Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” BCU CLUJ

Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” BCU CLUJ

Tip bibliotecă

Website
Cod ISIL
Director

Persoană de contact

Anul înființării

1872
Istoric
1872 O dată cu înfiinţarea Universității din Cluj (1872) este creată și Biblioteca Universitară. Biblioteca Muzeului Ardelean pune la dispoziția Universității, printr-un contract semnat la 29 august 1872, toate colecţiile sale de cărți, documente şi manuscrise. Ulterior, va intra în posesia bibliotecii şi colecţia de publicații a Arhivei guberniale, fondul bibliotecii Institutului Medico-Chirurgical, precum şi biblioteca istoricului Joseph Benigni. La început, biblioteca a funcţionat în diverse spații, mutându-se în noua clădire a Universităţii abia în toamna anului 1895. Primul director al bibliotecii a fost istoricul şi bibliograful Szabó Károly. 1906 – 1907 Proiectul de ridicare a noii clădiri a Bibliotecii Universitare demarează în data de 14 iunie 1906, atunci când se întrunește Comisia de construcții a Bibliotecii. Directorul bibliotecii, istoricul literar Erdélyi Pál se va ocupa de finalizarea proiectului. 1909 Noua clădire de pe Strada Clinicilor nr. 2 va fi inaugurată oficial în data de 18 mai 1909, deși câteva părți din proiectul de execuție au fost abandonate din cauza dificultăților de finanțare, fiind realizate abia între anii 1931-1934. 1919 O dată cu Decretul Regal care decide transformarea Universității maghiare din Cluj în Universitate românească are loc și reorganizarea Bibliotecii Universitare. 1920 În acest context director al Bibliotecii Universitare devine filologul Eugen Barbul. 1 februarie 1920 Regele Ferdinand I al României și Regina Maria, împreună cu importanți membri ai guvernului român vizitează biblioteca. 1922 – 1923 Cărturarul moldovean Gheorghe Sion donează Bibliotecii Universitare o impresionantă colecție de 4500 cărţi, 2000 de stampe, câteva sute de fotografii, 200 de hărţi, monede şi mărci poştale. 1923 – 1925 Începe organizarea catalogului complet pe materii, după clasificarea zecimală universală (CZU). 1927 Instituţia primește numele de Biblioteca Universităţii “Ferdinand I””.

Informații colecții

Adresă

Județ

Cluj
Telefon
Fax
Email
Filiale

Program funcționare

Acces
Pagină Facebook/Blog

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.