caută:   
 
 

anunţuri concurs

 
Anunţ privind organizarea examenului de promovare în Biblioteca Națională

Anunţ privind organizarea examenului de promovare în Biblioteca Națională

Biblioteca Naţională a României organizează concurs de promovare în treaptă/ grad profesional pe propriul post a salariaţilor BNR încadraţi pe funcţii contractuale de execuţie, în conformitate cu prevederile Titlului II, art.41^1 din HG nr.286/ 2011, actualizată, pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

Examenul se va desfaşura cf. calendarului aprobat cu nr. 3240/ 21.04.2016 şi va cuprinde următoarele etape:
26 -28 aprilie 2016 depunerea cererii de promovare întocmită de salariatul propus;
29 aprilie – 6 mai 2016 depunerea dosarului de promovare de către salariatul propus;
10 mai 2016 examen scris;
12 – 13 mai afişarea rezultatelor examenului de promovare cu anunțarea punctajelor obținute;
16 mai – depunerea contestaților;
17- 18 mai – soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor.

11 mai 2016 Anunțuri rezultate examen promovare

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

Sala Ludoteca Apolodor din Labrador (etaj mezanin):
luni, marți, miercuri, joi, vineri: 9.00-14.00 

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Sala multimedia George Enescu (etaj 6, corp A):
luni - vineri: 09:00-17:00

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2024 Biblioteca Naţională a României