Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteca Baroului Dolj

Biblioteca Baroului Dolj

Tip bibliotecă

Biblioteci comunale
Website
http://www.barouldolj.ro/index.php?show=biblioteca
Cod ISIL
Director
Lucian-Bernd Săuleanu, avocat, decanul Baroului Dolj

Persoană de contact

Alina Niculescu, bibliotecar

Anul înființării

1925
Istoric
Anul de înfiinţare :18 octombrie 1925, din iniţiativa Consiliului Baroului, cu denumirea „Biblioteca Baroului Avocaţilor” Date despre clădire : – Primul sediu al Bibliotecii Baroului Dolj – Palatul de Justiție – Al doilea sediul al Bibliotecii: Craiova, str.Mihai Viteazul, nr. 11. Sediul actual al Bibliotecii: Scurt istoric al instituţiei: Biblioteca Baroului Dolj a fost inaugurată la 18.10.1925 cu ocazia dezvelirii busturilor foștilor decani, Gh. Chițu și A. Betolian, la Palatul Justiției și în prezența Ministrului Justiției, dl. Gh. Gh. Mârzescu. Decanul Dem. D Stoenescu acordă o atenție sporită bibliotecii, cursul istoriei acesteia intrând într-o fază nouă când, în anul 1923, Consiliul Baroului a luat hotărârea de înființare a unei biblioteci proprii; aceasta a fost inaugurată la 18 octombrie 1925. În anul 1927, biblioteca lui Dimitrie Alexandresco, profesor și avocat în Iași, a fost cumpărată de Baroul Dolj. La aceasta s-au adăugat, în timp, bibliotecile lăsate moștenire de însuși decanul Dem. D. Stoenescu, ca urmare a decesului său în 1934, și de avocatul Iulian C. Vrăbiescu, fost prefect și parlamentar. La începutul mandatului de decan a lui I. B. Georgescu, biblioteca cu cele aproximativ 10.000 de volume se găsea într-un spațiu impropriu, motiv pentru care s-au făcut demersurile pentru mutarea ei în trei încăperi din aripa nouă a Palatului de Justiție. La 21 decembrie 1940 s-a inaugurat noul sediu al bibliotecii, ocazie cu care decanul I. B. Georgescu a ținut o cuvântare privitor la istoricul și bogăția acesteia, cu menționarea demersurilor întreprinse privind întocmirea unui regulament, inventarierea fondului de carte și întocmirea unui catalog pentru fiecare sală. După cel de-al doilea război mondial, ca urmare a frecventelor schimbări ale sediului baroului, arhiva și fondul de carte au avut de suferit, condițiile de depozitare nefiind dintre cele mai bune. Cert este că, după mutarea baroului din str. Mihai Viteazul, nr. 11 în actualul sediu din Calea București, s-a încercat refacerea bibliotecii. Având în vedere renovarea spațiului destinat bibliotecii în anul 2014 și achiziționarea unui nou mobilier, s-a impus realizarea unui inventar și catalogarea în sistem digital de către persoane specializate, operațiune care a fost finalizată la sfârșitul anului 2015. De menționat este faptul că, în cursul anului 2015, din inițiativa Decanului Baroului Dolj, Lucian-Bernd Săuleanu a fost achiziționat un fond important de carte privind noile coduri, respectiv 212 cărți, toate de drept, editate în perioada 2011– 2015, având drept scop să pună la dispoziţia avocaţilor materialul juridic necesar exercitării profesiei de avocat

Informații colecții

Peste 10.000 ub.-uri Fondul de carte al Bibliotecii este alcătuit din următoarele documente: Colecții speciale: a) Carte veche românească și străină b) Cărţi şi periodice – exemplare unice, cu valoare bibliofilă c) Cărți în limba română şi străină (din perioada 1831 – 1945) d) Manuscrise Colecții curente: e) Carte românească şi străină f) Publicații periodice g) Colecţii de legi şi jurisprudenţă.

Adresă

200678, Bulevardul Carol I, nr.1, bl.17D, sc.1, mezanin, Craiova

Județ

Dolj
Telefon
0351.408.430; 0251.413.940;
Fax
0251.413.937
Email
office@barouldolj.ro
Filiale

Program funcționare

Luni – Vineri: 12.00– 16.00
Acces
Categorii de utilizatori: avocaţii, membri ai altor barouri, magistraţii – judecători, sau procurori, studenți, doctoranzi sau cercetători Documente necesare obţinerii permisului de utilizator: carte identitate Colecțiile Bibliotecii Biblioteca are următoarea evidenţă computerizată : a) un fişier – bază de date ce conţine inventarul Bibliotecii, cu posibilităţi multiple de structurare, căutare şi sortare; b) un fişier cu evidenţa persoanelor care au împrumutat cărţi şi nu le-au restituit la termen; c) un fişier cu cărţile prospectate pe piaţă în vederea achiziţionării, precum şi un fişier ce cuprindeu cărţile aprobate spre achiziţionare; d) un fişier de urmărire a publicaţiilor la care Baroul este abonat. Accesul și facilitățile bibliotecii: Sala de lectură Împrumut la domiciliu : cărţile din Bibliotecă, se pot împrumuta numai avocaţilor din Baroul Dolj pe o perioadă de 7 (şapte) zile lucrătoare; Publicațiile instituției: Format tipărit: Revista Baroului Dolj – Iustitia (http://www.barouldolj.ro/index.php?show=revista) Format electronic offline Servicii oferite utilizatorilor: Referinţe bibliografice Bibliografii Acces internet Reproduceri, servicii copiere, scanare
Pagină Facebook/Blog
NULL

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.