Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteca Colegiului Naţional „Petru Rareş” Piatra-Neamț

Biblioteca Colegiului Naţional „Petru Rareş” Piatra-Neamț

Tip bibliotecă

Biblioteci Școlare “CDI”
Website
Cod ISIL
Director
prof. Grigoruță Oniciuc

Persoană de contact

Popa Elena, bibliotecar

Anul înființării

1897
Istoric
1896-1897 – S-a înfiinţat o bibliotecă pentru elevi, primii donatori fiind editorii Ralian şi Ignat Samitca din Craiova. Alte donaţii au fost făcute de către elevi, la sfârşitul anului 1897 în bibliotecă aflându-se 53 de cărţi. 1897-1898 – Conducerea bibliotecii este luată de profesorul V. Mihăilescu. – Pe o statistică înaintată Ministerului la 17 septembrie 1898, sunt însemnate 71 volume. În acelaşi an conducerea face o cerere către Academia Română prin care solicită să fie trimise bibliotecii liceului toate titlurile editate de această instituţie. 22 mai 1900 – „Societatea Filantropia” s-a desfiinţat, iar soldul de 120 lei a fost destinat bibliotecii, sub forma a 16 volume ştiinţifice în limba franceză. 1898-1905 – Au intrat în patrimoniul liceului fondurile de carte ce au aparţinut bibliotecii fostei Societăţi pentru învăţătura poporului Român donată de M. Adamescu şi biblioteca lui Grigore Lazu, de mai bine de 400 de volume. O donaţie importantă a venit şi din partea Academiei Române. 1906 – biblioteca numără 1470 de volume. Pe lângă bibliotecă funcţiona şi o sală de lectură. 1909 – S-a redactat primul catalog al bibliotecii, care s-a şi tipărit. Din acest catalog, organizat alfabetic, aflăm că, în luna ianuarie 1909, biblioteca număra 3.000 de volume, aranjate în 8 dulapuri. – Prin Ordinul nr. 9432 din 24 februarie 1909, Ministerul Instrucţiunii Publice aprobă primul Regulament pentru funcţionarea bibliotecii liceului. Conform regulamentului adoptat, biblioteca era deschisă şi pentru publicul din oraşul Piatra Neamţ. 1911 – Biblioteca avea 3.600 de volume aranjate sistematic, un catalog, un regulament propriu de funcţionare, o sală de lectură şi un bibliotecar cu normă întreagă. 15 aug. 1916 – S-a instalat în localul liceului spitalul militar al Crucii Roşii. Toată averea şi tot materialul didactic al şcolii au fost adăpostite în diverse localuri din oraş. Biblioteca a fost mutată într-o casă particulară unde a stat până după război. 1931-1932 – S-au înfiinţat bibliotecile de clasă. – La sfârşitul anului 1933 biblioteca centrală număra 8.388 de volume iar bibliotecile din clase circa 350 de volume. Rigorile regimului instalat după ce de-al doilea război mondial, şi-au făcut simţite prezenţa şi în biblioteca Liceului „Petru Rareş”. Mare parte din colecţiile bibliotecii, considerate „cu caracter reacţionar şi conţinut otrăvit” au fost mistuite de flăcări în curtea interioară a şcolii. Cărţile salvate de foc au fost adăpostite în subsolurile clădirii. În anii 60, prin eforturile conducerii şcolii, deşi nu suficient, s-au procurat multe din operele necesare studiului literaturii române şi literaturii universale. 1969 La centenar, biblioteca ocupa trei încăperi din fosta locuinţă a directorului (locaţie în care se află şi astăzi) şi avea un fond de aproape 20.000 de volume. 1990-2013 – Biblioteca se extinde cu o sală destinată împrumutului şi o sală de lectură. 2012 – Colegiul Petru Rareş închei, pentru bibliotecă, un contract de parteneriat cu S.C.Scream SRL, ce are ca obiectiv implementarea gestionării electronice a informaţiilor folosind aplicaţia software eBibliophil.

Informații colecții

Toatl documente: 55.034 u.b.-uri din care: Carte românească : peste 50.000 volume Carte străină : în jur de 5.000 volume Colecţii speciale : carte veche românească şi carte veche străină.

Adresă

610101, Str. Ştefan cel Mare, nr. 4, Piatra-Neamţ

Județ

Neamt
Telefon
0233/213.751
Fax
0333/810.588
Email
150_cnpr@cnpetrurares.ro
Filiale

Program funcționare

Luni – vineri: 8.00 – 16.00
Acces
Servicii: Referinţe bibliografice Bibliografii Acces internet Servicii copiere, scanare Altele Sala de lectură Împrumut la domiciliu Împrumut inter-bibliotecar Cataloage: În format tradiţional În format electronic
Pagină Facebook/Blog

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.