpul Primului Război Mondial. Aliați, adversari și propagandă: o istorie în imagini = Romania during World War I. Allies, opponents and propaganda: an illustrated history / traducere: Oana Răican. Bucureşti: Monitorul Oficial R
Când vorbim despre Primul Război Mondial, în general vorbim despre confruntări militare, despre distrugeri materiale și pierderi umane cauzate de operațiunile militare și de acțiunile represive asupra populației, despre alianțe și interese sau despre consecințele politice care au transformat Europa și întreaga lume. În același timp, a existat și un alt război, „unul tăcut” și la fel de tragic: epidemiile de tifos exantematic, dizenterie și febră spaniolă, izbucnite în timpul conflagrației și spre sfârșitul acesteia, care au provocat victime mult mai numeroase și au avut consecințe demografice, dar și modificări la nivelul mentalului colectiv. (Recenzie de Angela Bilcea)

CONSTANTIN, Marian. Palatul Cotroceni. Destinul unei reşedinţe princiare. Bucureşti: Editura Noi Media Print, 2011, 180 p.
Lucrarea Palatul Cotroceni. Destinul unei reşedinţe princiare, o istorie a ceea ce este astăzi cunoscut sub denumirea de Muzeul Naţional Cotroceni - instituţie aflată în subordinea Administraţiei Prezidenţiale -, este însoţită de o iconografie bogată şi variată, incluzând atât imagini vechi, de arhivă, cât şi imagini actuale. În cele 5 capitole – „Vesela rezidenţă”, Palatul regal: o casă de vis, De la Palatul Pionierilor la Palatul Prezidenţial, Muzeul şi „Astrucă-te să te cotrocesc”-, reprezintă tot atâtea etape, în care pentru o perioadă s-au interferat aspecte ale vieţii laice cu cele religioase, care au marcat istoria acestui ansamblu, ultimul capitol fiind rezervat Bisericii Mănăstirii Cotroceni, demolată în 1984 şi refăcută în 2004. BRĂTULEANU, Anca. Portrete domneşti în colecţii străine. Portraits of Romanian Princes in Foreign Collections. Bucureşti: Editura Institutului Cultural Român, 2011, 80 p.
Limitându-se la o singură epocă explicată în cuvântul înainte, Genealogie şi imagine. Ieremia Movilă, Vasile Lupu şi famiile lor, Anca Brătuleanu a realizat un fel de „arbore genealogic ilustrat” al familiei lui Ieremia Movilă şi un altul, în legătură strânsă cu primul, al familiei lui Vasile Lupu. Singurul portret în ulei al voievodului Movilă se află la Kiev, cele mai numeroase portrete care s-au păstrat până astăzi aparţinând Mariei, fiica lui Vasile Lupu, şi care se află la Muzeul Naţional din Varşovia şi la Muzeul de Istorie şi Arheologie din Grodno (Belarus). 
Studiul porneşte de la portretele celor doi voievozi şi ale fiicelor lor, căsătorite cu nobili din afara graniţelor Moldovei, care (...) „au fost descoperite pe parcursul unor cercetări începute din dorinţa de a elucida ceea ce am numit fenomenul Golia, cu alte cuvinte, o investigaţie destinată să explice prezenţa în cadrul Mânăstirii Golia din Iaşi a unei biserici care, deşi păstrează caracteristicile planimetric-spaţiale specifice lăcaşelor de cult moldoveneşti, este îmbrăcată într-o haină purtând pecetea influenţelor asimilate din arhitectura Poloniei epocii”. (Anca Brătuleanu) FEZI, Bogdan Andrei. Bucureștiul european. București: Editura Curtea Veche Publishing, 2010, 160 p.
Lucrarea își propune analizarea din punct de vedere arhitectural și urbanistic a istoriei Bucureștiului, de ieri și de astăzi, în perspectivă occidentală, fiind rezultatul proiectului de cercetare București, „Micul Paris”. Modelul francez și european. Trecut și perspective în arhitectură și urbanism, al Centrului de Cercetare, Proiectare, Expertiză și Consulting al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, proiect la care au mai lucrat alături de Bogdan Andrei Fezi arhitecții Ana Gabriela Tabacu și Dan Dinoiu. Studiul are la bază cercetarea unui amplu material documentar  - cărți, articole, arhive, legislație din diverse țări europene și comunitare -, dar și informații provenite din contactele directe cu personalități ale școlilor de arhitectură, președinți de organizații profesionale, arhitecți-șefi de metropole, din spațiul european. Însoțită de o prefață „inedită”, un interviu cu istoricul Neagu Djuvara - un martor al Bucureștiului interbelic -, „ghidul ideal care poate deschide poarta acestei lumi și a acestei cărți”, cartea beneficiază de un amplu material fotografic de epocă.


cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 
Program
Luni-Vineri: 11.00-15.00
 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-17:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00
marți, joi: 12:00-20:00

Sala de lectură „Mihai Eminescu” (etaj 1)
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00
marți, joi: 12:00-20:00

Sala de lectură „Alexandre Saint-Georges” (etaj 5)
luni - vineri: 09:00-17:00

Sala Ludoteca „Apolodor din Labrador” (mezanin)
luni, miercuri, vineri: 11:00-13:00
marți, joi: 12:00-14:00

Sala de copii și tineret „Ionel Teodoreanu” (etaj 1)
luni, miercuri, vineri: 10:00-18:00
marți, joi: 12:00-20:00

American Corner București (etaj 1)
luni - vineri: 08:30-16.30
(inclusiv împrumutul la domiciliu)
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2022 Biblioteca Naţională a României