caută:   
 
 

biblioteca : revista de bibliologie şi ştiinţa informării

 
Revista Biblioteca este o publicaţie profesională care apare din anul 1948, având o periodicitate lunară. Revista de specialitate a întregului Sistem Naţional de Biblioteci reflectă teme de interes din biblioteconomie şi ştiinţa informării. Colegiul de redacţie este format din specialişti ai domeniului, teoreticieni şi practicieni recunoscuţi. Rubricile revistei evidenţiază interesele şi preocupările întregului Sistem Naţional de Biblioteci:

- Editorial: articole de autor privind probleme actuale și de importanță pentru domeniu, articole aniversare, dedicate principalelor instituții ale Sistemului Național de Biblioteci etc.
- Repere profesionale. Metodologie: teorie biblioteconomică, cercetare ştiinţifică
- Viaţa bibliotecilor: prezentarea tuturor tipurilor de biblioteci, activităţi specifice, proiecte în derulare, modele de bune practici în biblioteci, situaţii concrete cu care se confruntă bibliotecile din România
- Patrimoniu: valorificarea colecţiilor, valori bibliofile
- Meridian bibliologic: personalităţi, evenimente, biblioteci, instituții biblioteconomice
- Galaxia Gutenberg: calendar biblioteconomic, recenzii, documentar, dezbateri.

Revista Biblioteca se adresează tuturor tipurilor de biblioteci din România, aducând în prim plan fenomenul biblioteconomic sub toate aspectele sale.

Din anul 2019, periodicul apare doar online (full-text), pe site-ul Bibliotecii Naționale a României, în secțiunea „Reviste BNR”.

În perioada 1990-2018, apare lunar. 

În perioada 2019-2021, apar 6 numere pe an.

Din 2022, apare semestrial (iunie, decembrie).


Pentru achiziționarea numerelor tipărite, plata se face în contul Bibliotecii Naţionale a României: RO42TREZ7035009XXX014057, TREZORERIE, sector 3, Bucureşti, cod fiscal: 6312079 – Bucureşti sau în numerar la casieria bibliotecii. Costul unui exemplar este de 12 lei. Persoană de contact: Alexandrina Gabor (tel.: 021.3142434/1033, e-mail: ).


cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

Sala Ludoteca Apolodor din Labrador (etaj mezanin):
luni, marți, miercuri, joi, vineri: 8.30-14.00 

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Sala multimedia George Enescu (etaj 6, corp A):
luni - vineri: 09:00-17:00

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2023 Biblioteca Naţională a României