caută:   
 
 

misiune, atribuţii

 
Misiunea

Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Bibliotecii Naţionale a României, filiala OMNIA funcţionează ca bibliotecă publică cu împrumut la domiciliu şi în sălile de lectură.

Serveşte interesele de informare, studiu, educaţie, lectură şi recreere ale utilizatorilor, oferind acces liber, gratuit la informaţie şi cunoaştere prin baza de date şi colecţiile proprii.

Susţine integrarea României în spaţiul european prin întreaga activitate cu cartea, promovând interesul pentru francofonie, civilizaţia franceză şi limba franceză ca una din limbile oficiale ale Uniunii Europene.


Atribuţiile şi funcţiile filialei

 • organizează şi îşi desfăşoară activitatea conform reglementărilor generale stabilite pentru bibliotecile publice de acces general si a regulamentului de ordine interioară emis de conducerea Bibliotecii Naţionale.
 • întocmeşte evidenţa intrărilor şi ieşirilor de publicaţii din patrimoniul bibliotecii, ţinând la zi Registrul Inventar şi Registrul de Mişcare a Fondurilor;
 • efectuează prelucrarea bibliografică a publicaţiilor în sistem informatizat şi administrează baza de date a filialei;
 • organizează fondul de publicaţii, instrumente de informare; asigură gestionarea şi conservarea colecţiilor, conform legislaţiei în vigoare;
 • comunică utilizatorilor colecţiile filialei prin sălile de lectură şi împrumut la domiciliu, practicând accesul liber la raft sub supravegherea personalului bibliotecii;
 • dezvoltă fondul de documente în colaborare cu Serviciul Achiziţii Publicaţii sau prin acceptarea de donaţii (fondul de carte s-a îmbogăţit, ca urmare a acestei colaborări, cu : instrumente de lucru, dicţionare, studii critice, cursuri, albume de artă şi civilizaţie, beletristică);
 • efectuează operaţiile privind înscrierea cititorilor;
 • îndrumă utilizatorii şi le oferă informaţii;
 • întocmeşte situaţiile statistice anuale privind numărul utilizatorilor, frecvenţa şi numărul de volume consultate;
 • urmăreşte restituirea la termen a publicaţiilor împrumutate
 • editează şi difuzează afişe publicitare pentru promovarea imaginii şi activităţii filialei;
 • organizează activităţi culturale, expoziţii de carte, lansări de carte şi ateliere de lectură, audiţii săptaminale, momente artistice;
 • participă la diverse proiecte si programe culturale aprobate de conducerea Bibliotecii Naţionale
 • administrează sediul filialei;
sus

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

Sala Ludoteca Apolodor din Labrador (etaj mezanin):
luni, marți, miercuri, joi, vineri: 8.30-14.00 

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Sala multimedia George Enescu (etaj 6, corp A):
luni - vineri: 09:00-17:00

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2023 Biblioteca Naţională a României