Skip to content Skip to footer
STRUCTURĂ ŞI CONŢINUT

 

În Biblioteca Naţională a României, depozitarul unora dintre cele mai preţioase şi mai cercetate fonduri este departamentul Colecţii Speciale, care adună laolaltă peste 650000 de unități bibliografice, reprezentând manuscrise literare, corespondenţă, documente şi acte, cărţi vechi şi rare, româneşti şi străine, exemplare cu legături originale sau artistice, cu ilustraţii semnate de artişti renumiţi, cu dedicaţii şi însemnări ale unor personalităţi celebre cărora le-au aparţinut, ediţii originale, ediţii princeps, prime ediţii tipărite pe hârtie de fabricaţie specială,  fotografii executate de maeştri ai artei fotografice în ateliere binecunoscute, lucrări de artă, hărţi, atlase vechi, ziare, reviste, foi volante.

La baza infiinţării acestui departament au stat fondurile particulare, care poartă amprenta unor personalităţi, a gusturilor şi a posibilităţilor materiale ale acestora, a tendinţelor artistice ale unei anumite perioade, a donatorului care le-a adunat cu răbdare şi înţelepciune şi a bibliotecarului care  le-a constituit după anumite principii. Astfel, nucleul Colecţiilor Speciale din Biblioteca Naţională a României este alcătuit din fondurile unor colecţionari celebri, preocupaţi de a găsi pretutindeni în lume şi de a aduce în ţară, lucrări despre marile civilizaţii ale lumii: biblioteca lui Ion I. C. Brătianu, colecţia de documente a lui Alexandre Saint-Georges, fondurile Scarlat Rosetti, fondurile Exarcu şi Gheorghe Adamescu, precum şi fondurile ilustrului colecţionar bibliolog şi bibliofil Constantin Karadja, la care se adaugă lucrări reprezentative pentru marile momente ale istoriei cărţii şi tiparului românesc şi universal.

Biblioteca Naţională a României a organizat aceste fonduri în opt colecţii, iar conservarea, gestionarea, prelucrarea bibliografică / arhivistică, comunicarea şi punerea în valoare a documentelor care fac parte din colecţiile speciale se supun unor reguli stricte, stabilite în conformitate cu norme ştiinţifice, acceptate pe plan naţional şi internaţional, menite să prezerve pentru generaţiile viitoare creaţiile de valoare ale patrimoniului cultural naţional şi universal.

manuscrise

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.