Skip to content Skip to footer

Bibliografii naționale

Bibliografia Națională curentă, realizată de Biblioteca Națională a României pe baza publicațiilor primite prin Depozit Legal, reflectă producția națională editorială curentă.

Bibliografia Națională curentă este disponibilă gratuit, atât sub formă de publicație periodică, în format pdf, cât și sub formă de înregistrări bibliografice, în baza de date a Bibliotecii Naționale, accesibilă online.

Bibliografia Națională curentă este organizata în serii, după tipul de documente. Seriile Bibliografiei Naționale curente sunt evidențiate în catalogul online al bibliotecii ca baze de date distincte, pentru a facilita regăsirea informației.

Înregistrările bibliografice pot fi preluate (în format Unimarc) prin protocolul Z39.50.

Descrierile bibliografice sunt realizate în conformitate cu standardele internaționale în domeniu (ISBD, CZU), în softul de bibliotecă Aleph, format Unimarc.

Apare din anul 1952, cu o periodicitate bilunară. Înregistrează toate publicaţiile de tip cărţi, albume şi hărţi, indiferent de suport, editate pe teritoriul României, existente în Depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a României.

Primul număr apare la 1 mai 1952, are titlul Buletinul bibliografic al Camerei Cărții din R.P.R. În perioada 1954-1957, apare cu titlul  Buletinul bibliografic. Seria A. Cărți, broșuri, albume, hărți, plicuri, pliante, note muzicale. Din anul VI, nr. 1(1957)-anul XIV, nr. 15 (1965), devine Bibliografia Republicii Populare Române. Cărți, albume, hărți, note muzicale.  Începând cu anul XVI, nr. 16 (1965), devine Bibliografia Republicii Socialiste România. Cărți, albume, hărți, note muzicale (ISSN 0254-6035). Din 1990 devine Bibliografia naţională română. Cărţi, albume, hărţi (ISSN 1221-9126). Începând cu anul 2009, apare online (ISSN 2284-8266).

Lucrarea dispune de Index de nume, Index de titluri, Index de edituri şi listă de divizionare.

Ultimul număr: 🔗 Bibliografia Naţională Română. Cărţi. Albume. Hărţi. An. LXVI, Nr. 8/2017

🔗Arhiva – Bibliografia Națională Română. Cărți, albume, hărți

Apare din anul 1992 (ISSN 1221-180X), având o periodicitate anuală. Cuprinde producţia naţională de publicaţii periodice, existentă în Depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a României.

Din anul 2009, apare în format online (ISSN 2284-8444).

Lucrarea dispune de Index de titluri, Index de redactori şi Index de editori.

Ultimul număr: 🔗Bibliografia Naţională Română. Publicaţii seriale. 2019

🔗Arhiva – Bibliografia Națională Română. Publicații seriale

Cuprinde producţia naţională de partituri, CD-uri, discuri, casete, existentă în Depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a României. Din anul 2010, are periodicitate anuală.

Apare din anul 1968 cu titlul Bibliografia Republicii Socialiste România. Note muzicale. Discuri (ISSN 1220-5850), având o periodicitate trimestrială.  Până în anul 1967, apare în cadrul seriei Cărți. Albume, Hărți, Note muzicale. În perioada. În perioada 1980-1989, apare cu titlul Bibliografia Republicii Socialiste România. Note muzicale, discuri, casete (ISSN 1220-5869). Începând cu 1990, are titlul Bibliografia României. Note muzicale, discuri, casete (ISSN 1220-5877). Între 1993-2007, seria se intitulază: Bibliografia Națională Română. Note muzicale, discuri, casete (ISSN 1221-9134). Începând cu anul 2007 și până în prezent, apare cu titlul Bibliografia Națională Română. Documente muzicale tipărite și audiovizuale (ISSN 1843-1259). Din anul 2008, apariţie anuală, online (ISSN 2284-7065)

Are Index de nume, Index de titluri şi Index de subiecte.

Ultimul număr: 🔗Bibliografia Națională Română. Documente muzicale tipărite și audiovizual. 2022

🔗Bibliografia Naţională Română. Documente Muzicale tipărite şi audiovizuale. 2021

🔗Arhiva – Bibliografia Națională Română. Documente muzicale tipărite și audiovizuale

Cuprinde descrierea bibliografică a diverselor documente (cărţi, albume, hărţi, teze de doctorat) publicate în străinătate semnate/editate de autori/editori români sau de origine română ori consacrate, integral sau parţial, unei tematici româneşti. La alcătuirea acestei publicaţii sunt folosite, în principal, următoarele surse: catalogul publicaţiilor din Biblioteca Naţională a României, baza de date OCLC, cataloagele on-line ale unor biblioteci naţionale din Europa, America de Nord şi Israel, ediţii Books in Print ale diverselor ţări etc.

 Din anul 1996, are periodicitate anuală.

Primul număr a apărut în anul 1993 şi a avut titlul Bibliografia naţională română. Lucrări apărute în străinătate (ISSN 1221-4515). Din 1997 până în 2001, a avut titlul Bibliografia naţională română. Românica (ISSN 1453-0465).  În perioada 2002-2004, devine Bibliografia naţională română. Documenta Romaniae (ISSN 1583-3194), urmând ca din anul 2005 să revină la Bibliografia naţională română. Românica (ISSN 1841-9992). Din anul 2009, seria poate fi consultată online (ISSN 2284-8258).

Ca instrumente de regăsire a informaţiilor, seria dispune de Index de nume, Index de titluri şi Index de subiecte.

Ultimul număr: 🔗Bibliografia Naţională Română. Românica. 2022

🔗Arhiva – Bibliografia Națională Română. Românica

Seria Teze de doctorat (ISSN 1223-7485) apare în anul 1995. Iniţial a avut periodicitate anuală, iar din 2007, semestrială.

Reprezintă referenţialul cercetării ştiinţifice pe plan naţional.şi cuprinde tezele de doctorat intrate în Depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a României. Din anul 2009, seria poate fi consultată online (ISSN 2284-8452).

Dispune de Index de nume, Index de titluri şi Index de edituri (instituţiile unde au fost susţinute tezele).

Ultimul număr: 🔗Bibliografia Naţională Română. Teze de doctorat. Anul XXI, Nr. 2/2015

🔗Arhiva – Bibliografia Națională Română. Teze de doctorat

Lucrarea apare din anul 2000, reluând, numai pentru domeniul Cultură (ISSN 1454-7430), publicaţia apărută în perioada 1953-1988. Are periodicitate lunară şi cuprinde articole din publicaţiile de cultură existente în Depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a României. Sunt excluse articole din alte domenii decât cultură, articole de revista presei, notiţe informative, anunţuri, etc.

Iniţial, seria apare în anul 1953, cu titlul Buletinul bibliografic al Camerei Cărţii din R.P.R. Articole şi recenzii din ziare şi reviste. În perioada 1953-1956, apare cu titlul Buletinul bibliografic. [Seria B]: articole si recenzii. Între 1957 şi 1964, seria îşi schimbă titlul în Bibliografia R.P.R. Articole din publicații periodice și seriale. Din anul 1965 şi până în 1988, apare cu titlul: Bibliografia R.S.R. Articole din publicații periodice și seriale.

Din anul 2008, seria poate fi consultată online (ISSN 2284-8436).

Lucrarea dispune de Index de nume, Index de surse şi Index de subiecte.

Ultimul număr: 🔗Bibliografia Naţională Română. Articole din publicaţii periodice. Cultură. An. XXI, Nr. 4/2020

🔗Arhiva – Bibliografia Națională Română. Articole din publicații periodice. Cultură

Publicația este un referenţial la nivel naţional al articolelor apărute atât în publicaţii periodice româneşti din domeniul bibliologiei şi ştiinţei informării, deţinute în Depozitul Legal al Bibliotecii Naţionale a României, cât şi în publicaţii electronice româneşti. 

Se adresează profesioniştilor din reţeaua de biblioteci publice, universitare, specializate etc., cadrelor didactice şi studenţilor din programul de studiu din domeniul ştiinţelor informării

În perioada 1965-1980, apare cu titlul Buletin de informare în bibliologie (ISSN 1220-0654). Între 1981-1990, seria devine Buletin de informare documentară în cultură. Seria bibliologie (ISSN 1220-0662). Din 1990, apare cu titlul ABSI – Abstracte în bibliologie şi ştiinţa informării (ISSN 1220-3092). Din anul 2015, ABSI – Abstracte în bibliologie şi ştiinţa informării devine serie a Bibliografiei Naționale Române cu titlul ABSI – Articole din bibliologie şi ştiinţa informării, continuând numerotarea publicației anterioare. Din anul 2011, apare online (ISSN 2285-6250)

ABSI – Articole din bibliologie şi ştiinţa informării îşi încheie apariţia în anul 2021.

Ultimul număr: 🔗Articole în bibliologie şi ştiinţa informării. Anul LVII, nr. 1/2017

🔗Arhiva – Articole în bibliologie și știința informării

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.