caută:   
 
 

anunţuri concurs

 Anunț rezultate finale ale examenului de promovare pe propriul post-decembrie 2023Anunț rezultate examen promovare pe propriul-postAnunț selecție dosare examen promovare pe propriu-decembrie 2023Anunț examene promovare pe propriul postAnunț rezultate finale concurs-centralizator nominalAnunț rezultate concurs proba interviuAnunț rezultate proba scrisă concursAnunț rezultate selecție dosare concursAnunț suspendare concursuriAnunț concursuri angajare
Formular de înscriere la concurs

Model Adeverință de vechime în muncă


Auditor - Compartimentul Audit Public Intern

Bibliotecar S1 - Serviciul Colecții Speciale

Portar - Birou Pază 

Conservator M1 - Serviciul Depozit Legal

Conservator S1 - Serviciul Conservarea și Restaurarea Documentelor

Economist - Serviciul Marketing Cultural și Comunicare

Îngrijitor - Serviciul Administrativ și Logistică

Muncitor calificat (manipulant marfă) - Serviciul Depozit Legal

Muncitor calificat (mecanic auto cu atribuții de șofer) - Serviciul Administrativ și Logistică

Referent de specialitate S1 - Serviciul Administrativ și Logistică

Referent M1A - Biroul Resurse Umane și Salarizare

Tehnician PSI - Compartimentul Situații de Urgență


Erată anunț final concurs Dir. Tehnic poziția 2Anunț rezultate finale concursAnunț soluționare contestație proba interviuErată anunț proba interviu Bibliotecar S II - Serviciul Depozit Legal (SDL)Erată anunț proba interviu Referent S II - Birou Resurse Umane și salarizare (BRU)Anunț rezultate proba interviuAnunț programare candidați la interviuAnunț rez concurs plan managerialAnunț rezultate proba scrisă concurs decembrie 2022Anunţ soluţionare contestaţieErată anunț selecție dosareAnunț selecție dosare concurs decembrie 2022Erată anunț concursuri


Anunț concursuri conform Memorandum nr. 20/30160/M
Guvernul României a aprobat Memorandumul cu nr. 20/30160/MN/21.10.2022 prin care se solicita exceptarea de la prevederile OUG nr.80/2022 și scoaterea la concurs a 16 posturi vacante din statul de funcții aprobat al Bibliotecii Naționale a României


Model Adeverință de vechime în muncă
Model Adeverință de vechime în muncă actualizat și armonizat cu ultimele prevederi legislative, respectiv HG nr. 1336/08.11.2022

Formular de înscriere la concurs
Formular de înscriere la concurs actualizat și armonizat cu ultimele prevederi legislative, respectiv HG 1336/08.11.2022

Anunț rezultate finale examen promovare pe propri
Rezultate examen promovare pe propriul post

Anunt de promovare – informare amânare proba scrisă
Anunt de promovare – informare amânare proba scrisă la data de 07.11.2022

Anunţ concurs de promovare
Biblioteca Națională a României organizează o sesiune de promovare pe propriul post in treapta sau gradul profesional  imediat superioare/transformare a propriului post ca urmare a absolvirii unei instituții de invățământ superior in specialitatea postului, la data  de 03.11.2022 la sediul central situat în Bdul Unirii nr.22, sector 3 Bucuresti.

Anunţ concurs post temporar vacant
Biblioteca Naţională a României organizează in perioada 03.10.2022 - 01.11.2022, concurs pentru ocuparea postului de execuţie temporar vacant:
Referent de specialitate - grad profesional SII în cadrul Compartimentului Sănătate şi Securitate în muncă

Anunţ selecţie dosare


Examen de promovare în treaptă/grad profesional
Biblioteca Națională a României, organizează în data de 18 noiembrie 2020, ora 10,00 examen de promovare în treaptă/grad profesional imediat superior (pe propriul post) - a salariaților BNR încadrați pe funcții contractuale de execuție.

Rezultatele examenului de promovare pe propriul post - 18 noiembrie 2020


Anunț privind organizarea examenului de promovare
Biblioteca Naţională a României organizează examen de promovare în treaptă/grad profesional pe propriul post a salariaților BNR încadrați pe funcții contractuale de execuție, în conformitate cu prevederile Titlului II, art.41^1 din HG nr.286/2011, actualizată, pentru aprobarea regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și cu dispozițiile Cap. IV Încadrarea şi promovarea personalului contractual  art. 554-556 din OUG nr.57/2019 - privind Codul Administrativ

Anunțuri concurs posturi vacante
Biblioteca Națională a României organizează în perioada 11.12.2019 - 17.01.2020, la sediul său din București, Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată:

- 1 post Inginer specialist (inginer instalații pentru construcții) SIA - Biroul I.T. și Tehnic, Direcția I.I.A
- 1 post Muncitor calificat I (instalator ventilare și condiționare apă) - Biroul I.T. și Tehnic, Direcția I.I.A

Cerere de înscriere la concurs

Adeverință tip


24 decembrie 2019 - Anunț selecție dosare concurs Inginer specialist

24 decembrie 2019 - Anunț selecție dosare concurs Muncitor calificat I

09 ianuarie 2020 - Anunț rezultate probă scrisă

15 ianuarie 2020 - Anunţ rezultate proba interviu

17 ianuarie 2020 - Anunț rezultate finaleAnunț rezultate finale ale examenului de promovare
Rezultate finale ale examenului de promovare pe propriul post

Anunț privind organizarea examenului de promovare
Biblioteca Națională a României, organizează în data de 06 noiembrie 2019, ora 10,00 examen de promovare în treaptă/grad profesional imediat superior (pe propriul post) - a salariaților BNR încadrați pe funcții contractuale de execuție.

Anunț privind organizarea examenului de promovare
Biblioteca Naţională a României organizează examen de promovare în treaptă/grad profesional pe propriul post a salariaților BNR încadrați pe funcții contractuale de execuție, în conformitate cu prevederile Titlului II, art.41^1 din HG nr.286/2011, actualizată, pentru aprobarea regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Anunț privind organizarea examenului de promovare pe propriul post

Anunțuri concurs posturi vacante

Biblioteca Națională a României organizează în perioada 11.10.2019 - 13.11.2019, la sediul său din București, Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată:


• 21 posturi de execuție:


- 4 posturi - Portar – Biroul Protecție și Pază, Direcția I.I.A. – perioadă nedeterminată;

- 1 post Auditor  S I – Compartimentul Audit Public Intern – perioadă nedeterminată.

- 1 post Referent de specialitate S I – Biroul Resurse umane – perioadă nedeterminată;

- 1 post de Redactor S IA – Comp.Managementul Proiectelor – perioadă nedeterminată;

- 1 post Redactor S I – Serviciul Marketing si Comunicare – perioadă nedeterminată;

- 1 post Bibliotecar S II – Biroul ISBN-ISSN-CIP – perioadă nedeterminată;

- 1 post Bibliotecar S II – Serviciul Bibliografia Națională – perioadă nedeterminată;

- 1 post Analist S I  –  Serviciul S.I.B. – perioadă nedeterminată;

- 1 post Bibliotecar S II – Birou Biblioteca Digitală – perioadă nedeterminată;

- 1 post Restaurator  S II - Serviciul C.N.P.R.D. – perioadă nedeterminată;

- 1 post Bibliotecar S II – Compartiment Indexare – perioadă nedeterminată;

- 1 post Muncitor calificat  I – Birou IT și Tehnic – perioadă nedeterminată;

- 1 post Referent M IA – Compartiment Inventare Gestiuni – perioadă nedeterminată;

- 1 post Bibliotecar S IA – Serviciul S.I.B. – perioadă nedeterminată;

- 1 post Bibliotecar S II – Serviciul S.I.B. – perioadă nedeterminată;

- 1 post Bibliotecar S II – Serviciul Depozit Legal– perioadă nedeterminată;

- 1 post Conservator M II – Serviciul Depozit Legal – perioadă nedeterminată;


• 1 post de conducere:


- 1 șef birou – Biroul Protecția și Pază din Direcția I.I.A. – perioadă nedeterminată.


Cerere de înscriere la concurs

Adeverință tip


30 octombrie 2019 - Anunț rezultate selecție dosare concurs

01 noiembrie 2019 - Anunț contestație Redactor SI - SMC

01 noiembrie 2019 - Anunț contestație Conservator MII - SDL

01 noiembrie 2019 - Anunț programare săli examene - seria 1

01 noiembrie 2019 - Anunț programare săli examene - seria 2

05 noiembrie 2019 - Anunț rezultate proba scrisă

06 noiembrie 2019 - Anunț contestație Conservator MII - SDL

06 noiembrie 2019 - Programare candidați pentru proba interviu

11 noiembrie 2019 - Anunț rezultate proba interviu

13 noiembrie 2019 - Anunț rezultate finale concursAnunțuri concurs posturi vacante
Biblioteca Națională a României organizează în perioada 02.10.2019 - 04.11.2019, la sediul său din București, Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată:

• 6 posturi de execuție:

- 1 post Portar – Biroul Protecție și Pază, Direcția I.I.A. – perioadă nedeterminată;
- 1 post inginer specialist (instalații) S IA – Biroul IT și Tehnic – perioadă nedeterminată;
- 1 post Economist S I – Compartimentul Contracte venituri – perioadă nedeterminată;
- 1 post Conservator  M II – Serviciul Depozit Legal – perioadă nedeterminată;
- 1 post Conservator  M II – Serviciul Colecții Speciale – perioadă nedeterminată;
- 1 post referent de specialitate S II – Compartimentul Inventare Gestiuni – perioadă nedeterminată

• 1 post de conducere:

- 1 șef birou – Biroul Editorial din Serviciul Marketing și Comunicare – perioadă nedeterminată

Cerere de înscriere la concurs

Adeverință tip


21 octombrie 2019 - Anunț rezultate selecție dosare concurs

25 octombrie 2019 - Anunț rezultate proba scrisă

28 octombrie 2019 - Anunt rezultate proba scrisă

30 octombrie 2019 - Anunț rezultate proba interviu

01 noiembrie 2019 - Anunț rezultate finale

Anunţuri concurs posturi vacante
Biblioteca Naţională a României organizează în perioada 05 decembrie 2018 – 11 ianuarie 2019, la sediul său din Bucureşti, Bulevardul Unirii nr. 22, Sector 3, concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de Portar, pe perioada nedeterminată,  în condițiile art. 14 alin. 2 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri financiar-bugetare:

Portar – Biroul Protecția si PAză, Direcția I.I.A

Cerere de înscriere la concurs


20 decembrie 2018 – Anunț rezultate selecţie dosare concurs

03 ianuarie 2019 – Anunț rezultate probă scrisă

09 ianuarie 2019 – Anunț rezultate interviu

11 ianuarie 2019 – Anunț rezultate finale


Anunțuri concurs posturi vacante
Biblioteca Naţională a României organizează în perioada 08 noiembrie – 13 decembrie 2018, la sediul său din Bucureşti, Bulevardul Unirii nr. 22, Sector 3, concursuri pentru ocuparea următoarelor 2 posturi contractuale vacante, pe perioada nedeterminată,  în condițiile art. 14 alin. 2 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri financiar-bugetare:

- 1 post Bibliotecar S I - Coordonator American Corner în Serviciul Comunicarea Colectiilor, Directia functii specifice de bibliotecă publică

- 1 post Referent de specialitate S II la Compartimentul Inventare Gestiuni, Direcția Economică

Cerere de înscriere la concurs29 noiembrie 2018 -  Anunț rezultat probă eliminatorie (scris și oral)  de Limba engleză și Cultură și civilizatie americană - bibliotecar Coordonator American Corner în Serviciul Comunicarea Colectiilor, Directia functii specifice de bibliotecă publică

05 decembrie 2018 -  Anunț rezultat probă scrisă concurs  Bibliotecar S I Sala American Corner în Serviciul Comunicarea Colectiilor, Directia functii specifice de bibliotecă publică
Anunțuri concurs posturi vacante

„Biblioteca Naţională a României organizează în perioada 30 octombrie – 29 noiembrie 2018, la sediul său din Bucureşti, Bulevardul Unirii nr. 22, Sector 3,  un concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de Referent de specialitate S II în cadrul Biroului Resurse umane, Subordonare directa managerială”, pe perioada nedeterminată,în condițiile art. 14 alin. 2 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri financiar-bugetare.”


Cerere de înscriere la concurs

Adeverință tip 

13 noiembrie 2018 – Anunț selecție dosare concurs


27 noiembrie 2018 – Anunț rezultate proba Interviu concurs referent de specialitate SII la BRU

29 noiembrie 2018 -  Anunț rezultat final concurs Referent de specialitate  S II in cadrul Biroului Resurse umane


Anunț privind organizarea examenului de promovare în Biblioteca Națională a României
Biblioteca Naţională a României organizează examen de promovare în treaptă/grad profesional pe propriul post a salariaților BNR încadrați pe funcții contractuale de execuție, în conformitate cu prevederile Titlului II, art.41^1 din HG nr.286/2011, actualizată, pentru aprobarea regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Examenul se va desfășura în conformitate cu bibliografiile, tematica  și  calendarul aprobate.

01 octombrie 2018 - Anunț privind organizarea examenului de promovare

05 octombrie 2018 - Bibliografii pentru examenul de promovare

17 octombrie 2018 – Anunț rezultate finale ale examenului de promovare organizat de Biblioteca Națională la data de 15 octombrie 2018


Anunțuri concurs posturi vacante

Biblioteca Naţională a României organizează în perioada 24 septembrie – 26 octombrie 2018, la sediul său din Bucureşti, Bulevardul Unirii nr. 22, Sector 3, concurs pentru ocuparea următoarelor 2 posturi contractuale vacante, pe perioada nedeterminată,  în condițiile art. 14 alin. 2 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri financiar-bugetare:

 

- 1 post Bibliotecar S I în Serviciul Comunicarea Colecțiilor, Direcția funcții specifice de bibliotecă publică

 - 1 post Referent de specialitate S II în Biroul Resurse Umane, Subordonare directă managerială


Cerere de înscriere la concurs

Adeverință tip 

09 octombrie 2018 – Anunțuri selecție dosare concurs
 
 
12 octombrie 2018 – Anunț rezultate Proba eliminatorie (scris și oral) de limbă, cultură și civilizație americană a concursului organizat pentru ocuparea postului de Bibliotecar S I, Sala American Corner

18 octombrie 2018 – Anunț rezultate proba scrisă  a concursului organizat pentru ocuparea postului de Bibliotecar S I – Sala American Corner


23 octombrie 2018 – Anunț rezultate Proba  Interviu  din cadrul  concursului organizat pentru ocuparea postului de Bibliotecar S I – Sala American Corner


25 octombrie 2018 – Anunț rezultate finale ale  concursului organizat pentru ocuparea postului de Bibliotecar S I – Sala American Corner

Anunțuri concurs posturi vacante

Biblioteca Naţională a României organizează în perioada 02 iulie – 01 august 2018, la sediul său din Bucureşti, Bulevardul Unirii nr. 22, Sector 3, concurs pentru ocuparea următoarelor 3 posturi contractuale vacante,pe perioada nedeterminată,  în condițiile art. 14 alin. 2 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri financiar-bugetare:

- 1 post Bibliotecar S I în Serviciul Sisteme Integrate de bibliotecă/Comp. Cataloage Colective, Directia functii specifice de bibliotecă națională

- 1 post Auditor S II în Comp. Audit Public Intern, Subordonare directă managerială

- 1 post Referent de specialitate S II în Biroul Resurse umane, Subordonare directa managerială17 iulie 2018 – Anunț rezultate selecție dosare concurs Bibliotecar S I – Serviciul Sisteme Integrate de Bibliotecă/ Compartiment Cataloage Colective din Direcția Funcții specifice de bibliotecă națională. 

La concursurile - organizate concomitent cu acesta - pentru ocuparea posturilor de: Auditor S II - Comp. Audit Public Intern și Referent de speciliatate S II – Biroul Resurse umane, ambele din subordonare directă managerială, nu s-a înscris niciun candidat.

24 iulie 2018 – Anunț rezultate proba scrisă concurs Bibliotecar S I – Serviciul Sisteme Integrate de Bibliotecă/Compartiment Cataloage Colective din Direcția Funcții specifice de bibliotecă națională. 

27 iulie 2018 – Anunț rezultate proba Interviu concurs Bibliotecar S I – Serviciul Sisteme Integrate de Bibliotecă/Compartiment Cataloage Colective din Direcția Funcții specifice de bibliotecă națională. 

31 iulie 2018 – Anunț rezultate finale concurs Bibliotecar S I – Serviciul Sisteme Integrate de Bibliotecă/Compartiment Cataloage Colective din Direcția Funcții specifice de bibliotecă națională. 


Anunțuri concurs posturi vacante
Biblioteca Naţională a României organizează în perioada 18 aprilie – 21 mai 2018, la sediul său din Bucureşti, Bulevardul Unirii nr. 22, Sector 3, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, în condițiile art. 14 alin. 2 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri financiar-bugetare.

Cerere de înscriere la concurs

Adeverință tip


Perioadă nedeterminată:
1 post Referent de Specialitate S I la Biroul Resurse umane

Perioadă determinată:
1 post Bibliotecar S IA la filiala Omnia din Craiova
1 post Conservator S I la filiala Batthyaneum din Alba Iulia

4 mai 2018 - Anunț selecție dosare concurs

11 mai 2018 – Anunț rezultate proba scrisă
Anunțuri concurs posturi vacante
Biblioteca Naţională a României organizează în perioada 29 iunie – 04 august 2017, la sediul său din Bucureşti, Bulevardul Unirii nr. 22, Sector 3, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante și temporar vacante:

Perioadă nedeterminată

Portar MI - Biroul Protecție și Pază, Direcția Infrastructură Informatică și Administrație (1 post)
Muncitor calificat (mecanic auto) - Biroul Administrativ. Întreținere, Direcția Infrastructură Informatică și Administrație (1 post)
Inginer de sistem SI - Biroul IT și Tehnic, Direcția Infrastructură Informatică și Administrație (1 post)
Garderobier - Biroul Administrativ. Întreținere, Direcția Infrastructură Informatică și Administrație (1 post)
Muncitor calificat I - Biroul Administrativ. Întreținere, Direcția Infrastructură Informatică și Administrație (1 post)
Auditor SII - Compartimentul Audit Public Intern, Subordonare managerială (1 post)
Referent de specialitate SII - Biroul Resurse Umane (1 post)
Referent MIA - Compartimentul Inventar. Gestiuni, Direcția Economică (1 post)

Perioadă determinată 

Referent de specialitate SII - Compartimentul Sănătate și Securitate în muncă (1 post - post temporar vacant până la data de 02.07.2019)
Referent de specialitate SII - Compartimentul Inventar. Gestiuni, Direcția Economică (1 post)
Referent de specialitate SII pentru Filiala Batthyaneum, Alba Iulia - Compartimentul Inventar. Gestiuni, Direcția Economică (2 posturi)
Economist specialist SIA - Serviciul Financiar Contabilitate, Direcția Economică (1 post)

18 iunie 2017 - Anunțuri selecție dosare concurs

Anunț selecție dosare: Portar MI - Biroul Protecție și Pază, Direcția Infrastructură Informatică și Administrație (1 post)
Anunț selecție dosare: Muncitor calificat (mecanic auto) - Biroul Administrativ. Întreținere, Direcția Infrastructură Informatică și Administrație (1 post)
Anunț selecție dosare: Garderobier - Biroul Administrativ. Întreținere, Direcția Infrastructură Informatică și Administrație (1 post)
Anunț selecție dosare: Muncitor calificat I - Biroul Administrativ. Întreținere, Direcția Infrastructură Informatică și Administrație (1 post)
Anunț selecție dosare: Referent de specialitate SII - Compartimentul Sănătate și Securitate în muncă (1 post - post temporar vacant până la data de 02.07.2019)
Anunț selecție dosare: Referent de specialitate SII - Compartimentul Inventar. Gestiuni, Direcția Economică (1 post)
Anunț selecție dosare: Referent de specialitate SII pentru Filiala Batthyaneum, Alba Iulia - Compartimentul Inventar. Gestiuni, Direcția Economică (2 posturi)
Anunț selecție dosare: Economist specialist SIA - Serviciul Financiar Contabilitate, Direcția Economică (1 post)


25 iulie 2017 - Anunțuri rezultate probă scrisă

Referent de specialitate SII - Compartimentul Inventar. Gestiuni, Direcția Economică
Referent de specialitate SII pentru Filiala Batthyaneum, Alba Iulia - Compartimentul Inventar. Gestiuni, Direcția Economică
Economist specialist SIA - Serviciul Financiar Contabilitate, Direcția Economică
Muncitor calificat (mecanic auto) - Biroul Administrativ. Întreținere, Direcția Infrastructură Informatică și Administrație
Muncitor calificat I (instalator) - Biroul Administrativ. Întreținere, Direcția Infrastructură Informatică și Administrație
Garderobier - Biroul Administrativ. Întreținere, Direcția Infrastructură Informatică și Administrație

31 iulie 2017 - Anunțuri rezultate probă interviu

Referent de specialitate SII - Compartimentul Inventar. Gestiuni, Direcția Economică
Referent de specialitate SII pentru Filiala Batthyaneum, Alba Iulia - Compartimentul Inventar. Gestiuni, Direcția Economică
Economist specialist SIA - Serviciul Financiar Contabilitate, Direcția Economică
Muncitor calificat (mecanic auto) - Biroul Administrativ. Întreținere, Direcția Infrastructură Informatică și Administrație
Muncitor calificat I (instalator) - Biroul Administrativ. Întreținere, Direcția Infrastructură Informatică și Administrație
Garderobier - Biroul Administrativ. Întreținere, Direcția Infrastructură Informatică și Administrație

03 august 2017 - Anunțuri rezultate finale

Referent de specialitate SII - Compartimentul Inventar. Gestiuni, Direcția Economică
Referent de specialitate SII pentru Filiala Batthyaneum, Alba Iulia - Compartimentul Inventar. Gestiuni, Direcția Economică
Economist specialist SIA - Serviciul Financiar Contabilitate, Direcția Economică
Muncitor calificat (mecanic auto) - Biroul Administrativ. Întreținere, Direcția Infrastructură Informatică și Administrație
Muncitor calificat I (instalator) - Biroul Administrativ. Întreținere, Direcția Infrastructură Informatică și Administrație
Garderobier - Biroul Administrativ. Întreținere, Direcția Infrastructură Informatică și AdministrațieAnunțuri concurs posturi vacante
Biblioteca Naţională a României organizează în perioada 11 noiembrie 2016 – 21 decembrie 2016 la sediul său din Bucureşti, Bulevardul Unirii nr. 22, Sector 3, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

-1 Șef Birou, gradul II - Filiala Biblioteca Batthyaneum
-1 Bibliotecar SII - Serviciul Prelucrarea colecțiilor. Compartimentul Catalogare
-2 Redactori SI - Serviciul Sisteme integrate de bibliotecă; Serviciul Bibliografia Națională
-2 Referenţi de specialitate S II – Biroul Resurse Umane; Direcția Economică, Compartiment Inventar. Gestiuni
-1 Analist ajutor M IA
-1 Economist SI - Compartiment Contracte Venituri
-1 Restaurator S debutant (lemn, metal) - Centrul Național de Patologie și Restaurare a Documentelor
-1 Inginer de sistem  SI - Biroul IT și Tehnic
-1 Muncitor calificat I – instalator - Birou Administrativ-Întreținere
-1 Portar – Birou Protecție și Pază (sediul central din Bucureşti)

şi a unui post  contractual temporar vacant (până la data de 02.07.2019): 
- 1 referent de specialitate S II - Compartimentul Sănătate și Securitate în muncă

10.11.2016 Anunțuri concurs posturi vacante

28.11.2016 Anunț selecție dosare concurs 
- Referent de specialitate SII - Comp. Inventare.Gestiuni - Direcția           Economică
- Bibliotecar SII - Serviciul Prelucrarea colecțiilor. Compartimentul Catalogare
- Inginer de sistem SI - Biroul IT și Tehnic
- Referent de specialitate S II – Biroul Resurse Umane
- Restaurator S debutant - Centrul Național de Patologie și Restaurare a Documentelor
- Șef Birou, gradul II - Filiala Biblioteca Batthyaneum

05.12.2016
Anunț soluționare contestație referent de specialitate
Anunț soluționare contestație Șef Birou Filiala Biblioteca Batthyaneum
Anunț soluționare contestație Șef Serviciu CNPRD

12.12.2016
Anunțuri rezultate concurs proba scrisă
Bibliotecar SII - Prelucrarea Colecțiilor
Restaurator S debutant - CNPRD
Șef serviciu - CNPRD
             
16.12.2016
Anunțuri rezultate concurs proba interviu
Restaurator S debutant - CNPRD
Bibliotecar SII - Prelucrarea colecțiilor

Anunț rezultate proba plan managerial - Șef serviciu CNPRD
Anunț rezultate proba orală: interviu și susținerea planului managerial - Șef serviciu CNPRD

20.12.2016
Anunț rezultate finale:
Șef serviciu CNPRD
Restaurator S debutant - CNPRD
Bibliotecar SII - Prelucrarea colecțiilor

Documente tip necesare pentru înscriere la concurs:Anunţ privind organizarea examenului de promovare în Biblioteca Națională
Biblioteca Naţională a României organizează examen de promovare în treaptă/grad profesional pe propriul post a salariaților BNR încadrați pe funcții contractuale de execuție, în conformitate cu prevederile Titlului II, art.41^1 din HG nr.286/2011, actualizată, pentru aprobarea regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Anunţ privind organizarea examenului de promovare în Biblioteca Națională

Bibliografii pentru examenul de promovare

Examenul se va desfășura în conformitate cu calendarul aprobat, înregistrat sub nr. 7738/22.09.2016.

19 octombrie 2016

Anunțuri rezultate examen de promovare Subordonare managerială

Anunțuri rezultate examen de promovare Direcția Funcții Naționale

Anunțuri rezultate examen promovare Direcția Funcții specifice de bibliotecă publică

24 octombrie 2016
Anunț rezultate examen de promovare în urma soluționării contestațiilor
Subordonare Managerială
Direcția Funcții specifice de bibliotecă publică

25 octombrie 2016
Anunț rezultate finale examen de promovare


Anunțuri concurs posturi vacante
Biblioteca Naţională a României organizează în perioada 28 septembrie 2016 – 01 noiembrie 2016 la sediul său din Bucureşti, Bulevardul Unirii nr.22, Sector 3, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

Bibliotecar SII - Prelucrarea Colecțiilor
Referent de specialitate SII - Sănătate și Securitate în muncă
Analist ajutor MIA - Sisteme integrate de bibliotecă
Redactor SI - Sisteme integrate de bibliotecă
Bibliotecar SII - Depozit legal
Șef serviciu Centrul Național de Patologie și Restaurare a documentelor
Referent de specialitate SII - Resurse umane
Economist SI - Compartiment Contracte/Venituri
Bibliotecar SIA - Fișiere Naționale de Autoritate
Șef Birou - Fișiere Naționale de Autoritate


Documente tip necesare pentru înscriere la concurs:


Anunț suspendare concursuri ocupare posturi vacante
Vă anunțăm suspendarea concursurilor anunțate, din motive obiective, ca urmare a imposibilităţii de îndeplinire integrală a publicităţii concursurilor, în conformitate cu prevederile art. 37-39 din Secţiunea a 5-a din H.G. nr.286/2011 Regulament-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a posturilor vacante  ale personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.  

Biblioteca Naţională a României va reorganiza şi desfăşura în perioada imediat următoare concursuri pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante anunțate.Anunțuri concurs posturi vacante

Documente tip necesare pentru înscriere la concurs:
Cerere înscriere la concurs
Adeverință tip pentru înscriere la concurs

Biblioteca Naţională a României organizează în perioada 15 iulie 2016 – 22 august 2016 la sediul său din Bucureşti, Bulevardul Unirii nr.22, Sector 3, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

Șef serviciu – grad II în cadrul Serviciului Depozit Legal (1 post de conducere vacant)

Bibliotecar – grad profesional S II în cadrul Biroului Referinţe Bibliografice (1 post de execuție vacant)

Conservator – grad profesional S II în cadrul Serviciului Depozit Legal (1 post de execuţie vacant)

Inginer de sistem – grad profesional S II în cadrul Biroului IT și Tehnic (1 post de execuţie vacant)

Referent de specialitate – grad profesional S II în cadrul Compartimentului Sănătate şi Securitate în muncă (1 post de execuție temporar vacant)


3 august 2016 Anunțuri selecție dosare concurs

5 august 2016 Anunț important!

Întrucât Biblioteca Naţională a României este închisă pentru public în perioada 1-15 august 2016, vă informăm că pentru a avea acces la bibliografia de concurs este necesar să trimiteți o solicitare la adresa , precizând postul pentru care candidați, lucrările de specialitate solicitate, precum şi data la care doriţi să le consultaţi. 

9 august 2016 Anunțuri rezultate concurs proba scrisă

16 august 2016 Anunțuri rezultate concurs proba orală

18 august 2016 Anunțuri rezultate finale concurs


Anunţ privind organizarea examenului de promovare în Biblioteca Națională

Anunţ privind organizarea examenului de promovare în Biblioteca Națională

Biblioteca Naţională a României organizează examen de promovare în treaptă/ grad profesional pe propriul post a salariaţilor BNR încadraţi pe funcţii contractuale de execuţie, în conformitate cu prevederile Titlului II, art.41^1 din HG nr.286/ 2011, actualizată, pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

Examenul se va desfaşura cf. calendarului aprobat cu nr. 3240/ 21.04.2016 şi va cuprinde următoarele etape:
26 -28 aprilie 2016 depunerea cererii de promovare întocmită de salariatul propus;
29 aprilie – 6 mai 2016 depunerea dosarului de promovare de către salariatul propus;
10 mai 2016 examen scris;
12 – 13 mai afişarea rezultatelor examenului de promovare cu anunțarea punctajelor obținute;
16 mai – depunerea contestaților;
17- 18 mai – soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor.

11 mai 2016 Anunțuri rezultate examen promovareAnunțuri concurs posturi vacante
Biblioteca Națională a României organizează, în perioada 30 martie - 03 mai 2016, la sediul său din București, sector 3, Bd. Unirii nr. 22, concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi:

Pe perioadă determinată

Bibliotecar gradul profesional SI în cadrul serviciului Sisteme integrate de bibliotecă, biroul Biblioteca Digitală (post temporar vacant)

Restaurator gradul profesional SIA în cadrul Centrului Național de Patologie și Restaurare a Documentelor

Redactor gradul profesional SII în cadrul serviciului Dezvoltare Instituțională, Biroul Metodologic

8 aprilie 2016 Anunț selecție dosare concurs Restaurator SIA

Pe perioadă nedeterminată

Bibliotecar gradul profesional SII în cadrul serviciului Periodice

Mânuitor carte în cadrul serviciului Comunicarea Colecțiilor

Șef birou Administrativ. Întreținere în cadrul Direcției Infrastructură Informatică și Administrație

Referent MIA cu atribuții de Arhivar în cadrul compartimentului Secretariat. Registratură. Arhivă

Bibliotecar gradul profesional SII în cadrul serviciului Prelucrarea Colecțiilor. Compartiment Indexare

Referent de specialitate grad profesional SI în cadrul biroului Resurse umane

Redactor grad profesional SI în cadrul serviciului Bibliografia Națională

Șef serviciu grad profesional SII în cadrul serviciului Organizarea și Conservarea Colecțiilor Curente

Șef serviciu în cadrul serviciului Depozit Legal

19 aprilie 2016 Anunțuri selecție dosare concurs

20 aprilie 2016 Anunț soluționare contestație selecție dosar 

22 aprilie 2016 Anunțuri rezultate proba scrisă

26 aprilie 2016 Anunț rezultate proba orală Referent MIA cu atribuții de Arhivar

28 aprilie 2016 Anunț rezultate concurs proba orală

29 aprilie 2016 Anunț rezultat constestație concurs Referent MIA cu atribuții de Arhivar

29 aprilie 2016 Anunț rezultat proba orală Referent SI Resurse Umane

4 mai 2016 Anunțuri rezultate finale concurs


Anunțuri concurs posturi vacante filiala Biblioteca Batthyaneum
Biblioteca Națională a României organizează, în perioada 28 martie - 29 aprilie 2016, la sediul său din București, sector 3, Bd. Unirii nr. 22, concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

Muzeograf gradul profesional SII în cadrul Bibliotecii Batthyaneum, filială a Bibliotecii Naționale a României din Alba Iulia

Conservator gradul profesional SII în cadrul Bibliotecii Batthyaneum, filială a Bibliotecii Naționale a României din Alba Iulia

Referent de specialitate gradul profesional SII în cadrul Bibliotecii Batthyaneum, filială a Bibliotecii Naționale a României din Alba Iulia

Bibliotecar gradul profesional SI în cadrul Bibliotecii Batthyaneum, filială a Bibliotecii Naționale a României din Alba Iulia

14 aprilie 2016 Anunţ rezultate selecţie dosare concurs

21 aprilie 2016 Anunțuri rezultate proba scrisă

26 aprilie 2016 Anunț rezultate concurs proba orală

4 mai 2016 Anunțuri rezultate finale concurs


Anunțuri concurs posturi vacante

Biblioteca Națională a României organizează, în perioada 08 februarie - 11 martie 2016, la sediul său din București, sector 3, Bd. Unirii nr. 22, concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

Bibliotecar SIA - Birou Referințe Bibliografice
Bibliotecar SII - Serviciul Prelucrarea colecțiilor. Compartiment Catalogare
Conservator SII - Serviciul Organizarea și conservarea colecțiilor curente. Compartiment Evidența Colecțiilor.
Redactor SI - Serviciul Bibliografia Națională
Redactor SIA - Serviciul Periodice
Restaurator SII - Centrul Național de Patologie și Restaurare a Documentelor
Analist SI - Biroul IT și Tehnic, Direcția Infrastructură Informatică și Administrație
Economist SI - Compartiment Contracte. Venituri, Direcția Economică
Inginer de sistem SII - Serviciul Sisteme integrate de bibliotecă
Referent MIA - Compartiment Secretariat. Registratură. Arhivă
Referent de specialitate SII - Birou Resurse umane
Șef Birou Administrativ. Întreținere - Direcția Infrastructură Informatică și Administrație
Șef depozit - Birou Administrativ. Întreținere, Direcția Infrastructură Informatică și Administrație

Calendarul desfășurării concursurilor

Cerere înscriere la concurs

25 februarie 2016 - Anunțuri selecție dosare concurs

03 martie 2016 - Anunțuri rezultate proba scrisă
Bibliotecar SIA _Biroul Referințe Bibliografice
Bibliotecar SII - Serviciul Prelucrarea colecțiilor
Conservator SII - Serviciul Organizarea și conservarea colecțiilor curente
Redactor SI - Serviciul Bibliografia Națională
Analist SI - Biroul IT și Tehnic
Referent de specialitate SII- Birou Resurse umane
Șef depozit - Birou Administrativ
Șef Birou Administrativ. Întreținere

04 martie 2016 - Rezultat contestație proba scrisă Șef Birou Administrativ

08 martie 2016 - Anunțuri rezultate proba orală

11 martie 2016 - Anunțuri rezultate finaleAnunț concurs de promovare

Anunț concurs de promovare în treaptă/grad profesional pe propriul post a salariaților BNR încadrați pe funcții contractuale de execuție, 22 - 23 octombrie 2015

Bibliografie și tematică pentru concursurile de promovare

Direcția funcții naționale
Direcția funcții publice
Direcția economică
Consilier juridic

Transformări de post la absolvirea studiilor superioare de specialitate
Bibliografie și tematică transformare posturi

9 noiembrie 2015 Decizie de anulare a concursului de promovare


Anunțuri concurs posturi vacante
Biblioteca Națională a României organizează, în perioada 7 octombrie - 6 noiembrie 2015, la sediul său din București, sector 3, Bd. Unirii nr. 22 și la sediul Filialei Batthyaneum din Alba-Iulia, concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- Auditor - SII - Compartimentul Audit Public Intern
- Referent - MIA - Compartimentul Secretariat. Registratură. Arhivă
- Bibliotecar - SI - Biblioteca Batthyaneum, Alba-Iulia, jud. Alba
Bibliotecar pe perioadă determinată - SI - Biroul Biblioteca Digitală, Serviciul Sisteme integrate de bibliotecă
- Bibliotecar - SII - Serviciul Comunicarea Colecțiilor
Bibliotecar - SII - Serviciul Prelucrarea colecțiilor. Compartiment Catalogare
Inginer de sistem - SII - Biroul IT și tehnic
Redactor - SI - Biroul Referințe bibliografice
Redactor - SI - Biroul Centrul Național ISBN-ISSN-CIP
Economist - SI - Compartimentul Contracte. Venituri

Calendarul desfășurării concursurilor

22.10.2015 Anunț selecție dosare concurs
28.10.2015 Anunț rezultate proba scrisă
30.10.2015 Anunț devansare concurs Auditor SII - proba orală
03.11.2015 Anunț rezultate concurs proba orală Biblioteca Batthyaneum
04.11.2015 Anunț rezultate concurs proba orală sediul central
05.11.2015 Anunț final rezultate concurs Biblioteca Batthyaneum
06.11.2015 Anunț final rezultate concurs sediul central


Anunțuri concurs posturi vacante
Biblioteca Națională a României organizează, în perioada 31 iulie - 03 septembrie 2015, la sediul său din București, sector 3, Bd. Unirii nr. 22 și la sediul Filialei Batthyaneum Alba-Iulia, concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- post de execuție de Redactor - grad profesional SI - Centrului Național ISBN-ISSN-CIP
- post de execuție de Bibliotecar  - grad profesional SII - Biroul Referințe Bibliografice
- post de execuție de Bibliotecar  - grad profesional SII - Serviciul Marketing și Comunicare
- post de execuție de Referent de specialitate  - grad profesional SII - Biroul Resurse umane
- post de execuție de Economist - grad profesional SI - Compartimentul Contracte Venituri

Documente tip necesare pentru înscriere la concurs


17 august 2015

18 august 2015
Anunț de selecție dosare concurs sediul central

21 august 2015

24 august 2015

27 august 2015
Anunț rezultate concurs proba orală: interviu pentru ocuparea postului de execuție vacant de portar - Biroul Protecție și Pază - Filiala Batthyaneum, Alba Iulia

28 august 2015
Anunț rezultate concurs proba orală sediul central
Anunț rezultate finale concurs portar - Biroul Protecție și Pază - Filiala Batthyaneum, Alba Iulia

31 august 2015
Anunț rezultate finale concurs sediul central


Anunțuri concurs posturi vacante
Biblioteca Națională a României organizează, în perioada 22 mai - 26 iunie 2015, la sediul său din București, sector 3, Bd. Unirii nr. 22, concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

Post de conducere de Director - Direcția Infrasctructură Informatică și Administrație


Documente tip necesare pentru înscriere la concurs


11 iunie 2015 Anunț selecție dosare concurs
17 iunie 2015 Anunț rezultate concurs proba scrisă
22 iunie 2015 Anunț rezultate concurs proba orală
25 iunie 2015 Anunț rezultate finaleAnunțuri concurs posturi vacante
Biblioteca Națională a României organizează, în perioada 28 aprilie - 02 iunie 2015, la sediul său din București, sector 3, Bd. Unirii nr. 22, concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

Anunț privind concursul/examenul pentru ocuparea postului de conducere de Șef Serviciu Dezvoltare Instituțională - gradul II

Anunț privind concursul/examenul pentru ocuparea postului de conducere de Șef Serviciu Sisteme integrate de bibliotecă - gradul II

Anunț privind concursul/examenul pentru ocuparea postului de conducere de Șef Serviciu Periodice - gradul II

Anunț privind concursul/examenul pentru ocuparea postului de conducere de Șef Birou Administrativ Întreținere - gradul II 

Anunț privind concursul/examenul pentru ocuparea postului de execuție de Referent de specialitate - grad profesional SII în cadrul Biroului Resurse umane

Documente tip necesare pentru înscriere la concurs

Cerere înscriere la concurs
Adeverință tip pentru înscriere la concurs

15 mai 2015 Anunt selectie dosare concurs

21 mai 2015 Anunț rezultate concurs proba scrisă

27 mai 2015 Anunț rezultate concurs proba orală

29 mai 2015 Anunț rezultate finaleAnunțuri concurs posturi vacante
BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI organizează, în perioada 23 februarie - 26 martie 2015, la sediul său din Bucuresti, sector 3, Bulevardul Unirii nr.22, concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

Post temporar vacant de execuție de Conservator SI în cadrul Bibliotecii Batthyaneum, filială a Bibliotecii Naționale a României din Alba Iulia, pe perioadă determinată, în regim de cumul cu pensia

Post de execuție de Bibliotecar SIA, în cadrul Bibliotecii Batthyaneum, filială a Bibliotecii Naționale a României din Alba Iulia - Procedura de ocupare a acestui post a fost sistată conform anunţului de mai jos 

Anunţ sistare procedură concurs post vacant de Bibliotecar SIA din cadrul Bibliotecii Batthyaneum, filială a Bibliotecii Naţionale a României din Alba Iulia

Anunț selecție dosare - concurs Conservator SI în cadrul Bibliotecii Batthyaneum, filiala din Alba Iulia a Bibliotecii Naționale a României

Anunț proba scrisă concurs Conservator SI în cadrul Bibliotecii Batthyaneum, filială a Bibliotecii Naționale a României din Alba Iulia

Anunț proba practică și interviu concurs Conservator SI în cadrul Bibliotecii Batthyaneum, filială a Bibliotecii Naționale a României din Alba Iulia

Anunț rezultate finale concurs Conservator SI în cadrul Bibliotecii Batthyaneum, filială a Bibliotecii Naționale a României din Alba Iulia


Anunțuri concurs posturi vacante
BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI organizează, în perioada 05 decembrie 2014 - 22 ianuarie 2015, la sediul său din Bucuresti, sector 3, Bulevardul Unirii nr.22, concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- Bibliotecar SII în cadrul Compartimentului Editorial și de Promovare
- Bibliotecar SI în cadrul Filialei Omnia a Bibliotecii Naționale a României
- Bibliotecar SII în cadrul Serviciului Comunicarea Colecțiilor - sala American Corner
- Bibliotecar SII în cadrul Serviciului Cercetare. Dezvoltare
- Referent de specialitate SII în cadrul Biroului Achiziții Publice
- Îngrijitor în cadrul Serviciului Administrativ Întreținere

Calendarul concursului

19 decembrie 2014 - Anunț rezultate selecție dosare

06 ianuarie 2015 - Rezultat soluționare contestație Bibliotecar S II Compartiment Editorial și de Promovare

07 ianuarie 2015 - Anunț rezultate proba eliminatorie de limba străină pentru posturile de Bibliotecar S II – Comunicarea Colecțiilor și Cercetare Dezvoltare

12 ianuarie 2015 - Rezultate concurs proba scrisă

12 ianuarie 2015 - Rezultat concurs Bibliotecar SII Compartiment Editorial și de Promovare

16 ianuarie 2015 - Rezultate finale concurs
16 ianuarie 2015 - Rezultat final concurs Filiala Omnia


Anunțuri concurs posturi vacante

BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI organizează, în perioada 20.10.2014 -15.12.2014, la sediul său din Bucuresti, sector 3, Bulevardul Unirii nr.22, concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:


Arhivar M IA

- Referent de specialitate SIIAnunțuri concurs posturi vacante

BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI organizează, în perioada 03.10.2014 -27.11.2014, la sediul său din Bucuresti, sector 3, Bulevardul Unirii nr.22, concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:


Director funcții specifice de bibliotecă publică - gradul II

Bibliotecar S II în cadrul Compartimentului Editorial și de Promovare

Bibliotecar S II în cadrul serviciului Comunicarea Colecțiilor

Conservator S II în cadrul Serviciului Depozit Legal

Bibliotecar S II în cadrul Biroului Biblioteca Digitală Națională

Bibliotecar SII în cadrul Biroului ISBN-ISSN-CIP

Inginer de sistem S II în cadrul Serviciului Tehnologia Informației  și Comunicării.

Auditor - grad profesional S II

Referent de specialitate - grad profesional S II

 

Inginer specialist - grad profesional S IA


Anunț rezultate selecție dosare - 20 octombrie 2014

Anunț rezultate selecție dosare (director specialitate, inginer specialist S IA)

Anunt solutionare contestatie

Anunț suspendare concursuri posturi vacante de execuție - bibliotecar SII - serviciul Comunicarea cilecțiilor - si bibliotecar SII - Compartimentul Editorial si de Promovare

Anunț anulare concursuri ocupare posture vacante de execuție: bibliotecar S II – Serviciul Comunicarea Colecțiilor si bibliotecar S II – Compartimentul Editorial și de Promovare -  14 noiembrie 2014 

Rezultate proba scrisă pentru posturile din cadrul Serv. Depozit Legal, Birou ISBN-ISSN-CIP și Birou Biblioteca Digitală Natională

Rezultate proba scrisă pentru concursul de Inginer specilalist S I A

Rezultate proba scrisă pentru concursul de Director funcții specifice de bibliotecă publică

Rezultate probă interviu în cadrul concursurilor de ocupare a posturilor de Conservator S II, Bibliotecar S II: Bibl Digitală si ISBN-ISSN-CIP

Rezultate finale ale concursurilor de ocupare a posturilor vacante de Conservator S II Serv. Depozit Legal, Bibliotecar S II Birou ISBN si  Biblioteca Digitală


24 noiembrie 2014


Rezultate proba orala concurs pentru ocuparea postului vacant de Director functii specifice de biblioteca publica


Rezultate finale concurs  pentru ocuparea postului vacant de Director functii specifice de biblioteca publica


Rezultate proba interviu concurs pentru ocuparea postului vacant de Inginer specialist SIA


Rezultate finale concurs pentru ocuparea postului vacant de Inginer specialist SIACerere înscriere concurs

Adeverința tip pentru concursAnunțuri concurs posturi vacante

BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI organizează concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante:

- Bibliotecar S II în cadrul Serviciului Bibliografia națională

Bibliotecar S II în cadrul Biroului Resurse umane


Anunț rezultate selecție dosare

Rezultate concurs proba scrisă

Rezultate concurs interviu

Rezultate finale concurs
Anunțuri concurs posturi vacante

BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI organizează urmatoarele concursuri:

Bibliotecar SI Fişiere de autoritate
Bibliotecar SI ISBN-ISSN
Bibliotecar SII Colecţii speciale
Bibliotecar SIA Prelucrarea colecţiilor/Catalogare
Bibliotecar SII Prelucrarea colecţiilor/Indexare
Bibliotecar SII Editorial. Promovare
Bibliotecar SI Biblioteca virtuală
Redactor SI Referinţe
Redactor SII Bibliografia Naţională
Redactor SII Cercetare. Dezvoltare


Dosare admise pentru participarea la concursul de ocupare a posturilor vacante de execuţie

Anunt devansare proba orala - interviu

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba orala - interviu

Rezultate finale concursAnunțuri concurs posturi vacante

BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI organizează urmatoarele concursuri:


Director administrativ - detalii
Director economic - detalii
Sef serviciu Depozit legal - detalii
Sef serviciu Dezvoltarea colectiilor - detalii
Sef serviciu Primiri. Evidenta. Expeditii - detalii
Sef serviciu Depozite. Legatorie - detalii
Sef birou Cataloage colective - detalii
Sef birou Resurse electronice - detalii
Sef atelier Tipografie. Legatorie - detalii
Sef serviciu Resurse umane - detalii

Cerere inscriere concurs

Dosare admise pentru inscrierea la concurs

Anunţ amânare interviu şi susţinere plan managerial în cadrul concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante de: Şef serviciu Dezvoltarea Colecţiilor, Şef serviciu Depozit Legal, Şef serviciu Primiri Evidenţă Expediţii şi Director Administrativ

Rezultate proba scrisa seria I
Rezultate proba scrisa seria II
Rezultate proba scrisa seria III

Rezultate interviu si plan managerial

Rezutate finale concurs


Anunțuri concurs posturi vacante

BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI organizează concurs în data de 25.09.2012, orele 10,00, la sediul situat in Bdul Unirii nr. 22, sector 3, București, pentru ocuparea următorului post temporar vacant în perioada 15 octombrie 2012 - 15 octombrie 2015: Referent de specialitate S II - Compartiment Prevenire și protecție.

Detalii anunț concurs

Rezultatul concursului


cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

Sala Ludoteca Apolodor din Labrador (etaj mezanin):
luni, marți, miercuri, joi, vineri: 9.00-14.00 

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Sala multimedia George Enescu (etaj 6, corp A):
luni - vineri: 09:00-17:00

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2024 Biblioteca Naţională a României