caută:   
 
 

dezvoltarea colecţiilor

 
 Politica documentară a Bibliotecii Naţionale a României evidenţiază colecţiile pe care aceasta le deţine într-un cadru coerent şi echilibrat, oferind de asemenea o reprezentare a acestora din perspectiva constituirii şi a evoluţiilor ulterioare. Politica documentară include:

• Politica de selecţie a documentelor
• Politica de conservare şi deselecţie
• Politica de comunicare

Aceste politici sunt formalizate prin intermediul unor documente interne ale bibliotecii:
• Planul de dezvoltare a colecţiilor
• Protocolul de selecţie
• Carta documentară

Obiectivele politicii documentare vizează:
• identificarea clară a nevoilor documentare ale utilizatorilor;
• oferirea de resurse documentare şi informaţionale complexe tuturor categoriilor de beneficiari, în concordanţă cu misiunea bibliotecii şi fără a se face o discriminare a   cerinţelor şi a practicilor de lectură;
• formalizarea politicii de achiziţie de carte tipărită şi implementarea unui plan eficient şi eficace de dezvoltare a colecţiilor;
• reconsiderarea locului deţinut de un document electronic sub toate formele şi în toate domeniile;
• ameliorarea politicii de schimb bazată pe calitate şi nu pe cantitate;
• recuperarea documentelor care nu au fost trimise prin depozitul legal şi implementarea proiectelor care să asigure depozit legal electronic pentru ziare şi reviste;
• diminuarea documentelor în limbi care au circulaţie prea restrânsă;
• umplerea lacunelor pentru colecţiile deficitare;
• originalitatea ofertei documentare propuse;
• diminuarea disciplinelor care nu constituie un punct forte pentru fond.

Politica de selecţie a documentelor
Politica de selecţie a documentelor are la bază principii echilibrate în concordanţă cu misiunea, funcţiile şi tipurile de utilizatori ai bibliotecii.
Procesul de selecţie a documentelor presupune trei elemente distincte:
• identificarea unui titlu care prezintă interes;
• evaluarea relevanţei acestuia faţă de colecţiile bibliotecii;
• decizia achiziţionării sau acceptarea ofertei de donaţie.
Toate deciziile privind selecţia trebuie să aibă ca punct de plecare misiunea bibliotecii, analiza detaliată a colecţiilor existente, determinarea valorii informaţionale şi de patrimoniu, evaluarea gradului de adresabilitate şi utilizare al acestora, precum şi cercetarea categoriilor de beneficiari actuali sau potenţiali şi a nevoilor lor de informare şi documentare.
Criteriile de selecţie, deşi diferă pentru fiecare tipologie documentară, includ în general aspecte legate de :
• conţinut – domeniul tratat, adâncimea subiectului abordat, caracterul exhaustiv;
• actualitatea şi pertinenţa informaţiilor cuprinse;
• adresabilitate – biblioteca are categorii variate de utilizatori, dar răspunde unor cerinţe bine
    stabilite;
• autoritatea autorului, a editurii sau a criticilor;
• gradul de erudiţie al lucrării;
• aria geografică – nu toate spaţiile trebuie luate în considerare;
• aria lingvistică – sunt de preferat limbile care au cea mai mare circulaţie şi sunt cele mai
    citite de către utilizatori;
• aria cronologică; 
Biblioteca va achiziţiona cu prioritate publicaţiile noi de pe piaţa editorială naţională şi cea din străinătate, dar şi ediţii retrospective şi din categoria "Colecţii speciale". Acestea din urmă vor fi supuse unor criterii riguroase de evaluare în ceea ce priveşte valoarea pentru colecţiile Bibliotecii, raritatea, bibliofilia, calitatea imprimare (ilustraţii, gravuri, hărţi etc.), starea de conservare, elementele adăugate (ex libris, autografe, dedicaţii) etc. Ofertele sunt puse în discuţie, analizate conform criteriilor menţionate, priorităţilor anuale şi în final validate de membri comisiilor de achiziţie retrospectivă.
• numărul citărilor în bibliografii şi lucrări de referinţă;
• frecvenţa actualizărilor şi a revizuirilor – se preferă ediţiile recente, dar biblioteca   păstrează în depozite şi ediţiile mai vechi;
• facilitarea regăsirii informaţiei (indexuri, glosare, rezumate disponibile în mai multe limbi,  aparat critic);
• detaliile fizice : ilustraţii, calitatea hârtiei şi a legăturii, formatul, condiţiile de tipărire.

Planul de dezvoltare a colecţiilor
Planul de dezvoltare a colecţiilor se actualizează anual, în concordanţă cu bugetul alocat de ordonatorul de credite şi cu un set de cerinţe informaţionale care fixează limitele şi stabileşte priorităţile de achiziţie ale bibliotecii:
1. Un plan prioritar în achiziţia de publicaţii specifice, în concordanţă cu direcţiile de dezvoltare   strategică a bibliotecii;
2. Un mijloc eficient de a considera colecţia bibliotecii ca un ansamblu integrat constituit din : monografii, periodice, baze de date, documente din categoria Colecţii speciale, documente din categoria ROMÂNICA şi alte resurse electronice;
3. Un document oficial care ţine cont de rezultatele precedentelor achiziţii;
4. Un program anual foarte concret care propune repartiţiile bugetare pentru completarea fondurilor bibliotecii;
5. Un instrument de lucru în evitarea dubletelor în achiziţia de carte sau alte documente, având în vedere că sursele de constituire ale colecţiilor Bibliotecii Naţionale a României sunt multiple: Depozit legal, donaţii, schimb internaţional de publicaţii, transfer;
6. Un plan de acţiune pentru cei implicaţi în achiziţia de publicaţii.
Biblioteca susţine şi direcţionează politicile proprii de achiziţie şi asigură direcţiile de dezvoltare a colecţiilor, precum şi noile servicii informaţionale şi documentare pentru utilizatori. Astfel, pe parcursul unui an, lista priorităţilor de achiziţie poate fi modificată, în concordanţă cu noile apariţii editoriale şi cerinţele informaţionale ale beneficiarilor.

Carta documentară
Elaborarea politicii documentare a Bibliotecii Naţionale a României, prin principiile şi instrumentele sale, constituie un pas important în management-ul colecţiilor bibliotecii şi completează strategia instituţiei pentru o perioadă de timp determinată. Primul instrument instituţional necesar procesului de implementare a politicii documentare este reprezentat de carta documentară.
Carta documentară sau carta colecţiilor are drept scop prezentarea obiectivelor generale ale bibliotecii, a principiilor de constituire a colecţiilor, precum şi a modului de organizare al acestora, în fapt formalizează şi pune în aplicare politica documentară a bibliotecii, cu toate componentele ei. Acest document strategic corespunde aşteptărilor beneficiarilor şi utilizatorilor bibliotecii, după validare are caracter de normă şi este concretizat în fiecare an printr-un plan de dezvoltare a colecţiilor, stabilit de departamentul dezvoltarea colecţiilor, în colaborare cu alte servicii implicate direct în gestionarea şi valorificarea colecţiilor. Carta documentară furnizează datele volumetrice, tematice şi lingvistice asupra tuturor colecţiilor care compun biblioteca, serveşte drept bază pentru analiza şi sinteza ideilor politicii documentare generale, identifică polii fundamentali pentru care BNR are o misiune naţională de anvergură şi dezvoltă colecţii de interes pentru categorii variate de utilizatori.
Principiile care susţin carta şi politica documentară:
• Caracterul de obiect de studiu privilegiat;
• Caracterul universal;
• Caracterul enciclopedic;
• Dimensiunea temporală;
• Originalitatea colecţiilor;
• Liberul acces;
• Respectarea dreptului de proprietate intelectuală.
Carta documentară a Bibliotecii Naţionale a României a fost aprobată de către Consiliul Ştiinţific în decembrie 2009, materialul putând fi consultat la Cabinetul Bibliologic.sus

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

Sala Ludoteca Apolodor din Labrador (etaj mezanin):
luni, marți, miercuri, joi, vineri: 8.30-14.00 

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Sala multimedia George Enescu (etaj 6, corp A):
luni - vineri: 09:00-17:00

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2023 Biblioteca Naţională a României