Skip to content Skip to footer

Rezerva Națională de Publicații

Rezerva Naţională de Publicaţii – RNP – funcţionează în cadrul Bibliotecii Naţionale a României cu misiunea de a distribui publicații, în regim de donaţii, structurilor info-documentare care doresc să ăși actualizeze colecțiile cu apariții editoriale recente.
Datorită faptului că RNP este un depozit de tranzit ce deserveşte bibliotecile din întreaga ţară precum şi comunităţile de români din diaspora, Biblioteca Naţională a României îşi rezervă dreptul de a face o selecţie astfel încât să poată soluţiona cât mai multe cereri într-un mod echitabil, respectând specificul fiecărei instituţii.
 
Pot beneficia de serviciile RNP:

● bibliotecile publice de orice nivel;
● bibliotecile din învăţământul de stat de toate gradele;
● bibliotecile diferitelor culte religioase;
● biblioteci ale altor instituţii de stat (muzee, unităţi militare şi administrative);
● biblioteci ale asociaţiilor şi fundaţiilor culturale;
● biblioteci ale comunităţilor româneşti de peste hotare.
 
Pentru a avea acces la cărţile din depozitul Rezervei Naţionale de Publicaţii, instituţia solicitantă trebuie să întocmească o cerere de transfer, în regim de donaţie, din fondul disponibil, în vederea îmbogăţirii propriului fond.
 
Cererea va conţine:
 
● informaţii generale privind instituţia solicitantă (denumire, tipul de instituţie, date de contact);
scurtă prezentare a instituţiei solicitante, care va cuprinde: tipologia utilizatorilor, activităţi desfăşurate în bibliotecă sau în organizaţia/comunitatea respectivă etc.;
● numele persoanei de contact (al bibliotecarului);

● număr de telefon şi/sau adresă de e-mail.

 
Cererea – întocmită de bibliotecar şi contrasemnată de conducerea instituției – va fi adresată Directorului general al Bibliotecii Naţionale a României, prin e-mail, la adresa biblioteca@bibnat.ro .
 
Menționăm faptul că Biblioteca Naţională a României nu asigură transportul cărților către beneficiar. Preluarea cărților se face pe bază de proces verbal de la sediul central, iar beneficiarul trebuie să aibă asupra sa o delegație pentru a ridica coletele.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să ne contactaţi la:
 
Biblioteca Naţională a României
Serviciul Dezvoltarea colecțiilor
Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti
telefon 021.313.57.10
e-mail: sdc@bibnat.ro

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.