caută:   
 
 

proiecte și programe naționale

 
TECH.LIBRARY, îmbunătățirea serviciilor oferite de bibliotecile publice utilizatorilor cu deficiențe de vedere prin instrumente instruire în domeniul TIC

Proiectul, finanțat în cadrul programului Erasmus Plus, acțiunea cheie 2, Parteneriate strategice în domeniul educației adulților, este implementat de un consorțiu din care fac parte Unione della Romagna Faentina (Italia), Mestna Knjiznica Ljubljana (Slovenia), Regionalna Narodna Biblioteka Petko P Slaveykov (Bulgaria), Gradska Knjiznica Rijeka (Croația), Mazsalaca Municipality (Letonia), Biblioteca Națională a României și ARGO di Donda Andrea e C. snc (Italy).
Biblioteca Națională a României, în calitate de membru al acestui consorțiu, va coordona activitatea de comunicare și diseminare în cadrul proiectului, elaborând  o strategie de comunicare transnațională. 

Obiectivele proiectului:

1. Favorizarea schimbului de bune practici între personalul din diferite biblioteci cu privire la servicii și instrumente TIC pentru implicarea utilizatorilor cu deficiențe de vedere.
2. Extinderea competențelor digitale ale personalului bibliotecii prin activități de instruire adaptate cu privire la instrumentele TIC
3. Crearea unei rețele de biblioteci în scopul cooperării pentru a răspunde la nevoile utilizatorilor cu deficiențe de vedere.

Descrierea proiectului

Tehnologiile digitale și instrumentele online sunt factori cheie pentru a promova servicii de bibliotecă îmbunătățite pentru cititorii cu deficiențe de vedere.
Următoarele activități vor fi implementate pentru a atinge obiectivele prevăzute:
1) Coordonarea proiectului, care va garanta o bună gestionare tehnică și financiară.
2) Schimb de bune practici și vizite de studiu.
3) Dezvoltarea unei platforme web care să permită utilizatorilor să se instruiască, să împărtășească experiențe și opinii, să comunice, să dezvolte o rețea și să disemineze activitățile și inițiativele proiectului,
4) Instruirea personalului bibliotecilor în  domeniul noilor tehnologii digitale pentru a oferi servicii utilizatorilor cu deficiențe de vedere.
5) Activități de diseminare și exploatare a rezultatelor proiectului.

Activitățile proiectului se vor concretiza în 3 produse:
1) Platforma online TECH.LIBRARY
2) Videoclipuri de instruire în 7 limbi diferite
3) Manual practic și recomandări de bune practici în 7 limbi diferite.
Impactul așteptat al proiectului este de a promova dezvoltarea profesională a personalului bibliotecilor în metodologiile TIC, îmbunătățind în același timp competențele cheie ale acestora și încurajând o incluziune mult mai mare în biblioteci, îmbunătățind serviciile cheie dedicate utilizatorilor nevăzători și cu deficiențe de vedere din întreaga Europă.

Publicul țintă

Proiectul va implica 122 de participanți la activitățile de instruire și schimb de bune practici, în timp ce 260 de persoane vor participa la evenimentele multiplicatoare. 
Un număr semnificativ de biblioteci externe vor fi angajate în rețea și schimbul de experiențe prin intermediul platformei web, care le va oferi informații utile: videoclipuri, materiale de instruire și resurse pentru a îmbunătăți competențele digitale ale personalului lor (se estimează că peste 300 de utilizatori se vor înregistra și vor participa activ la platformă).

Activitățile vor fi adresate tuturor categoriilor de personal din bibliotecile implicate:
- Personal de conducere (directori, manageri etc.)
- Bibliotecarii care lucrează în contact strâns cu utilizatorii sau sunt responsabili de introducere de date, procesare documente, sarcini de secretariat etc.
- Personal specializat: manageri de sisteme informatice, personal de marketing și financiar etc.
- Echipa de asistență.

Participanții cu dizabilități vizuale vor fi invitați să participe la acțiunile pilot locale care vor fi organizate în fiecare bibliotecă parteneră după încheierea activităților de formare a personalului. Fiecare bibliotecă va organiza 2 sau 3 întâlniri, implicând un total de 10/15 utilizatori cu deficiențe de vedere sau cu deficiențe de vedere.

Fiecare întâlnire va fi structurată în jurul echipamentului tehnic al bibliotecii locale, concentrându-se pe următoarele teme:
- tur ghidat al bibliotecii adaptat nevoilor utilizatorilor cu deficiențe de vedere;
- testarea afișajelor braille de către utilizatorii cu deficiențe de vedere;
- testarea monitoarelor de mărire a ecranului de către cititori cu deficiențe de vedere;
- testarea software-ului de scanare cu OCR de către cititorii cu deficiențe de vedere;
- testarea cititoarelor de ecran;
- testarea sistemului de sinteză a vorbirii cu utilizatori cu deficiențe de vedere.

Asociațiile utilizatorilor cu deficiențe de vedere și familiile membrilor vor fi, de asemenea, invitate să se alăture evenimentelor multiplicatoare, precum și evenimentelor de comunicare locală din toate țările partenere.


E-cultura: Biblioteca Digitală a României

În anul 2019, Biblioteca Națională a României a semnat acordul de participare în proiectul ”E-cultura: Biblioteca Digitală a României”, gestionat de Unitatea de Management a Proiectelor din cadrul Ministerului Culturii, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritară 2, acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură.

Obiectivul general al proiectului este eficientizarea serviciilor publice oferite de către Ministerul Culturii prin valorificarea potențialului IT&C în procesul de digitizare a patrimoniului cultural mobil, în scopul creșterii accesibilității resurselor culturale pentru publicul larg.

Proiectul E-cultura are ca principal scop digitalizarea patrimoniului cultural cu ajutorul tehnologiilor IT actuale, moderne, astfel încât moștenirea culturală națională să poată fi păstrată, promovată și transmisă generațiilor viitoare.

Obiective specifice:
- Creșterea numărului de elemente de patrimoniu cultural digitalizate și expuse online, într-un punct unic de acces;
- Creșterea gradului de interoperabilitate între instituțiile deținătoare de elemente de patrimoniu cultural;
- Promovarea patrimoniului cultural național prin expunerea resurselor culturale digitalizate în europeana.eu. 

În cadrul proiectului, Biblioteca Națională a României va digitiza și va expune în Biblioteca Digitală a României, pe platforma culturalia.ro, un număr de 6.720 de resurse culturale digitale și metadatele aferente. Resursele digitizate vor fi disponibile și în Biblioteca Digitală Europeană (europeana.eu). 

Astfel, prin digitizarea colecţiilor de documente şi constituirea Bibliotecii Digitale a României, se asigură o bună promovare a valorilor naţionale, o mai bună diseminare a informaţiei şi o valorificare superioară, la nivel naţional şi internaţional, a colecţiilor speciale, a documentelor rare.

Expoziție inovativă cu bunuri restaurate din colecția Muzeului Teatrului Național București

În anul 2020, Biblioteca Națională a României a semnat cu Teatrul  Național ”Ion Luca Caragiale” din București, acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului ”Expoziție inovativă cu bunuri restaurate din colecția Muzeului Teatrului Național București”, proiect inițiat de Teatrul Național și finanțat în cadrul Programului RO-CULTURA, prin mecanismul Financiar SEE 2014 - 2021. 

Obiectivul proiectului constă în îmbunătățirea antreprenoriatului cultural și al managementului patrimoniului cultural, iar obiectivele specifice vizează îmbunătățirea managementului cultural prin organizarea unei expoziții inovative cu bunuri culturale mobile restaurate.

Astfel, proiectul reprezintă un prim pas, semnificativ, spre renașterea Muzeului Teatrului, spre deschiderea acestuia către publicul larg. Proiectul include expertizarea, conservarea și restaurarea - împreuna cu partenerii de proiect – a 38 de bunuri culturale găzduite de muzeu, printre care o rochie cu trenă ce a aparținut Reginei Maria, costume purtate de actori celebrii ce au interpretat roluri de mare anvergură în piese istorice, manuscrise, afișe, scrisori și alte obiecte de papetărie.

În cadrul proiectului, în perioada februarie 2020 – mai 2021 Biblioteca Națională va expertiza și restaura un număr de 24 obiecte de papetarie, ce vor face parte din expoziția inovativă.
 
PREDĂ PENTRU VIITOR – transformarea educațională a adulților prin inovație, tehnologie și antreprenoriat | TEACH FOR FUTURE – Educational Transformation of Adults through Innovation, Technology and Entrepreneurship

Consorțiul alcătuit din Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România, Global Libraries Bulgaria Foundation din Bulgaria și Initiative for Heritage Conservation din Grecia implementează proiectul ”TEACH FOR FUTURE – Educational Transformation of Adults through Innovation, Technology and Entrepreneurship”, finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene, Acțiunea Cheie 2, Parteneriate Strategice, Educația Adulților, ce se va implementa timp de 30 de luni,  în intervalul 01 noiembrie 2019 – 30 aprilie 2022.

Obiectivul proiectului este de a determina o schimbare favorabilă asupra cadrului educațional și a profilului de competențe al adulților din cele trei țări. Demersul partenerilor este centrat în special pe activități educaționale pe teme de actualitate, și anume IT, Managementul inovaţiei & colaborarea în reţea și Antreprenoriat & leadership.

În cadrul proiectului, sunt constituite trei Centre de excelenţă în domeniul TIC, utilate cu echipamente 3D Printing, câte unul în fiecare țară parteneră, la București (România), Sofia (Bulgaria) și Veria (Grecia), activitate demarată în luna ianuarie 2020.

În cadrul Bibliotecii Naționale a României funcționează Centrul de excelență în domeniul TIC din România, prin acordul de parteneriat semnat cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România, urmând ca pe durata derulării proiectului, precum și în perioada de sustenabilitate a acestuia, să contribuie la operaționalizarea Centrului de excelență și să se implice în activități de promovare a proiectului și diseminare a rezultatelor, prin rețelele proprii. 

În cadrul Centrului de excelență în domeniul TIC, utilat cu o imprimantă 3D Printing, se vor derula activități educaționale pe teme de actualitate, și anume IT, Managementul inovaţiei & colaborarea în reţea și Antreprenoriat & leadership.

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

Sala Ludoteca Apolodor din Labrador (etaj mezanin):
luni, marți, miercuri, joi, vineri: 8.30-14.00 

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Sala multimedia George Enescu (etaj 6, corp A):
luni - vineri: 09:00-17:00

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2023 Biblioteca Naţională a României