Skip to content Skip to footer

Carieră și voluntariat

Angajarea în cadrul Bibliotecii Naționale a României se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr.53/2003 – Codul muncii și a Hotărârii de Guvern nr. 1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completările ulterioare. Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii se face prin concurs sau examen, în limita posturilor vacante sau temporar vacante prevăzute în statul de funcţii. 
 
La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite prin anunțul de concurs și fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale. 

Categorii

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.