Skip to content Skip to footer

Bibliografii naționale

Bibliografia Națională curentă, realizată de Biblioteca Națională a României pe baza publicațiilor primite prin Depozit legal, reflectă producția națională editorială curentă.

Bibliografia Națională curentă este disponibilă gratuit, atât sub formă de publicație periodică, în format pdf, cât și sub formă de înregistrări bibliografice, în baza de date a Bibliotecii Naționale, accesibilă online.

Bibliografia Națională curentă este organizata în serii, după tipul de documente. Seriile Bibliografiei Naționale curente sunt evidențiate în catalogul online al bibliotecii ca baze de date distincte, pentru a facilita regăsirea informației.

Înregistrările bibliografice pot fi preluate (în format Unimarc) prin protocolul Z39.50.

Descrierile bibliografice sunt realizate în conformitate cu standardele internaționale în domeniu (ISBD, CZU), în softul de bibliotecă Aleph, format Unimarc.

Cărţi, albume, hărţi

Seria apare din anul 1952, având o periodicitate bilunară. Înregistrează toate publicaţiile în format electronic sau tipărit editate pe teritoriul ţării. Nu fac obiectul înregistrărilor bibliografice tipărituri din categoria pliantelor, programelor de orice fel etc.

Bibliografia Naţională Română. Cărţi. Albume. Hărţi. An. LXV, Nr. 21/2016 Arhiva

Teze de doctorat

Seria apare din anul 1995 cu o periodicitate semestrială (până în 2007 s-a editat anual) şi oferă instrumente de evaluare a tendinţelor cercetării ştiinţifice pe plan naţional.

Bibliografia Naţională Română. Teze de doctorat. Anul XIX, Nr. 1/2013 Arhiva

Românica

Cuprinde descrierea bibliografică a diverselor documente (cărţi, albume, hărţi, teze de doctorat) publicate în străinătate semnate/editate de autori/editori români sau de origine română ori consacrate, integral sau parţial, unei tematici româneşti. Apare anual din 1990. La alcătuirea acestei publicaţii sunt folosite, în principal, următoarele surse: catalogul publicaţiilor din Biblioteca Naţională a României, baza de date OCLC, cataloagele on-line ale unor biblioteci naţionale din Europa, America de Nord şi Israel, ediţii Books in Print ale diverselor ţări etc.

Bibliografia Naţională Română. Românica. 2020

Documente muzicale tipărite şi audiovizuale

Apare din anul 1968 cu o periodicitate trimestrială şi cuprinde producţia naţională de partituri, CD-uri, DVD-uri, discuri, casete.

Bibliografia Naţională Română. Documente Muzicale tipărite şi audiovizuale. 2020.

Publicaţii seriale

Seria apare anual din 1992 şi înregistrează producţia naţională de publicaţii periodice intrate în colecţiile bibliotecii prin Depozitul legal.

Bibliografia Naţională Română. Publicaţii seriale. 2019

Articole din publicaţii periodice. Cultură

Apare din anul 2000, reluând, numai pentru domeniul sus amintit, bibliografia naţională de articole apărută în perioada 1953-1988. Bibliografia are o periodicitate lunară. Cuprinde articole din publicaţiile de cultură existente în Depozitul legal al bibliotecii naţionale. Sunt excluse articole din alte domenii decât cultură, articole de revista presei, notiţe informative, anunţuri, etc.

Bibliografia Naţională Română. Articole din publicaţii periodice. Cultură. An. XVIII, Nr. 12/2018

ABSI- Articole din bibliologie și știința informării

Din anul 2015, ABSI – Abstracte în bibliologie şi ştiinţa informării devine serie a Bibliografiei Naționale Române cu titlul ABSI – Articole din bibliologie şi ştiinţa informării, continuând numerotarea publicației anterioare. Publicația este un referenţial la nivel naţional al articolelor apărute atât în publicaţii periodice româneşti din domeniul bibliologiei şi ştiinţei informării, deţinute în Depozitul Legal al Bibliotecii Naţionale a României, cât şi în publicaţii electronice româneşti. Se adresează profesioniştilor din reţeaua de biblioteci publice, universitare, specializate etc., cadrelor didactice şi studenţilor din programul de studiu din domeniul ştiinţelor informării şi documentării. Descrierile bibliografice sunt realizate în conformitate cu standardele internaționale în domeniu (ISBD, CZU), format Unimarc. Înregistrările bibliografice pot fi preluate (în format Unimarc) prin protocolul Z39.50. ABSI este disponibil gratuit, atât sub formă de publicație periodică semestrială, în format pdf, cât și sub formă de înregistrări bibliografice în baza de date a Bibliotecii Naționale, accesibilă online.

Articole în bibliologie şi ştiinţa informării. Anul LVII, nr. 1/2017

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.