Skip to content Skip to footer

Biblioteca Orăşenească ”I. E. Torouţiu”, Solca

Biblioteca Orăşenească ”I. E. Torouţiu”, Solca

Tip bibliotecă

Biblioteci Orășenești
Website
solca-sv.ebibliophil.ro; https://www.facebook.com/bibliotecaoraseneascasolca
Cod ISIL
Director

Persoană de contact

Maria Filimon, bibliotecar

Anul înființării

1953
Istoric
Biblioteca Orășenească ”I.E.Torouțiu” are o apreciabilă tradiție, fiind legată de evoluția culturală a orașului Solca. În anii de început, „Biblioteca sătească” (pe atunci) avea un fond de aproximativ 1.400 volume (în limbile română, germană şi rusă); ulterior acesta a fost completat prin achiziţii şi donaţii. Din anul 1991, biblioteca poartă numele istoricului literar I. E. Torouţiu, născut la 17.06.1888, în oraşul Solca. Biblioteca dispune de sediu propriu, toate cele cinci săli fiind puse la dispoziţia utilizatorilor.

Informații colecții

Total documente – volume 22.360 Total documente – titluri 20.860 Total documente colecții curente: 22.360 din care: – carte românească: 22.271 – carte străină: 89

Adresă

725600, Str. Republicii, nr. 6, Solca

Județ

Suceava
Telefon
740284259
Fax
Email
biblioteca_solca@yahoo.com
Filiale

Program funcționare

Luni- Vineri: 8.00-16.00
Acces
Accesul și facilitățile bibliotecii (Situația existentă la sfârșitul anului 2016) CATALOAGE Catalog on-line (eBibliophil: solca-sv.ebibliophil.ro) SERVICII Împrumut interbibliotecar Referințe bibliografice Fotocopiere Scanare Sală de lectură Numărul de locuri:20 Bibliotecă digitală: http://ebibliophil.ro/biblioteca-virtuala Total calculatoare (PC) pentru utilizatori: 4 din care: conectate la Internet 4 Activități culturale desfășurate în bibliotecă: – expoziţii de carte – diferite activități în parteneriat cu grădiniţa, școala, liceul din Solca şi Poieni şi cu Centrul de bătrâni din localitate – programe și evenimente cu cititorii – dezbateri pe teme culturale. – nr. participanți: 250 Participarea bibliotecarilor la sesiuni de comunicări științifice/ simpozioane/ conferințe: – Întâlniri, consfătuiri, simpozioane, conferinţe organizate de Biblioteca Judeţeană Suceava şi alte biblioteci din judeţul Suceava. Total personal de specialitate cu normă întreagă: 1
Pagină Facebook/Blog
NULL

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.