Skip to content Skip to footer

Fisiere de autoritate

Controlul de autoritate

Rol

Controlul de autoritate are rolul de a asigura coerenţa şi uniformitatea punctelor de acces din baza de date bibliografică a Bibliotecii Naţionale a României, în vederea optimizării regăsirii informaţiei de către utilizator, eficientizării prelucrării documentelor de către catalogatori şi, totodată, creării mediului de partajare a înregistrărilor bibliografice de către bibliotecile incluse în reţeaua de biblioteci din România. 

LIVES-RO are la bază tezaurul RAMEAU.
 

Procesul de elaborare a Tezaurului enciclopedic românesc de vedete de subiect – LIVES-RO este un proces complex, realizat prin participarea bibliotecarilor din domeniu, prin consultarea specialiştilor pe fiecare domeniu al cunoaşterii, prin realizarea unei baze de date de aproximativ 256000 de înregistrări accesibile pentru întregul Sistem Naţional de Biblioteci.

Premize

În conformitate cu Legea bibliotecilor nr. 334/31.05.2002 cu modificările şi completările ulterioare, Bibliotecii Naţionale a României îi revine sarcina de a realiza Controlul Bibliografic Naţional ca parte a Controlului Bibliografic Universal.

Fişierele de autoritate create şi gestionate de Biblioteca Naţională a României

 

Nume de persoană
Nume de colectivitate
Nume geografice
Titluri uniforme
Vedete de subiect – Fişierul LIVES-Ro

  • crearea fişierului de autoritate de subiecte LIVES-Ro are ca punct de plecare traducerea şi adaptarea Listei de autoritate RAMEAU şi a Ghidului de indexare RAMEAU obţinute de la Biblioteca Naţională a Franţei pe baza Convenţiei de cooperare şi asistenţă încheiate între Biblioteca Naţională a Franţei şi Biblioteca Naţională a României, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor în anul 2004.
  • construirea tezaurului enciclopedic românesc LIVES-Ro reprezintă efortul conjugat al bibliotecilor judeţene (Biblioteca Judeţeană „I. N.Roman”-Constanţa, Biblioteca Judeţeană „O.Goga”-Cluj, Biblioteca Judeţeană „A.Urechia”-Galaţi, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”-Iaşi), bibliotecilor universitare (Biblioteca Centrală Universitară-Bucureşti, Biblioteca Centrala Universitară „L.Blaga”-Cluj, Biblioteca Centrală Universitară „M.Eminescu”-Iaşi, Biblioteca Centrală Universitară „Gh. Bariţiu”-Braşov, Biblioteca Centrală Universitară „E.Todoran”-Timişoara), Institutului de Memorie Culturală–CIMEC, Bibliotecii Naţionale Militare şi Bibliotecii Naţionale a României care deţine şi rolul de coordonare.

Instrumente de lucru

ISO 2788/ 1986-11-15

Ghidul de indexare LIVES-Ro 

 

Lista de subdiviziuni de utilizare generală de formă face parte din lista de subdiviziuni de utilizare generală de formă şi subiect din Ghidul de indexare LIVES-Ro şi include în prezent un număr de 426 de vedete. Această listă a reprezentat etapa prioritară în finalizarea primului Ghid de indexare românesc. În procesul de validare a subdiviziunilor, s-a urmărit redarea rolului şi funcţiei lor într-un mod cât mai complet în scopul asigurării unei utilizări eficiente de către indexatori; acest fapt a determinat, în câteva cazuri, includerea unor intrări-vedetă în structura subdiviziunilor, pe lângă subdiviziunile generale sau specifice.Lista de subdiviziuni generale de formă este o listă deschisă, dinamică, care poate fi modificată, completată în funcţie de cerinţele utilizatorilor şi politicilor de indexare.

Această Listă încheie capitolul consacrat subdiviziunilor de utilizare generală din Ghidul de indexare LIVES-Ro. Împreună cu Lista de utilizare generală de subdiviziuni de formă, Lista de utilizare generală de subiect permite indexarea mai multor categorii de subiecte după formula [intrare-vedetă—subdiviziune de subiect şi/sau de formă].
În momentul de faţă această listă cuprinde 406 subdiviziuni de subiect urmând a include în perioada imediat următoare şi subdiviziunile de subiect care exprimă genul literar- modalitate de abordare ce răspunde necesităţilor de indexare formulate de indexatorii români pentru a veni în sprijinul regăsirii unei informaţii cât mai precise şi mai complete.
Ca şi lista precedentă, Lista de subdiviziuni de utilizare generală de subiect este supusă modificărilor în funcţie de cerinţele utilizatorilor.
 

AACR2R2002 (Anglo-American Cataloguing Rules, ediţia revizuită 2002 şi actualizată în 2005)

Biblioteca Naţională pune la dispoziţia catalogatorilor următoarele capitole din manualul AACR2R2002 (ediţia revizuită 2002 şi actualizată în 2005 – Anglo American Cataloging Rules, 2nd edition, 2002 Revision, 2005 update, published year in 2005.):
Cap.21 Alegerea punctelor de acces
Cap.22 Nume de persoană
Cap.23 Nume geografice
Cap.24 Nume de colectivitate
Cap.25 Titluri uniforme
Cap.26 Trimiteri

Acest demers vine în sprijinul normalizării descrierii catalografice şi, în acelaşi timp, se constituie ca un instrument de referinţă important în construirea Ghidului de catalogare.
Pentru redarea unei imagini cât mai complete a regulilor de catalogare am considerat necesar să completăm textele traduse cu exemple din manualul AACR2R; pentru evidenţierea exemplelor sus-menţionate s-a folosit un corp de literă diferit.
Prezenta traducere s-a efectuat sub licenţa garantată de deţinătorii drepturilor de autor :

American Library Association (ALA)
50 East Huron Street
Chicago
Illinois 60611-2795
USA

Canadian Libray Association (CLA)
1150 Morrison Drive, Suite 400
Ottawa
Ontario K2H 8S9
Canada

Facet publishing
C/oThe Chartered Institute of Library and Information Professionals
7 Ridgmount Street
London WC1E 7AE
United Kingdom

Contact

Serviciul Prelucrarea bibliografică a Colecțiilor

Aurelia Mircescu
E-mail: aurelia.mircescu@bibnat.ro

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.