caută:   
 
 

achiziţii

 

Obiectivul politicii de achiziţii este acela de a furniza o arie largă de resurse informaţionale care să acopere toate modalităţile de dezvoltare a colecţiilor, sursele de informare bibliografică şi diversele categorii de documente. Astfel, politica de achiziţii vizează:

A. Tipurile de achiziţii:
• Achiziţia curentă de documente româneşti şi străine pentru colecţiile bibliotecii şi a filialelor, având ca scop reînnoirea permanentă a fondurilor documentare, reflectând actualitatea producţiei editoriale;
• Achiziţia curentă de documente româneşti pentru schimbul internaţional de publicaţii, în vederea stabilirii şi a întreţinerii relaţiilor cu bibliotecile străine partenere;
• Achiziţia retrospectivă de documente din categoria colecţiilor speciale, publicaţii de mare valoare documentară şi patrimonială (carte veche românească şi străină, periodice vechi, manuscrise, cartografie, stampe, fotografii, foi volante, discuri, partituri muzicale, înscrisuri şi acte oficiale);
• documentele moderne sau contemporane care nu există în fondurile bibliotecii, dar sunt solicitate;
• Donaţiile româneşti şi străine primite de la persoanele fizice şi juridice;
• Transferurile de publicaţii realizate în baza acordurilor încheiate între bibliotecă şi alte instituţii.


B. Sursele de informare:
Informarea privind producţia editorială şi extraeditorială, atât din ţară cât şi din străinătate, se realizează prin consultarea planurilor şi a cataloagelor de editură, culegerea de informaţii cu ocazia târgurilor de carte, accesarea paginilor Web ale editurilor, ale librăriilor on-line, studierea cataloagelor bibliotecilor străine şi a bibliografiilor naţionale ale altor ţări.
Biblioteca Naţională deţine două instrumente deosebit de utile de informare prospectivă pentru producţia românească de publicaţii: Bibliografia cărţilor în curs de apariţie – CIP şi exemplarul de semnalare bibliografică al depozitului legal.

C. Suporturile informaţionale şi documentare (procent monografie/periodic, procent tipărit/audio-video şi electronic):
Biblioteca achiziţionează cu preponderenţă următoarele categorii de documente: enciclopedii, tratate, dicţionare, monografii, repertorii, bibliografii, istoriografii, ziare, reviste, anuare, resurse electronice (CD-uri, DVD-uri, baze de date de cărţi şi reviste electronice), colecţii speciale.
• Biblioteca nu achiziţionează lucrări de ficţiune, literatură pentru copii, manuale şcolare, cursuri universitare, reproduceri grafice, etc.
• Sunt de preferat lucrările ştiinţifice în detrimentul literaturii de popularizare.
• Dacă un titlu este disponibil atât în format tradiţional, cât şi electronic, este preferată ediţia electronică datorită posibilităţilor extinse de utilizare şi din considerente de spaţiu.

D. Nivelul de achiziţie
Biblioteca poate elabora o listă cu anumite domenii şi subdomenii ale cunoaşterii reflectate de producţia editorială românească şi internaţională, pentru care, în funcţie de relevanţa faţă de colecţiile deţinute, să fie alocat un punctaj de la 0 la 5, după cum urmează:
0 - nerelevant: titlurile din acest domeniu nu fac obiectul colecţiilor bibliotecii; 1 - nivel minim de relevanţă: foarte puţine titluri din acest domeniu sunt achiziţionate de către bibliotecă, cu excepţia lucrărilor de referinţă;
2 - nivel de bază: domeniu reflectat în colecţiile bibliotecii prin lucrări generale (dicţionare, enciclopedii, ediţii ale unor opere importante, sinteze, bibliografii, tratate, manuale, anumite periodice de referinţă);
3 - nivel de relevanţă medie : domeniu pentru care biblioteca achiziţionează monografii, opere complete ale unor autori renumiţi, lucrări selective ale unor autori secundari, periodice reprezentative, lucrări de popularizare, cercetări bibliografice;
4 - nivel ridicat de relevanţă: domeniu reprezentat prin materiale de informare specializate, de nivel academic, care servesc cercetărilor ştiinţifice (lucrări de referinţă, monografii specializate, studii distincte, rapoarte de cercetare, lucrări ale unor seminarii şi congrese naţionale şi internaţionale, standarde, repertorii de acte normative, o colecţie extinsă de publicaţii periodice);
5 - nivel de relevanţă maximă: biblioteca este interesată să acopere, pe cât posibil, întreaga literatură de specialitate a acestui domeniu sau subdomeniu, indiferent de suport şi în diferite limbi de circulaţie internaţională, în vederea constituirii unei colecţii exhaustive.

Sugestii şi informaţii suplimentare la

sus

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

Sala Ludoteca Apolodor din Labrador (etaj mezanin):
luni, miercuri, vineri: 11.00-13.00 / marți, joi: 12.00-14.00

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Sala multimedia George Enescu (etaj 6, corp A):
luni - vineri: 09:00-17:00

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2023 Biblioteca Naţională a României