Skip to content Skip to footer

Termeni și condiții

Vă mulţumim pentru că utilizaţi site-ul Bibliotecii Naţionala a României.

Conţinutul acestui site este creat şi administrat de Biblioteca Naţională a României pentru a pune la dispozitia publicului informaţii privind activitatea instituţiei şi pentru a oferi acces la colecţiile sale.

Scopul nostru este de a menţine informatiile din acest site cât mai actualizate si corecte. În cazul în care ne sunt semnalate erori, vom face tot posibilul sa le corectam în cel mai scurt timp.

Informaţia oferită în acest site:

  • este exclusiv de natură generală şi nu se raportează la cazuri particulare;
  • nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
  • poate conţine legături web spre alte site-uri asupra conţinutului cărora Biblioteca Naţională a României nu deţine nici un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de catre organele abilitate sunt considerate autentice.

Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.

Utilizatorii vor folosi informatiile furnizate în cadrul site-ului pe propria raspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei Bibliotecii Naţionale a României de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile acesteia impuse de lege.

Administratorul nu îsi asuma nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de catre utilizatori, pe o perioada nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta. Natura informatiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresa, numere de telefon, adresa de e-mail.). Instituţia va păstra confidenţialitatea acestor informaţii. Unele informaţii solicitate prin intermediul site-ului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date). Prin accesarea si navigarea pe acest site, utilizatorii consimt în mod expres si neechivoc la efectuarea acestor prelucrari.


© 2008 Biblioteca Naţională a României

Reproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menţionarea sursei si în limitele prevazute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.