Skip to content Skip to footer

Transparență instituțională

Persoana responsabilă în cadrul Bibliotecii Naţionale a României pentru furnizarea informațiilor de interes public este:

Anca Moraru | Biroul Editorial
Tel.: 021 3142434/1200
Adresa: Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, București
 
Legislație
 
Ordinul Ministerului Culturii nr. 3261/16.08.2022 privind aprobarea taxei pentru serviciul de copiere a informațiilor de interes public solicitate pe suport hârtie, pentru toate instituțiile care se află în subordinea și sub autoritatea Ministerului Culturii
 
Pentru plata taxei pentru serviciul de copiere a informațiilor de interes public, aprobate prin Ordinul MC nr. 3261/16.08.2022, folosiți următoarele date:
 
BIBLIOTECA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
BD. UNIRII NR. 22
Pentru utilizatori din țară:
CIF: 6312079
CONT: RO29TREZ70320G335000XXXX
TREZORERIE SECTOR 3
Pentru utilizatorii din străinătate:
CIF: 6312079
CONT   RO85RNCB0074029232510003 CONT EURO
CONT  RO58RNCB0074029232510004 CONT USD
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNÂ

Formular de solicitare informații de interes public în baza legii 544/2001

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.