Skip to content Skip to footer

Cine suntem

Despre noi

Prin funcțiile și atribuțiile sale, Biblioteca Națională a României este una dintre instituțiile culturale fundamentale pentru cultura românească, având rolul de a tezauriza și promova, sub multiple forme, memoria culturală națională. În ultimul deceniu, Biblioteca a diversificat modalitățile de promovare și de valorificare a patrimoniului său, desfășurând activități pentru o categorie din ce în ce mai eterogena de utilizatori, pentru a atrage și fideliza, pe lângă consumatorii de cultură, și un public larg.

Astfel, instituția contribuie la construirea unei societăţi dinamice şi bine educate, deschizând căi către cunoaşterea culturii şi spiritualităţii naţionale şi universale; participă la dezvoltarea socială, culturală şi economică a ţării şi asigură, atât generaţiei de azi, cât şi celei viitoare, acces liber la colecţii, pentru informare, studiu şi cercetare.

Misiunea bibliotecii

Misiunea Bibliotecii este aceea de a dezvolta, organiza, conserva, cerceta, accesibiliza şi de a pune în valoare, sub multiple forme, patrimoniul documentar naţional în scopul susținerii informării, studiului, cercetării și educației.
Prin Depozitul Legal, Biblioteca Națională a României are ca obiectiv tezaurizarea producției editoriale naționale.

În completarea misiunii sale principale, Biblioteca Națională a României va deveni:

► Un spaţiu / mediu excepțional de cercetare / documentare, inspiraţie, învățare, descoperire şi petrecere a timpului liber, în acord cu noile tendințe în domeniu;
► Un promotor al culturii, oferind un loc de întâlnire și o arenă pentru discursul public, prin organizarea unor evenimente de anvergură, menite să diversifice oferta cultural-artistică, educațională, științifică și profesională locală și națională;
► O punte între societatea românească și cultura scrisă, contribuind creativ la îmbogățirea sa spirituală.

Viziunea bibliotecii

Biblioteca Națională a României, a cărei istorie este legată, în mod tradițional, de păstrarea memoriei documentare a țării, își orienteză dezvoltarea în acord cu nevoile utilizatorilor și cerințele determinate de evoluția tehnologică a secolului XXI, pentru a-și menține rolul de instituție responsabilă pentru conservarea și punerea la dispoziție, sub multiple forme, a patrimoniului cultural național scris.

În următorii ani, adaptarea constantă și neîntreruptă la schimbările sociale și tehnologice este cheia pentru ca Biblioteca Națională a României să rămână o instituție fundamentală pentru cultura română.

Caracterizată de flexibilitate, Biblioteca Națională a României susține cercetarea și promovarea rezultatelor acesteia, participă la diversificarea ofertei cultural-educative naționale și locale, dezvoltă servicii de calitate, perfect adaptate nevoilor diferitelor categorii de utilizatori, încurajând, totodată, colaborarea între instituțiile care alcătuiesc Sistemul Național de Biblioteci, precum și între instituțiile de cultură.

Informații publice

Rapoarte și statistici

Organigrama

Regulamente

Codul etic

Direcțiune

Adrian CIOROIANU

Director General

Robert Daniel NIȚU

Director Direcția Sisteme Integrate și Logistică

Nicoleta RAHME

Direcția Colecții și Servicii de Bibliotecă

Spațiile bibliotecii

Spaţii de studiu, săli de lectură, spaţii pentru evenimente culturale şi conferinţe.

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.