Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteca Naţională a României

Biblioteca Naţională a României

Tip bibliotecă

Biblioteca Națională a României
Website
www.bibnat.ro;
Cod ISIL
RO-B-011
Director
Adrian Mihail CIOROIANU

Persoană de contact

Nicoleta RAHME, Director interminar/ Direcția Colecții și Servicii de Bibliotecă

Anul înființării

1955
Istoric

Capitolul cel mai important din biografia Bibliotecii Naţionale a României poate fi considerat anul 1955, când a fost înfiinţată (prin H.C.M. nr. 1193/ 25.06.1955) Biblioteca Centrală de Stat, ca principală bibliotecă publică a ţării, o instituţie creată pe baze biblioteconomice moderne, având atribuţiile specifice unei biblioteci naţionale, conform standardelor UNESCO.

Potrivit celor mai mulţi istorici şi cercetători, Biblioteca Naţională a României îşi găseşte originile într-una dintre cele mai vechi şi reprezentative biblioteci din România – Biblioteca Colegiului Sf. Sava din Bucureşti. Aceasta şi-a deschis colecţiile către publicul larg în anul 1838, atunci când au fost catalogate aproximativ 1000 de volume de carte franţuzească. După Unirea din 1859, aceasta a obţinut statutul de bibliotecă naţională, primind alternativ denumirea de Bibliotecă Naţională şi Bibliotecă Centrală. În anul 1864, prin legea Reglementărilor publice, este numită Biblioteca Centrală a Statului, denumire şi statut păstrate până în anul 1901, când este desfiinţată, iar colecţiile sale sunt transferate Bibliotecii Academiei Române care primeşte statutul de bibliotecă naţională. Pentru perioada aceasta doar o singură funcţie naţională poate fi considerată relevantă pentru bibliotecă şi anume, funcţia patrimonială. În anul 1955 fondul de carte revine noii biblioteci înfiinţate – Biblioteca Centrală de Stat, principala bibliotecă publică din România.

Imediat după prăbuşirea comunismului, la începutul lunii ianuarie 1990, Biblioteca Centrală de Stat a devenit Biblioteca Naţională a României, ca urmare a deciziei adoptate de noua putere, iar după intrarea României în Uniunea Europeană aceasta îşi dezvoltă funcţiile, implicându-se activ în numeroase proiecte naţionale şi internaţionale.

Informații colecții

Colecţiile bibliotecii cuprind circa 9.000.000 de unităţi bibliografice cu caracter enciclopedic, organizate în fonduri curente – publicaţii româneşti şi străine (cărţi, ziare şi reviste) – şi fonduri ale colecţiilor speciale (bibliofilie, manuscrise, arhiva istorică, periodice româneşti vechi, stampe, fotografii, cartografie, audio-vizual).

Colecţiile Filialei Batthyaneum

Fondurile de documente ale Filialei Batthyaneum conţin 115.992 unităţi bibliografice între care 1778 de manuscrise datate începând cu secolul al IX-lea; 300 sunt manuscrise-codice medievale de provenienţă occidentală reprezintă 80 % din totalul manuscriselor de acest gen din România; 571 sunt incunabule constituie 70 % din numărul tipăriturilor din a doua jumătate a secolului al XV-lea existente în bibliotecile din ţară; 24.000 unităţi bibliografice reprezintă cartea veche occidentală din secolele XV-XVIII.

Aici, se află şi cel mai vechi codice medieval occidental anluminat din România. Este un fragment de evangheliar latin, scris pe pergament şi pictat cu cerneală de aur şi culori vegetale, în scriptoriul şcolii de curte (Schola Palatina) de la Aachen (Aix la Chapelle), în anul 810, la comanda lui Carol cel Mare. Codex Aureus sau Das Lorscher Evangeliar. I. Theil / Evangheliarul de la Lorsch.Partea I./, cum este recunoscut manuscrisul în literatura de specialitate din Occident, sintetizează într-o manieră superlativă performanţele caligrafice şi artistice ale Renaşterii carolingiene.

În data de 18 mai 2023, Manuscrisul a fost înscris pe lista UNESCO și face astfel parte din fondul „Memoria lumii”.

Vă invităm să-l descoperiți și în biblioteca noastră digitală, la adresa: http://digitool.bibnat.ro/…/TS69BVXFETUH7UL536NK9UD83GT…
sau la https://www.manuscriptorium.com/apps/index.php…

Între anii 2003 şi 2004, în cadrul proiectului naţional Biblioteca Digitală Naţională a Manuscriselor şi Cărţilor vechi, proiectul Apograf, s-a realizat scanarea digitală a unui număr de 100.000 de pagini de manuscrise şi tipărite de mare valoare bibliofilă şi documentară din colecţiile bibliotecii.

Colecţii arhivistice
Fondul de documente de arhivă istorică este constituit din Arhiva Capitlului romano-catolic din Alba Iulia şi cea a Conventului din Cluj-Mănăştur (circa 17.163 documente). Aceste arhive constituie o categorie de izvoare diplomatice privind istoria medievală a Transilvaniei, rezultate din activitatea desfăşurată de acele instituţii ca loc de autentificare a documentelor până în secolul al XVIII-lea. Acestora li se adaugă documente de corespondenţa manuscrisă a unor personalităţi din Transilvania, în secolele XVIII-XX (43.081 documente).

Colecţiile muzeale conţin: piese preistorice din epoca bronzului sau fierului şi antice; monede (piese greceşti, romane şi dacice); sigilii; medalii; decoraţii; medalioane decorative; bancnote; minereuri (pietre, roci, cristale); moluşte (208 specii); instrumente astronomice; orologii; obiecte de artă religioasă specifice cultului catolic, ornate şi vase liturgice; tablouri; ex-libris-uri etichetă; planuri şi hărţi.

Colecţiile bibliotecii de carte străină – Omnia,
îmbogăţite permanent prin achiziţii şi donaţii, sunt formate din cărţi, albume, atlase, periodice româneşti şi străine, înregistrări multimedia (discuri, CD-uri).

Colecţiile se structurează astfel:
colecţii necesare informării şi cercetării, destinate utilizării numai la sala de lectură: instrumente de lucru (dicţionare explicative, enciclopedice, bilingve, de specialitate, de expresii cotidiene, de citate, de opere literare), enciclopedii (Encyclopaedia Universalis, Encyclopaedia Britannica, Alpha, Alpha juniors, Tout l’Univers, Beautés du Monde, Médecine pour tous, Encyclopédie de la femme et de la famille, Encyclopédie pour tous), lucrări de istorie si critică literară, gramatici, cele mai recente ediţii pentru susţinerea examenelor de competenţă pentru limbile franceză şi engleză (DALF, DELF, GMAT, SAT, GRE EXAM), periodice (Magazine littéraire, Historia, Science et vie, Ça m’intéresse, Géo, Phosphore, Le Figaro Magazine, La Recherche, National Geographic, Psychologies Magazine, Detours en France), documente audiovizuale.

colecţii uzuale, destinate împrumutului la domiciliu, constituite din cărţi organizate în spaţiu cu acces liber la raft, după criteriile sistematic şi alfabetic, respectându-se şi particularităţile de vârstă ale utilizatorilor.

Cataloage în sistem tradițional:
– Catalog alfabetic general, Catalog sistematic general, Catalog titluri de beletristică

Cataloage în sistem informatizat:
– Catalogul cărții românești (1992 -), Catalogul cărții străine (1995 -), Catalogul Structurilor Infodocumentare din România (CASIDRO)
– Catalogul tradițional virtual Book-a-Book

Adresă

Bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti

Județ

Bucuresti
Telefon
021/314.24.34/ int.1002
Fax
021/312.33.81
Email
biblioteca@bibnat.ro
Filiale

Filiala Biblioteca BATTHYANEUM
Str. Gabriel Bethlen, nr. 1
Cod ISIL: RO-B-011-FILB
51009, Alba Iulia
Tel./ Fax: 0258/811.939
Mobil: 0758.109.425

Cristian Iosif Mladin
Șef Birou
Email: cristian.mladin@bibnat.ro

https://batthyaneumblog.wordpress.com/va-invitam-sa-vizitati-biblioteca-batthyaneum/

Filiala Biblioteca Franceză OMNIA
Str. M. Kogălniceanu, nr. 21
200762 Craiova
Cod ISIL: RO-B-011-FILO
Tel. / Fax 0251/310.228
E-mail: bibfrancomnia@yahoo.fr

facebook: https://www.facebook.com/Biblioteca-Francez%C4%83-Omnia-Craiova-533324716810235/

Program funcționare

Spații libere pentru lectură
luni – vineri: 08:00-20:00;
sâmbătă: 09:00-18:00

Birou Înscrieri
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50;
marți, joi: 12:00-19:50

Săli de lectură deschise:

– Sala de științe filologice „Mihai Eminescu„ (etaj I, Corp C):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi: 12:00-19:50

– Sala de copii și tineret „Ionel Teodoreanu” (etaj I, corp A):
luni, miercuri, vineri: 10:00-17:50 / marți, joi: 12:00-19:50

– Centrul de Resurse și Informare American Corner București (etaj 1, corp E):
luni, vineri: 8:30-16:30; marți, miercuri, joi: 10:00-18:00
(inclusiv împrumut la domiciliu)

– Ludoteca Apolodor din Labrador (mezanin):
luni, miercuri, vineri: 11:00-13:00 / marți, joi: 12:00-14:00

– Sala multimedia „George Enescu” (etaj 6, corp A):
luni – vineri: 09:00-17:00

– Sala de presă „Grheorghe Asachi” (etaj 2, corp E):
Programare la adresa comunicarea.colectiilor@bibnat.ro.

– Sala de colecții speciale „Alexandre Saint-Georges” (etaj 5, corp A):
luni-vineri: 09:00-17:00

Acces

Săli de lectură (et. I)
► Sala de Științe filologice „Mihai Eminescu”
► Sala de Științe Economice „Virgil Madgearu”
► Sala de Științe Juridice „Mircea Djuvara”
► Sala de copii și tineret „Ionel Teodoreanu”
► Centrul de Resurse și Informare „American Corner București”
► Sala multimedia „George Enescu”
► Sala „Alexandre Saint-Georges” (bibliofilie, manuscrise, fotografii, arhivă istorică etc.), et. 5

Săli de lectură (mezanin)
►Ludoteca „Apolodor din Labrador”

Acces pe baza cardului de acces eliberat contra cost
Acces la Internet
Acces la colecții în sălile de lectură
Împrumut interbibliotecar
Nu se împrumută la domiciliu

Asigurarea catalogării înaintea publicării (CIP)
Atribuirea numerelor internaționale standardizate (ISBN, ISMN, ISSN)
Consultarea, în cadrul centrelor culturale românești din străinătate, a publicațiilor culturale și științifice românești
Informații bibliografice
Îndrumarea utilizatorilor în utilizarea instrumentelor de reflectare, organizare și consultare a publicațiilor
Acces la informație pentru persoanele cu dizabilități vizuale și locomotorii

BIBLIOstand
un punct de vânzare a publicațiilor pe care Biblioteca Națională a României le editează:
– albume și cataloage care pun în valoare documente de patrimoniu din cabinetele departamentului Colecții Speciale:
*Emanuel Tânjală. Reportaj în România liberă: 13 ianuarie – 11 iunie 1990;
*Fascinația vizualului. Manuscrise și desene ale pictorului Nicolae Tonitza în Colecțiile Speciale ale Bibliotecii Naționale a României;
*Emanoil Lacu – călător român prin lume;
*O regină care veghează – Elisabeta. O regină care visează – Carmen Sylva;
*Sub semnul compasului de aur. Arta cărții în viziunea editorului-tipograf Christophe Plantin;
*Călătorii extraordinare în universul cărţii : Jules Verne în ediţii ilustrate Hetzel;
*Caricaturişti români în colecţiile Bibliotecii Naţionale a României;
*Catalogul cărţilor tipărite în vremea domniei lui Constantin Brâncoveanu, aflate în Colecţiile Speciale ale Bibliotecii Naţionale a României;
*Iosif Berman, maestrul fotoreportajului românesc interbelic.

– Reviste de specialitate care prezintă proiecte, activități și cercetări ale bibliotecarilor români și străini etc.:
*Revista Bibliotecii Naţionale a României
*Revista Română de Istorie a Cărții
*Revista Română de Conservare și Restaurare a Cărții
*Informare și documentare: activitate științifică și profesională
*Biblioteca: revista de bibliologie și știința informării – acces liber

Tarife emitere card de acces:
– Emiterea cardului de acces la serviciile Bibliotecii Naționale a României: 30 lei
– Emiterea cardului de acces la serviciile Bibliotecii Naționale a României în cazul pierderii / distrugerii (se vor revalida anual): 50 lei
– Taxă pentru recuperarea cardului de acces la serviciile Bibliotecii Naționale a României după expirarea perioadei de reținere a cardului de acces: 40 lei
– Revalidarea anuală a cardului de acces: 20 lei
– Emitere permis zilnic: 5 lei

Pagină Facebook/Blog
https://www.facebook.com/BibNatRo/

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.