Skip to content Skip to footer

Cataloage colective

Catalogul cărţilor străine intrate în bibliotecile din România conţine descrierile bibliografice şi localizarea fondurilor de carte străină şi documente cartografice, microfişe, extrase, teze de doctorat, lucrări ale congreselor şi conferinţelor, din toate domeniile cunoaşterii, deţinute de aproximativ 150 de structuri info-documentare din România. Este structurat pe grupe CZU, de la 0 la 9, iar în cadrul fiecărei grupe descrierile bibliografice sunt structurate alfabetic. Catalogul este completat de un index alfabetic de nume şi un index alfabetic de titluri. Descrierile bibliografice sunt realizate în conformitate cu standardele internaționale în domeniu (ISBD, CZU), în softul de biblioteca Aleph, format Unimarc. Înregistrările bibliografice pot fi preluate (în format Unimarc) prin protocolul Z39.50. Catalogul cărţilor străine intrate în bibliotecile din România este disponibil gratuit, atât sub formă de publicație periodică anuală, în format pdf, cât și sub formă de înregistrări bibliografice, în baza de date a Bibliotecii Naționale, accesibilă online.

Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile din România cuprinde descrierile bibliografice şi localizarea fondurilor de publicaţii seriale străine pe suport hârtie şi pe suport electronic, din toate disciplinele, deţinute de structurile info-documentare din România. Repertoriul este structurat pe grupe CZU, iar în cadrul fiecărei grupe, descrierile bibliografice sunt structurate alfabetic. “Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile din România” este completat de un index alfabetic de titluri, de Lista indicativelor bibliotecilor colaboratoare şi de Lista divizionarelor CZU. Descrierile bibliografice sunt realizate în conformitate cu standardele internaționale în domeniu (ISBD, CZU), în softul de biblioteca Aleph, format Unimarc. Înregistrările bibliografice pot fi preluate (în format Unimarc) prin protocolul Z39.50. Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile din România este disponibil gratuit, atât sub formă de publicație periodică anuală, în format pdf, cât și sub formă de înregistrări bibliografice, în baza de date a Bibliotecii Naționale, accesibilă online.

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.