caută:   
 
 

deschiderea bibliotecii naţionale

 

O perspectivă asupra culturii – Biblioteca Naţională a României – deschiderea oficială a noului sediu –23-27 aprilie 2012

Începând din data de 23 aprilie 2012, Biblioteca Naţională a României, instituţie patrimonială fundamentală a ţării, va deschide treptat, în noul său sediu, situat în B-dul Unirii nr. 22 din Bucureşti, activităţile destinate publicului, moment mult aşteptat de noi toţi.
Timp de cinci zile, din 23 şi până în 27 aprilie, vă propunem, sub deviza O perspectivă asupra culturii – Biblioteca Naţională a României, un program inaugural care va încerca să prezinte publicului larg activităţile şi misiunea unei biblioteci naţionale, atât zonele de interferenţă între biblioteca naţională şi celelalte tipuri de biblioteci (publice, specializate, universitare, şcolare, de cercetare), cât şi cele de interferenţă între biblioteca naţională şi alte instituţii info-documentare, precum muzeele, arhivele, centrele culturale.

Va invitam sa vizionati filmul O perspectivă asupra culturii – Biblioteca Naţională a României
sus

Astfel, în 23 aprilie, dată la care sărbătorim Ziua Naţională a Bibliotecarului, discuţiile se vor concentra pe definirea conceptului de bibliotecă naţională şi pe biografia şi specificul Bibliotecii Naţionale a României în cadrul familiei europene de biblioteci naţionale; 24 aprilie va fi dedicată bibliotecilor publice şi statutului lor de Agora, de spaţiu formativ şi informativ în societatea secolului XXI; 25 aprilie – bibliotecilor de învăţământ şi rolului lor în educaţia formală şi non-formală; 26 aprilie – bibliotecilor specializate şi importanţei pe care o are cercetarea documentară în orice demers ştiinţific pertinent; ultima zi, 27 aprilie, va fi dedicată statutului şi importanţei colecţiilor patrimoniale din biblioteci, arhive, muzee etc.

sus

Prin serviciile pe care le pune la dispoziţie, servicii ce traduc funcţiile şi misiunea sa, Biblioteca Naţională a României este complementară tuturor celorlalte tipuri de biblioteci care formează Sistemul Naţional de Biblioteci, complinind rolul acestora de spaţiu info-documentar dedicat publicului larg ori şcolar, universitar, academic, ca şi cel de spaţiu cultural, dedicat petrecerii timpului liber şi manifestării relaţiilor societale, în general.

În cadrul evenimentului O perspectivă asupra culturii – Biblioteca Naţională a României, care va marca, aşadar, deschiderea oficială a Bibliotecii Naţionale a României în noul său sediu, instituţia îşi propune să iniţieze câteva proiecte şi parteneriate definitorii, care anunţă anvergura şi direcţiile de dezvoltare avute în vedere pentru viitorul apropiat.

sus

Proiectul de organizare a unei Săli de lectură dedicată Dialogurilor culturale.
Concepută ca spaţiu dinamic, Sala de lectură Dialoguri culturale, care dispune de un spaţiu generos (cca. 400 de mp), va da posibilitatea altor ţări să organizeze aici, pe rând, expoziţii şi evenimente în măsură să ofere publicului românesc o panoramă la zi a culturii lor. Tot în acest scop, aici se va constitui şi dezvolta o colecţie de cărţi, periodice, documente audio-video şi electronice, baze de date etc., organizate pe diferite spaţii culturale. Prin acest proiect, Biblioteca Naţională a României îşi va pune mai bine în valoare funcţia şi misiunea de Centru Naţional de Schimb, de raportor statistic, la nivel internaţional, privind producţia documentară a României şi imaginea acesteia în străinătate, precum şi de principal actor al ţării în materie de schimburi interculturale şi de promovare reciprocă, prin relaţiile pe care le are cu celelalte biblioteci naţionale din Europa şi din lume. Prima invitată să prezinte, în data de 23 aprilie, o panoramă a culturii sale este Italia.

sus

Iniţierea seriei Conferinţele Bibliotecii Naţionale.
Concepute să se desfăşoare în Aula Bibliotecii Naţionale, aceste conferinţe îşi propun să facă din Biblioteca Naţională a României, la nivelul excelenţei, un spaţiu al dezbaterii unor teme majore şi de actualitate ale culturii şi civilizaţiei româneşti şi universale.

Iniţierea unor parteneriate, pe termen lung, cu asociaţii profesionale prestigioase, precum Uniunea Scriitorilor Români, Uniunea Artiştilor Plastici etc., cu instituţii de diseminare a culturii, precum TVR Cultural, Radio România Cultural, Arhiva Naţională de Film, Centrul Naţional al Cinematografiei, Arhiva Naţională Radio, în măsură să asigure, pe de o parte, expertiza specifică şi, pe de altă parte, conceperea şi organizarea unor evenimente culturale de anvergură.

Stabilirea unor parteneriate pe termen lung cu şcoli şi universităţi, din Bucureşti şi din ţară (cărora Biblioteca Naţională a României le pune la dispoziţie servicii şi săli specializate), atât în ceea ce priveşte literatura curriculară şi extracurriculară, cât şi în ceea ce priveşte oferta culturală şi cea de petrecere activă a timpului liber. La acest capitol, trebuie să adăugăm şi intenţia Bibliotecii Naţionale a României de a se constitui, prin Cabinetul Bibliologic pe care-l pune la dispoziţie, ca şi prin sălile de formare profesională, într-un partener pe termen lung al principalelor catedre universitare de specialitate din ţară.

sus

Stabilirea unei agende comune cu principalele asociaţii de profil (Asociaţia Bibliotecarilor din România – ABR şi Asociaţia Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice din România – ANBPR). Oferind spaţiu de organizare a unor reuniuni şi evenimente importante din viaţa profesională a bibliotecarilor, Biblioteca Naţională a României îşi consolidează şi deopotrivă îşi manifestă rolul de Centru Naţional Metodologic, pentru bibliotecile din Sistemul Naţional de Biblioteci, contribuind la dezvoltarea culturii profesiei.
sus

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

Sala Ludoteca Apolodor din Labrador (etaj mezanin):
luni, marți, miercuri, joi, vineri: 9.00-14.00 

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Sala multimedia George Enescu (etaj 6, corp A):
luni - vineri: 09:00-17:00

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2024 Biblioteca Naţională a României