caută:   
 
 

achiziţii recente

 MÂRZA, Radu. Călători şi pacienţi români la Karlsbad: o istorie culturală a mersului la băi pe la 1900
MÂRZA, Radu. Călători şi pacienţi români la Karlsbad: o istorie culturală a mersului la băi pe la 1900 / cuvânt-înainte de Alin Ciupală. Iaşi: Polirom, 2022. 499 p., [2] f.: facs., il. ISBN 978-973-46-9007-7 (BNaR III 365.784)

Cernăuţi − arhitectură europeană, arhitectură românească = Chernivtsi − European architecture, Romanian architecture: (1860-1940)
Cernăuţi − arhitectură europeană, arhitectură românească = Chernivtsi − European architecture, Romanian architecture: (1860-1940) / Octavian Carabela, Mihaela Criticos, Aurelia Carpov, Irina Korotun, Dragoş Olaru; [trad. în lb. engleză: Michael Artaki; prefaţă: Rudolf Graef]. Bucureşti: Simetria, 2018. 200 p.: facs., fotogr. în parte color, il., h., pl., portr. Ed. bilingvă română-engleză. Antetitlu: 2018 Anul european al patromoniului cultural #EuropeForCulture. ISBN 978-973-1872-44-5 (V 24.820)

Statele Europei: enciclopedie de istorie: din Antichitate până astăzi
Statele Europei: enciclopedie de istorie: din Antichitate până astăzi / Horia C. Matei, Marcel D. Popa, Adrian Kanovici, Caterina Radu, Daniel C. Frățică. Bucureşti: Meronia, 2022. 374 p.: h. (Dicţionare şi enciclopedii / Meronia) ISBN 978-606-750-043-1

Artişti români de altădată: sfârşitul secolului XIX − începutul secolului XX
ILIE, Oana; MĂRĂŞOIU, Alexandra. Artişti români de altădată: sfârşitul secolului XIX − începutul secolului XX / editat de Muzeul Naţional de Istorie a României. Bucureşti: Muzeul Naţional de Istorie a României, 2021. 199 p.: fotogr. color. ISBN 978-973-0-35629-8 (BNaR IV 114.195)

Haina îl face pe om: şase secole de istorie vestimentară: veşminte, costume, uniforme, accesorii
Haina îl face pe om: şase secole de istorie vestimentară: veşminte, costume, uniforme, accesorii = Clothes make the man: six centuries of clothing history: garments, costumes, uniforms, accessories / coord.: Cornel-Constantin Ilie, Alexandra Mărăşoiu / Muzeul Naţional de Istorie a României = National History Museum of Romania. Ed. a 3-a = 3rd ed. Oneşti: Magic Print, 2021. 160 p.: fotogr. color. ISBN 978-606-622-602-8 (BNaR IV 114.197)

Au fost odată două oraşe: New York şi Bucureşti la 1900
NEŢ, Mariana. Au fost odată două oraşe: New York şi Bucureşti la 1900 / pref. de Georgeta Filitti; trad. din lb. engleză de Mariana Neţ. Bucureşti: Corint Books, 2021. 398, [2] p.: tab., il., fotogr. color. (Istorii urbane / coord.: Adrian Majuru) ISBN 978-606-793-952-1 (BNaR III 359.544)


Erou medieval şi simbol naţional: studii despre Mihai Viteazul
CÂRCIUMARU, Radu; ONCESCU, Iulian. Erou medieval şi simbol naţional: studii despre Mihai Viteazul / pref.: prof.univ.dr.habil. Sorin Liviu Damean. Târgovişte: Cetatea de scaun, 2021. 285 p. ISBN 978-606-537-511-6  (BNaR II 679.542)

Tratat de biblioteconomie
Tratat de biblioteconomie / coord.: prof.univ. emerit Mircea Regneală; introducere de prof. univ. emerit Mircea Regneală. Ed. a 2-a, rev. și adăug. Bucureşti: Editura ABR, 2022. 5 vol.: il. în parte color. (Biblioteca ABR; 32)

Cultura monastică ortodoxă la români
Cultura monastică ortodoxă la români: (o privire istorică) / ed. alcătuită de Radu Lungu. Bucureşti: Paideia, 2020. 416, [2] p.: il. ISBN 978-606-748-364-2 (Emblematic) (BNaR IV 111.872)

Reginele scriitoare ale României: regina Elisabeta
Reginele scriitoare ale României: regina Elisabeta şi regina Maria / ed. îngrijită, introd. şi bibliografie de Silvia Irina Zimmermann. Bucureşti: Corint Istorie cu blazon, 2021. 400 p.: il., fotogr. (Istorie cu blazon / Corint Books) ISBN 978-606-793-964-4 (BNaR III 360.094)

Un parcurs pe Dealul Mitropoliei şi în împrejurimi
Un parcurs pe Dealul Mitropoliei şi în împrejurimi: urbanism şi arhitectură bucureşteană / Cristina Woinaroski, Simona Drăgan, Monica Croitoru-Tonciu; colaboratori: Sorina Dărăbanțiu, Amalia Iancu Pop, Georgiana Istrate, Andreea Mitrana, Miruna Moraru, Maria Pașc, Andreea-Ileana Popîrlan, Ana Cristina Stinghie, Ioana Șerban, Nicoleta Tenie; trad. în lb. engleză: Simona Drăgan; foto.: arh. Octavian Carabela. Bucureşti: Simetria, 2021. 223 p.: il., h., facs. în parte color. (Urbanism şi arhitectură bucureşteană) ISBN 978-973-1872-48-3 (BNaR IV 112.039)

Istoria fizicii din România
Istoria fizicii din România / Cristian Presură (coord.), [Adam Gheorghe, Bucurescu Dorel...]. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2021. XVII, 462, [3] p.: il., graf., tab., portr., fotogr. ISBN 978-973-27-3276-2 (Civilizaţia românească / coord. Victor Spinei; 31) Antetitlu: Academia Română. Secţia de Ştiinţe Fizice. (BNaR III 359.779)

O sută de ani după Tratatul minorităţilor (1919): aspecte din istoria şi civilizaţia evreilor din România
O sută de ani după Tratatul minorităţilor (1919): aspecte din istoria şi civilizaţia evreilor din România / Carol Iancu, Ladisláu Gyémánt, Lya Benjamin... ; vol. coord. de Carol Iancu, cu participarea lui Alin Popa; cuv. înainte: Aurel Vainer, Carol Iancu. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2021. 355 p. : il., fotogr. în parte color. ISBN 978-973-27-3289-2 (BNaR III 359.780)

The Great War and the Origins of Humanitarianism 1918-1924
BRUNO CABANES. The Great War and the Origins of Humanitarianism 1918-1924. Cambridge University Press, 2014. 390 p.

The Great War and Medieval Memory: War, Remembrance and Medievalism in Britain and Germany, 1914-1940
STEFAN GOEBEL. The Great War and Medieval Memory: War, Remembrance and Medievalism in Britain and Germany, 1914-1940. Cambridge University Press, 2007. 357 p.

European Culture in the Great War: The arts, entertainement, and propaganda, 1914-1918
Editată de: AVIEL ROSHWALD, RICHARD STITES. European Culture in the Great War: The arts, entertainment, and propaganda, 1914-1918. Cambridge University Press, 1999. 430 p.

Alexandru Ioan Cuza şi România modernă / Oltea Răşcanu Gramaticu (coord.). Iași: PIM, 2020. 567 p.: il. în parte color. ISBN 978-606-13-5443-6

Apariția volumul Alexandru Ioan Cuza şi România modernă, coordonat de Oltea Rășcanu Gramaticu, este prilejuită de sărbătorirea bicentenarului nașterii domnitorului Alexandru Ioan Cuza, devenit simbol al Unirii. Lucrarea este o culegere de studii care îl prezintă pe domnitorului Alexandru Ioan Cuza, omul care „personifică și se identifică în mare măsură cu aspirațiile cele mai nobile ale unei generații de militanți absolut excepționale, care, pe durata a numai trei decenii, a pregătit și a săvârșit o revoluție, a realizat Unirea Principatelor și a obținut  neatârnarea țării, asigurând astfel premisele desăvârșirii unității naționale

Prima Serbare a Românilor de Pretutindeni − Putna, 1871: album. Putna: Editura Mitropolit Iacov Putneanul, 2021. 151 p.: fotogr. color, il. în parte color, pl. ISBN 978-606-8962-19-1

Prin textul și imaginile care îl însoțesc, albumul aniversar Prima Serbare a Românilor de Pretutindeni − Putna, 1871 prezintă contextul organizării, importanța și rolul istoric și cultural al Primei Serbări a Românilor de Pretutindeni și al Primului Congres al Studenților Români de Pretutindeni, care au avut loc la Mănăstirea Putna, la 15 august 1871. Cele două evenimente din anul 1871 au fost organizate de către studenții români de la Viena, reuniți în Asociația „România Jună”, cu sprijinul studenților români din alte centre universitare.

Horia C.MATEI, Silviu NEGUȚ, Ion NICOLAE. Enciclopedia statelor lumii / statistici mondiale: Adrian Kanovici. Ed. a 16-a. Bucureşti: Meronia, 2020. 864 p.: 398 hărţi, ilustrații color ale tuturor drapelelor și capitalelor statelor de pe glob.

Ajunsă la cea de-a XVI-a ediție, Enciclopedia statelor lumii este publicată de Editura Meronia, fondată în 1994 la București, singura editură românească de după 1989 consacrată exclusiv promovării literaturii enciclopedice și de referință (din domeniul istoriei, geografiei, culturii, cincematografiei). De la prima ediție (din 1975), și până la cea de-a 16-a (din 2020), lucrarea a fost vândută în peste 500.000 de exemplare și s-a impus drept unul dintre cele mai căutate titluri ale enciclopedisticii românești, devenind un instrument de lucru pentru cele mai diverse categorii de cititori, de la elevi și studenți la toți cei interesați să decripteze evenimentele ce se petrec sub ochii noștri. 

Mária PAKUCS-WILCOCKS. Sibiul veacului al XVI-lea: rânduirea unui oraş transilvănean/ ilustraţia copertei: Radu Oltean, reconstituire a Pieței Huet din Sibiu la anul 1520. Bucureşti: Humanitas, 2018. XVI, 270 p.: facs., il. color. (Istorie. Societate & ci

Cartea este povestea vieții cotidiene a Sibiului secolului al XVI-lea, o călătorie având la bază documente inedite descoperite în arhive de mult uitate, și care prezintă personaje deosebite, evenimente memorabile, locuri aparte. Este o radiografie a unui oraş alcătuit diferit de cele din ţările române, în care cititorul este invitat să descopere care era construcția politică a guvernării orașului, buna guvernare, interacțiunea civică, ordinea și disciplina religioasă, cine erau cetățenii, patricienii, elita politică și economică, cum se făcea comerțul la distanță și care erau fundamentele economice ale bunăstării Sibiului. 

Arhimandrit Paisie TEODORESCU. Reşedinţa Patriarhală. Istorie şi artă / cuv. înainte: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Bucureşti: Editura Basilica, 2018. 542 p.: fotogr. color. (Cota V 24.387)

Volumul sintetizează o istorie de peste 350 de ani a Reședinței Patriarhale de pe Dealul Patriarhiei, care a trecut prin numeroase refaceri și prefaceri de-a lungul timpului și care începe în anul 1656, când a fost construită ca stareție a mănăstirii întemeiată de domnitorul Constantin Șerban Basarab, continuă cu anul 1668, când a devenit reședință a mitropoliților țării, și se continuă în zilele noastre – când primește statutul de reședință patriarhală. 


Atelier de front: artişti români în marele război 1916-1918 / catalog de Alina Petrescu, dr. Adrian Silvan Ionescu, dr. Elena Olariu, dr. Mariana Vida. Bucureşti: Editura Muzeul Naţional de Artă al României, 2018. 215 p.: il.
În timpul Primului Război Mondial, artiștii români refugiați la Iași au participat la eforturile intelectualilor de mobilizare a populației, au încercat să recreeze atmosfera de dinainte de război prin activitatea lor expozițională intensă și au contribuit prin operele lor la înfăptuirea marelui nostru ideal național.(recenzie de Angela Bilcea)

România: un secol de istorie. Date statistice / Andrei Tudorel (coord.), Alexandrescu Iulian Vladimir, Alexandru-Caragea Nicoleta... Bucureşti: Editura Institutului Naţional de Statistică, 2018. 495 p.: facs., graf., h., il., tab. în parte color.
Lucrarea este o culegere selectivă de informații, un volum „simbol prin care statistica oficială românească rezumă, în chenarul a câteva sute de pagini, prin limbajul obiectiv al cifrelor, peste un veac de dezvoltaree a României moderne”. (recenzie de Angela Bilcea)

100 de inovatori români / Sorin Avram, Emanuel Bădescu, Cristian Român, Mihai Vișinescu (coord.); prefață de Basarab Nicolescu; consultant: Florin Ionescu; redactor: Ruxandra Mihăilă; concept grafic: Florin Mănescu. București: Editura Institutului Cultura
Volumul conține fișele biografice a 100 de creatori români, începând cu Nicolae Milescu Spătarul (1636-1707), cărturar moldovean de faimă europeană, traducător, călător, geograf, diplomat abil, activ atât în Țara Românească, cât și în Imperiul Rusiei, până la medicul Laurențiu Popescu (1944-2015), cel care a descoperit celulele stem, care pot regenera țesuturile bolnave dintr-un organism, și telecitele, celulele care acționează împreună cu celulele stem și măresc eficiența acestora. (recenzie de Angela Bilcea)

MÂRZA, SAMOILĂ. Albumul Marii Uniri: 1918 = The Album of the Great Union / text introductiv: Radu Mârza; traducere: Oana Răican. Ed. bilingvă. Bucureşti: Monitorul Oficial R.A., 2018. 41, [31] p.: foto. în parte color.
Puțini știu cine este Samoilă Mârza, dar toată lumea cunoaște fotografiile sale aflate în legătură directă cu Adunarea Națională de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918; este cel care a rămas cunoscut drept fotograful Marii Uniri. Imaginea reprezentând grupul de țărani din satul Galtiu, satul natal al fotografului, având deasupra o pancartă pe care se pot citi cuvintele: „Galtiu. Trăiască unirea și România Mare”, a fost și este prezentă în numeroase manuale de istorie și nu numai. (Recenzie de Angela Bilcea)

PĂCURARIU, MIRCEA. Unitate românească prin Biserică / apare cu binecuvântarea ÎPS Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului. Sibiu: Editura Andreiana, 2018. 383 p.
Cartea acad. pr. Mircea Păcurariu evidențiază rolul slujitorilor Bisericii din cele trei provincii românești la menținerea unității de neam între românii din jurul Carpaților și la făurirea Marii Uniri din 1918. (Recenzie de Angela Bilcea)

CIUPALĂ, ALIN. România în timpul Primului Război Mondial. Aliați, adversari și propagandă: o istorie în imagini = Romania during World War I. Allies, opponents and propaganda: an illustrated history / traducere: Oana Răican. Bucureşti: Monitorul Oficial R
Când vorbim despre Primul Război Mondial, în general vorbim despre confruntări militare, despre distrugeri materiale și pierderi umane cauzate de operațiunile militare și de acțiunile represive asupra populației, despre alianțe și interese sau despre consecințele politice care au transformat Europa și întreaga lume. În același timp, a existat și un alt război, „unul tăcut” și la fel de tragic: epidemiile de tifos exantematic, dizenterie și febră spaniolă, izbucnite în timpul conflagrației și spre sfârșitul acesteia, care au provocat victime mult mai numeroase și au avut consecințe demografice, dar și modificări la nivelul mentalului colectiv. (Recenzie de Angela Bilcea)

CONSTANTIN, Marian. Palatul Cotroceni. Destinul unei reşedinţe princiare. Bucureşti: Editura Noi Media Print, 2011, 180 p.
Lucrarea Palatul Cotroceni. Destinul unei reşedinţe princiare, o istorie a ceea ce este astăzi cunoscut sub denumirea de Muzeul Naţional Cotroceni - instituţie aflată în subordinea Administraţiei Prezidenţiale -, este însoţită de o iconografie bogată şi variată, incluzând atât imagini vechi, de arhivă, cât şi imagini actuale. În cele 5 capitole – „Vesela rezidenţă”, Palatul regal: o casă de vis, De la Palatul Pionierilor la Palatul Prezidenţial, Muzeul şi „Astrucă-te să te cotrocesc”-, reprezintă tot atâtea etape, în care pentru o perioadă s-au interferat aspecte ale vieţii laice cu cele religioase, care au marcat istoria acestui ansamblu, ultimul capitol fiind rezervat Bisericii Mănăstirii Cotroceni, demolată în 1984 şi refăcută în 2004. BRĂTULEANU, Anca. Portrete domneşti în colecţii străine. Portraits of Romanian Princes in Foreign Collections. Bucureşti: Editura Institutului Cultural Român, 2011, 80 p.
Limitându-se la o singură epocă explicată în cuvântul înainte, Genealogie şi imagine. Ieremia Movilă, Vasile Lupu şi famiile lor, Anca Brătuleanu a realizat un fel de „arbore genealogic ilustrat” al familiei lui Ieremia Movilă şi un altul, în legătură strânsă cu primul, al familiei lui Vasile Lupu. Singurul portret în ulei al voievodului Movilă se află la Kiev, cele mai numeroase portrete care s-au păstrat până astăzi aparţinând Mariei, fiica lui Vasile Lupu, şi care se află la Muzeul Naţional din Varşovia şi la Muzeul de Istorie şi Arheologie din Grodno (Belarus). 
Studiul porneşte de la portretele celor doi voievozi şi ale fiicelor lor, căsătorite cu nobili din afara graniţelor Moldovei, care (...) „au fost descoperite pe parcursul unor cercetări începute din dorinţa de a elucida ceea ce am numit fenomenul Golia, cu alte cuvinte, o investigaţie destinată să explice prezenţa în cadrul Mânăstirii Golia din Iaşi a unei biserici care, deşi păstrează caracteristicile planimetric-spaţiale specifice lăcaşelor de cult moldoveneşti, este îmbrăcată într-o haină purtând pecetea influenţelor asimilate din arhitectura Poloniei epocii”. (Anca Brătuleanu) FEZI, Bogdan Andrei. Bucureștiul european. București: Editura Curtea Veche Publishing, 2010, 160 p.
Lucrarea își propune analizarea din punct de vedere arhitectural și urbanistic a istoriei Bucureștiului, de ieri și de astăzi, în perspectivă occidentală, fiind rezultatul proiectului de cercetare București, „Micul Paris”. Modelul francez și european. Trecut și perspective în arhitectură și urbanism, al Centrului de Cercetare, Proiectare, Expertiză și Consulting al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, proiect la care au mai lucrat alături de Bogdan Andrei Fezi arhitecții Ana Gabriela Tabacu și Dan Dinoiu. Studiul are la bază cercetarea unui amplu material documentar  - cărți, articole, arhive, legislație din diverse țări europene și comunitare -, dar și informații provenite din contactele directe cu personalități ale școlilor de arhitectură, președinți de organizații profesionale, arhitecți-șefi de metropole, din spațiul european. Însoțită de o prefață „inedită”, un interviu cu istoricul Neagu Djuvara - un martor al Bucureștiului interbelic -, „ghidul ideal care poate deschide poarta acestei lumi și a acestei cărți”, cartea beneficiază de un amplu material fotografic de epocă.


cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

Sala Ludoteca Apolodor din Labrador (etaj mezanin):
luni, marți, miercuri, joi, vineri: 8.30-14.00 

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Sala multimedia George Enescu (etaj 6, corp A):
luni - vineri: 09:00-17:00

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2023 Biblioteca Naţională a României