caută:   
 
 

reviste bnr

 
Actuala conducere a Bibliotecii Naționale a României are în vedere revenirea asupra deciziei luate în ședința Consiliului Științific din 2 noiembrie 2018, de difuzare a unora dintre revistele editate de instituție exclusiv în format electronic (în acces deschis), căutând soluții pentru reluarea editării în format print/tipărit, în special pentru Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării, publicație binecunoscută bibliotecarilor din întreaga țară și exprimând rolul metodologic al Bibliotecii Naţionale în cadrul Sistemului Național de Biblioteci.
În mod obiectiv, decizia de revenire la editarea în format print/tipărit va putea avea efect din anul 2020 (cu posibilitatea realizării de abonamente), Biblioteca Națională căutând însă o rezolvare și pentru anul în curs.
Deși editarea în acces deschis, pe site-ul instituției, mai ales în cazul unor publicații de informare și cu un conținut majoritar metodologic, așa cum sunt Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării și Informare și documentare: activitate științifică și profesională, prezintă o serie de vantaje evidente (acces gratuit de oriunde, difuzare mai rapidă a conținutului numerelor revistei etc.), continuarea alimentării colecțiilor în format tipărit a acestor publicații, în special a revistei Biblioteca, este absolut necesară, dat fiind faptul că multe dintre bibliotecile beneficiare (abonate) din Sistemul Național de Biblioteci nu au în continuare posibilitățile tehnice de a asigura cititorilor accesul online și, nu în ultimul rând, dat fiind faptul că lectura pe print continuă să fie preferată și că hârtia s-a dovedit a fi un suport de stocare și de prezervare a conținuturilor mult mai sigur. 
Pe termen mediu, Biblioteca Națională are în vedere adoptarea unei variante mixte de editare a revistelor sale: atât în format print/tipărit, cât și electronic (acces online controlat – pe bază de abonament, cu acces gratuit la o parte din arhiva publicației).
Cele cinci periodice de specialitate editate de Biblioteca Națională – Revista Bibliotecii Naţionale a României, Revista Română de Istorie a Cărţii (realizată în colaborare cu Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti şi Biblioteca Academiei Române), Informare şi documentare: activitate ştiinţifică şi profesională, Revista Română de Conservare şi Restaurare a Cărţii și Biblioteca: revistă de bibliologie şi ştiinţa informării – sunt prezente în colecţiile bibliotecilor din ţară şi din străinătate (prin schimb internațional de publicații) şi, de asemenea, sunt incluse în bazele de date ProQuest şi Ebsco. 
Biblioteca Națională caută soluții pentru a putea edita, tipări și expedia, în anul în curs (onorând astfel abonamentele deja plătite), cât mai multe dintre numerele restante din: Informare și documentare: activitate științifică și profesională (2017, 2018), Revista Bibliotecii Naționale a României (2016, 2017, 2018), Revista Română de Conservare și Restaurare a Cărții (2016, 2017), Revista Română de Istorie a Cărții (2015, 2016, 2017, 2018).

****

Începând cu anul 2019, Biblioteca: revistă de bibliologie și știința informării și Informare și documentare: activitate științifică și profesională vor apărea doar în format electronic, în acces deschis, pe site-ul bibliotecii: http://www.bibnat.ro/.

În mod excepțional, Revista Bibliotecii Naționale a României și Revista Română de Istorie a Cărții vor avea apariția sistată în anul 2019, urmând să fie reluată în 2020, în funcție de condițiile organizatorice din acel moment.
Apariția Revistei Române de Conservare și Restaurare a Cărții rămâne sistată și în 2019, din motive obiective.
Singurele numere care vor fi tipărite în 2019, în limita posibilităților organizatorice, vor fi numerele restante din:
Informare și documentare: activitate științifică și profesională: 2017 și 2018;
Revista Bibliotecii Naționale a României: 2016, 2017 și 2018;
Revista Română de Conservare și Restaurare a Cărții: 2016 și 2017;
Revista Română de Istorie a Cărții: 2015, 2016, 2017 și 2018.

Biblioteca Națională a României cere, încă o dată, scuze tuturor abonaților săi pentru întreaga situație creată.
În egală măsură, Biblioteca speră ca în anul 2019 să onoreze cât mai multe din restanțele apărute din motive de ordin organizatoric.

****

Prin intermediul revistelor pe care le editează (Revista Bibliotecii Naţionale a României, Revista Română de Istorie a Cărţii, Informare şi documentare: activitate ştiinţifică şi profesională, Revista Română de Conservare şi Restaurare a Cărţii, Biblioteca: revistă de bibliologie şi ştiinţa informării), Biblioteca Naţională a României valorifică şi promovează patrimoniul cultural românesc, susţine învăţământul românesc de specialitate şi cercetarea în domeniu. 
Cele cinci publicaţii sunt prezente în colecţiile bibliotecilor din ţară şi din străinătate şi, de asemenea, sunt incluse în bazele de date ProQuest şi Ebsco.

Lansată în 1995, Revista Bibliotecii Naţionale a României are ca obiect de studiu colecţiile, produsele, serviciile şi istoria instituţiei, dar şi fenomenele infodocumentare şi culturale semnificative la nivel naţional şi internaţional.

Un produs al conlucrării dintre trei importante biblioteci – Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti şi Biblioteca Academiei Române – este Revista Română de Istorie a Cărţii, editată din 2004 şi având ca obiectiv promovarea cercetării şi patrimoniului documentar românesc, în ţară şi străinătate.

Din 2007, Biblioteca Naţională a României a lansat şi publicația Informare şi documentare: activitate ştiinţifică şi profesională, dedicată activităţii de cercetare a studenților, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor universitare și cercetătorilor din domeniile socio-umane.

Editată din 2008, Revista Română de Conservare şi Restaurare a Cărţii reînnoadă tradiţia cu publicaţia Probleme de patologie a cărţii: culegere de material documentar, elaborată de Laboratorul de Patologie şi Restaurare a Cărţii al Bibliotecii Centrale de Stat (actuala Bibliotecă Naţională) între anii 1965-1995. Începând cu anul 2018, din motive obiective, publicația își suspendă apariția.

Intrată în portofoliul editorial al Bibliotecii Naţionale a României în martie 2009, Biblioteca: revistă de bibliologie şi ştiinţa informării are o apariţie neîntreruptă din anul 1948, fiind binecunoscută în rândul bibliotecarilor din întreaga țară. Publicația exprimă rolul metodologic al Bibliotecii Naţionale a României şi se constituie, în același timp, într-o interfaţă cu întregul sistem infodocumentar românesc.

cataloage/baze de date

 
 

BIBLIOstand

 

 

Biblioteca Naţională Digitală

 
 


Digitizări recente
 Browser recomandat
Internet Explorer
 

Programul bibliotecii

 
Spații libere pentru lectură
luni - vineri: 08:00-20:00
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

- Sala de științe filologice Mihai Eminescu (etaj I, Corp C): 
luni, miercuri, vineri : 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Sala de copii și tineret Ionel Teodoreanu (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi : 12:00-19:50

- Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00 (inclusiv împrumut la domiciliu)

- Ludoteca Apolodor din Labrador (mezanin):
luni, miercuri, vineri: 11:00-13:00 / marți, joi : 12:00-14:00

- Sala multimedia George Enescu (etaj 1, corp E):
Programare la adresa multimedia@bibnat.ro

- Sala de presă Gr. Asachi (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

- Sala de colecții speciale Alexandre Saint-Georges (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00
 

Instrumente pentru editori

 
 

CASIDRO

 
 

Voluntar la Biblioteca Naţională

 
Programul Voluntar la Biblioteca Naţională” vă oferă oportunitatea de a juca un rol activ în activitatea și promovarea Bibliotecii.
 

legături

 
 

proiecte europene

 
The European Library
Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene!
Europeana – Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă
www.europeana.eu

Manuscriptorium – portalul manuscriselor europene
www.manuscriptorium.com
 
 
 
 
Copyright © 2023 Biblioteca Naţională a României