Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteca Judeţeană Iaşi „Gheorghe Asachi”

Biblioteca Judeţeană Iaşi „Gheorghe Asachi”

Tip bibliotecă

Biblioteci Județene
Cod ISIL
RO-IS-0114
Director
Dan-Nicolae Doboș dan.dobos@bjiasi.ro

Persoană de contact

Mihail Grindea, bibliotecar metodist

Anul înființării

1920
Istoric

1920
La 1 octombrie, Primăria Municipiului Iaşi a aprobat constituirea Societăţii Culturale Muzeul a Oraşului Iaşi şi a Bibliotecii municipalităţii, la propunerea unor personalităţi, intre care: Gh. Ghibănescu, Orest Tafrali, N.A. Bogdan, Mihai Costăchescu, Sever Zotta. A fost instalată, la ince
put, impreună cu Muzeul, intr-o clădire ce aparţinuse Direcţiei Societăţii Invalizilor. Opinia din 5 octombrie 1920 semnala: “formarea unui Muzeu şi a unei biblioteci pe lângă Primăria Iaşi”.

1924-1926
N.A. Bogdan, noul bibliotecar, are meritul alcătuirii primului catalog al bibliotecii, care număra 2.732 de volume existente.

1935
Biblioteca municipalităţii a devenit o instituţie de sine stătătoare, cu un buget propriu.

1936-1945
Biblioteca a fost condusă de Rudolf Şuţu. În 1936 a avut loc deschiderea oficială a bibliotecii publice ieşene adăpostită în modestul local din curtea Mănăstirii Golia, eveniment la care participă: Petre Andrei, Orest Tafrali, Octav Botez, I. Minea, Ilie Bărbulescu, Vasile Râşcanu.

1937
La 1 iulie, istoricul N. Iorga, unul dintre importanţii donatori de cărţi (574 vol.), a vizitat biblioteca, şi a consemnat: “intemeierea acestei biblioteci de către Primăria Municipiului Iaşi este una din cele mai frumoase opere culturale”.

1941
Biblioteca numără 23.622 volume.

1943-1944
Biblioteca (care deţinea peste 24.000 de volume) s-a mutat intr-un local mai mare, pe strada Lăpuşneanu, deschizându-se pentru public, “complet reorganizată”, la 5 ianuarie 1944.

1950
Fondul de carte al bibliotecii a fost risipit din cauza ravagiilor războiului.

1950-1989
Biblioteca şi-a reluat activitatea sub noua denumire de Biblioteca Regională Iaşi, in câteva săli modeste de la parterul Bibliotecii universitare.

1950-1952
Trecută oficial in acte ca Bibliotecă regională, ea a fost cunoscută, vreme de aproape două decenii, ca Biblioteca “Ion Creangă”.

1952
Primul director din perioada postbelică: Rodica Langmantel.

1955
Fostul Palat administrativ a devenit Palatul Culturii, iar Biblioteca regională a fost mutată la parterul aripei din stânga acestuia.

1956
A luat fiinţă o secţie muzicală, cu peste 2000 de discuri.

1958
Director: Traian Ţanea.

1960-1984
Director: Constantin Gâlea.

1960
S-au pus bazele bibliografiei locale. Au fost introduse in circuitul informaţional “Anuarul bibliografic al Judeţului Iaşi”, sintezele bibliografice : “Judeţul Iaşi in presa centrală” şi “Viaţa culturală a judeţului Iaşi”. Şefi serviciu: Liviu Moscovici, Doina Popovici. Biblioteca a fost dotată cu mobilier nou, comandat la o Cooperativă specializată din Rădăuţi. S-a introdus sistemul accesului liber la raft.

1963
A luat fiinţă “Studioul artelor-Clubul Prietenii muzicii” – program săptămânal de audiţii şi concerte muzicale, prelegeri de istoria muzicii – sub îndrumarea muzicologului, prof. dr. univ. George Pascu (se desfăşoară şi astăzi).

1969
Prin Decretul Consiliului de Stat nr. 498 din 1 iulie 1969, Biblioteca Judeţeană primeşte numele Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi” Iaşi. Sunt înfiinţate filialele 1 Mai şi Tătăraşi, la care se adaugă cele din cartierele Socola şi Alexandru cel Bun, precum şi 25 de biblioteci de casă. Se experimentează ideea împrumutului de carte în cartiere prin intermediul bibliobuzului şi a bibliotecii mobile (circa 10 în fosta regiune Iaşi). Se lansează concursul “Iubiţi cartea”, finalizat prin obţinerea insignei “Prieten al cărţii şi proiectul “Luna cărţii la sate” care s-a bucurat de un succes deosebit până în 1989.

1972
Sediul Ateneului Tătăraşi autodemolându-se, Filiala din Tătăraşi “V. Lupu” a Bibliotecii Judeţene este nevoită să se mute.

1984-1988
Director: Victoria Andrieş.

1987
S-a reinfiinţat Filiala “G. Ibrăileanu” din Păcurari, care s-a adăugat celor trei existente in cartierele Tătăraşi, Nicolina, Alexandru cel Bun.

1990
Director: Nicolae Busuioc.
Filiala “V. Alecsandri” din cartierul Nicolina s-a mutat intr-un spaţiu nou. S-a reorganizat biblioteca judeţeană şi reţeaua de biblioteci comunale.

1991
Compartimentul metodic a demarat programul Schimb de bune practici între bibliotecile judeţene.

1992
S-a desfăşurat prima ediţie a Salonului Internaţional de Carte Românească, în duplex Iaşi (octombrie) – Chişinău (aprilie; august). Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi” şi Biblioteca Naţională pentru Copii “Ion Creangă” (Republica Moldova) au înfiinţat la Chişinău, în spaţiul Teatrului “Licurici”, prima Bibliotecă de carte românească pentru copii “Ion Creangă-Gh. Asachi”. Holul de la parterul Bibliotecii a devenit Galeriile de artă “Gheorghe Asachi”.

1992-1998
Procesul de informatizare a bibliotecii a parcurs o fază de experiment (1995-1998), având la bază programele ISIS şi DBASE pe care s-au constituit bazele de date carte curentă şi retrospectivă şi utilizatori, şi s-au efectuat tranzacţiile de imprumuturi.

1994
Filiala “Mihail Sadoveanu” s-a mutat intr-un spaţiu nou.

1995
Studioul artelor a fost denumit Sala “George Pascu”, in amintirea profesorului şi muzicologului care vreme de aproape 4 decenii a susţinut “Audiţiile muzicale”.

1996
S-au aniversat 75 de ani de la infiinţarea Bibliotecii Judeţene “Gheorghe Asachi”. Biblioteca Naţională pentru copii “Ion Creangă” şi Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi” au desfăşurat prima ediţie in duplex Iaşi-Chişinău a Concursului Internaţional “La izvoarele inţelepciunii”.

1997
S-a desfăşurat prima ediţie a Simpozionului Naţional “Carte. Cultură. Cunoaştere”.

1998
Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi” şi Societatea de Limbă Română a Provinciei Voivodina (Republica Serbia) au înfiinţat, la Novi Sad (Republica Serbia), prima şi singura bibliotecă de carte românească – Biblioteca “Nichita Stănescu”. S-au înfiinţat noi şi moderne servicii pentru public – C.I.C., Centrul Marketing, Centrul de primire şi înscriere utilizatori, Centrul de calcul. S-a implementat noul sistem de evaluare a activităţii prin indicatori de performanţă – PROBIP 2000. S-a introdus noul program de informatizare a Bibliotecii Judeţene “Gheorghe Asachi” şi s-au realizat: constituirea bazei de date a utilizatorilor; conversia bazelor de date din programul ISIS în TINLIB; prelucrarea curentă şi retrospectivă pe noul program; îngheţarea cataloagelor pe suport tradiţional. Se lansează proiectul descrierii pe părţi componente a cărţilor în secţiile de împrumut.

1999
În cadrul C.I.C. s-a înfiinţat Punctul de Informare şi Documentare al Consiliului Europei.

2000
Procesul de modernizare a Bibliotecii a continuat cu introducerea codurilor de bare pentru întreg fondul de carte (Secţiile de împrumut carte pentru adulţi şi copii), elaborarea permiselor barcodate , utilizarea de cititoare de coduri de bare; reluarea împrumutului în sistem automatizat, pe noul program. S-a înfiinţat Secţia de artă şi colecţii speciale “George Pascu” , care cuprinde şi colecţia “George Pascu”. În noiembrie, a fost organizată prima ediţie a Salonului de carte de la Cernăuţi de către Editura “Alexandru cel Bun” (Cernăuţi) şi Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi”. C.I.C. oferă informaţii NATO primite de la Centrul NATO Bucureşti.

2001
August – noiembrie, director interimar: Mihaela Păruş.
S-a desfăşurat ediţia jubiliară a Salonului Internaţional de Carte Românească; s-au aniversat 10 ani de la înfiinţarea Bibliotecii de carte românească de la Chişinău. C.I.C. a devenit multiplicator de informaţie europeană. A început procesul de realizare în sistem automatizat a descrierii analitice (pe parte componentă) a periodicelor intrate în fondul bibliotecii (bibliografie locală, fişiere tematice, alte bibliografii). A demarat procesul de inventariere şi descriere in sistem automatizat a periodicelor existente şi a documentelor audio-vizuale.

2001
Director: Elena Leonte.
Directori adjuncţi: Catinca Agache şi Luana Troia

2002
S-a lansat un nou concept de programe culturale şi informaţionale axate pe nevoile de lectură ale comunităţii – “Biblioteci de cartier” , “Biblioteci rurale centenare” ş.a., alături de 10 pachete de programe interactive adresate unui public ţintă (elevi / studenţi).

2003
S-a infiinţat Centrul de referinţe electronice şi Internet. S-a desfăşurat simpozionul naţional “Biblioteci fără frontiere”. Invitat: Jean Michel (Franţa), cu participarea bibliotecarilor din sistemul bibliotecilor publice şi universitare.

2004
Are loc deschiderea pentru public a noului sediu al Bibliotecii Ateneu în prezenţa oficialităţilor locale şi a directorului Ateneului, Benoît Vitse. Biblioteca a fost cooptată în proiectul de traducere a limbajului de indexare Rameau. S-a demarat Proiectul de organizare a Reţelei Metropolitane, prin conectarea la sediul central a primei filiale municipale. Se susţine activitatea de realizare a bazei de date retro de către specialiştii din secţiile de împrumut.

2005
S-a inaugurat American Corner în parteneriat cu Ambasada SUA la Bucureşti, în prezenţa d-lui Mark Wentworth, consilier pe probleme culturale. Se înfiinţează punctele de împrumut la Asociaţia Nevăzătorilor-filiala Iaşi, Căminele de bătrâni “Sf. Paraschiva” şi “Sfinţii Constantin şi Elena”, Penitenciar.

2006
Noul ambasador al SUA în România, dl. Nicholas F. Taubman, a vizitat Biblioteca Judeţeană “Gh. Asachi”. American Corner. S-a desfăşurat a XV-a ediţie a Salonului de Carte Românească. Trei din cele patru filiale municipale sunt dotate cu câte 3 calculatoare, cu acces la catalogul electronic şi la internet. Sunt aplicate codurile de bare la fondul de carte deţinut de aceste filiale din cartierele Nicolina, Alexandru cel Bun, Tătăraşi şi se realizează înscrierea utilizatorilor în sistem automatizat.

2007
A fost aprobată noua organigramă cu o structură de 142 de posturi, conform criteriilor de normare a resurselor umane prevăzute în Legea bibliotecilor. Se înfiinţează Biblioteca “Gh. Asachi” de la Herţa, filială a Bibliotecii Judeţene “Gh. Asachi” iaşi şi a Fundaţiei “Gh. Asachi” din Herţa.

2008
Director interimar (februarie-mai): dr. Catinca Agache.
Se organizează Simpozioanele: 90 de ani de la Marea Unire (ianuarie), Gh. Asachi – ctitor de cultură românească (Herţa-Iaşi; ianuarie-februarie); 125 de ani de la inaugurarea statuii lui Ştefan cel Mare şi lectura poemului “Doina” de Mihai Eminescu (iunie, cu participarea oficialităţilor locale şi centrale), proiecte finanţate de Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu a judeţului Iaşi. Biblioteca “Gh. Asachi” din Herţa este dotată cu un calculator şi un program de bibliotecă.
Director: prof. univ. dr. Cătălin Bordeianu.
Se organizează simpozioanele :
-90 de ani de la Marea Unire
– Gh. Asachi – ctitor de cultură Românească (Herţa-Iaşi)
-125 de ani de la inaugurarea statuii lui Ştefan cel Mare

2009
Se lansează programul Biblionet . Judetul Iasi face parte din programul pilot, iar la nivel judeţean participă Biblioteca judeţeană “Gh. Asachi” Iaşi şi bibliotecile publice din Belceşti şi Scânteia.

2010
Continuă programul Biblionet, în cursul anului fiind incluse 45 de biblioteci din rețeaua bibliotecilor publice din judeţ.

Publicațiile instituției:
În format tipărit: Revista Cronica
În format electronic online: Revista Cronica și Bibliopuls

Informații colecții

Total documente: 575.949 u.b.-uri
din care:

– cărţi şi periodice tipărite (nr. volume): 523.327
– manuscrise: 10
– documente audiovizuale: 11.402
– colecţii electronice: 75
– documente noncarte: 41.135

Adresă

700063, Galeriile Comerciale “Ştefan cel Mare şi Sfânt”, Bd. Stefan cel Mare şi Sfânt nr. 10, Iași

Județ

Iasi
Telefon
0332/110044
Fax
0332/110044
Filiale

Biblioteca Ateneu:
Adresa: str. Pictorului, nr.14, Iasi, cod 700325,
Tel: 0232/267033
filialaateneu@yahoo.com

Filiala “Mihail Sadoveanu”:
Adresa: bd. Alexandru cel Bun, nr.32, bl. H3, parter, Iasi, cod 700631,
Tel: 0232/267032
filialasadoveanu@yahoo.com

Filiala “Vasile Alecsandri”:
Adresa: str. Petre Ţuţea, nr.7, bl. 911, parter, Iasi, cod 700730,
Tel: 0232/267
filialaalecsandri@yahoo.com

Filiala “Garabet Ibrăileanu”:
Adresa: str. Păcurari, nr.29, Iasi, cod 700538
biblioteca.pacurari@gmail.com

Filiale de carte românească la Chişinău, Novi Sad, în Serbia şi Muntenegru

Program funcționare

Birou Împrumut pentru copii, Birou Împrumut pentru adulți, Serviciul Săli de lectură și depozit, funcționează după următorul program:

Luni: 9.30 – 16.30
Marți – Vineri: 9.00 – 20.00
Sâmbătă: 8.30 – 15.30
Program cu publicul:

Luni: 9.30 – 16.30
Marți – Vineri: 9.00 – 20.00
Sâmbătă: 8.30 – 15.30
Duminică, Sărbători legale: Închis
American Corner

Luni: 9.30-16.30
Marți-Vineri: 09.00 – 18.00
Sâmbătă, Duminică, Sărbători legale: Închis

Acces

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.