Skip to content Skip to footer

Biblioteca Şcolii gimnaziale ”Lucian Blaga”

Biblioteca Şcolii gimnaziale ”Lucian Blaga”

Tip bibliotecă

Biblioteci Școlare “CDI”
Website
www.l.blaga.go.ro
Cod ISIL
Director
prof. Ioan Gozar

Persoană de contact

Camelia Dumitru, bibliotecar

Anul înființării

1993
Istoric
1993 – 1996 funcţionează la plata cu ora 1996-1999 funcţionează cu jumătate de normă 1999- prezent funcţionează cu normă întreagă.

Informații colecții

14.959 u.b. Carte românească: 12.708 u.b. Carte străină: 1.981 u.b. Periodice româneşti: 7 titluri Colecţii cartografice : 43 u.b. Colecţii audio video: 68 u.b.

Adresă

440253, Str. Ion Vidu, nr. 51-53, Satu Mare

Județ

Satu Mare
Telefon
0361/407.172
Fax
0261/766.936
Email
sc_blaga_sm@yahoo.com
Filiale

Program funcționare

Luni- Vineri 8.00- 16.00
Acces
Categorii de utilizatori: elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic din instituţie Documente necesare obţinerii permisului de utilizator: BI/CI, carnet de elev Taxe: nu se percep SERVICII OFERITE UTILIZATORILOR : Referinţe bibliografice: discipline opţionale, concursuri şcolare, auxiliare şcolare pe discipline, bibliografia şcolară pe niveluri de clasă, tematica proiectelor şi a parteneriatelor locale, naţionale, internaţionale. Bibliografii: expoziţii tematice, noutăţi editoriale achiziţionate, auxiliare şcolare pe discipline, Lucian Blaga – patronul spiritual al şcolii Acces internet Servicii copiere, scanare: pentru activitatea la clasă CONSULTAREA DOCUMENTELOR : Sala de lectură : 25 locuri; colecţii sala de lectură 4829 u.b.; 2842 u.b. consultate/ an şcolar Împrumut la domiciliu : maximum 3 u.b/ elev la un împrumut; maximum 5 u.b./ cadru didactic la un împrumut; 6.261 u.b. împrumutate/ an şcolar; Împrumut interbibliotecar : 42 u.b. CATALOAGE : În format tradiţional : alfabetic – îngheţat În format electronic: – offline: TLIB PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: Format tipărit : „Cântecul vârstelor” Format electronic offline ACTIVITĂȚI CULTURALE/PROFESIONALE CU CARACTER PERMANENT: • Acţiuni de îndrumare a elevilor în scopul formării şi dezvoltării deprinderilor de studiu individual, tehnici de lectură, informare documentară. • Constituirea bazei de date şi evidenţa colecţiilor în format digital cu ajutorul software-ului pentru biblioteci mici şi mijlocii TLIB. • Biblio-ateliere culturale – realizarea revistei şcolare; sondaje de opinie; • Achiziţia de documente pentru bibliotecă, dezvoltarea colecţiilor şi a fondului infodocumentar. • Igienizarea fondului de carte, pregătirea documentelor, trierea şi actualizarea fişelor-contract de împrumut ale cititorilor. • Organizarea vizitelor la bibliotecă, prilej cu care sunt prezentate condiţiile de înscriere la bibliotecă, Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, se realizează familiarizarea elevilor cu activitatea ce se desfăşoară în bibliotecă şi cu instrumentele specifice, sistemul de aşezare la raft. • Popularizarea noutăţilor editoriale prin expunere la standul special amenajat în bibliotecă şi la afişier. • Întocmirea bibliografiilor tematice la cerere pentru referate, concursuri, olimpiade. • Popularizarea în presa locală a activităţilor cultural-educative organizate la bibliotecă şi cu privire la evenimente din viaţa şcolii. • Întocmirea Calendarului Cultural Anual. • Popularizarea colecţiilor de documente prin realizarea de microexpoziţii săptămânale pe diverse teme – noutăţi, evenimente, aniversări. • Organizarea de evenimente cu caracter socio-cultural conform calendarului evenimentelor. Întocmirea de afişe şi fişe biobibliografice dedicate personalităţilor aniversate/comemorate (selectate în conformitate cu aniversările anului) şi exploatarea informaţiilor specifice bibliografiei locale, a fondului de carte al bibliotecii; expoziţii lunare dedicate acestora. • Promovarea Bibliotecii Şcolare şi a serviciilor oferite prin organizarea vizitelor de prezentare şi a activităţilor cultural-educative, în colaborare cu învăţătorii, diriginţii, corpul profesoral. • Catalogarea şi indexarea publicaţiilor curente prin înregistrarea elementelor bibliografice, a indicilor CZU şi a celorlalte elemente de identificare a informaţiilor, atât pentru titlurile noi de monografii şi seriale achiziţionate în anul curent cât şi retrospectiv. • Identificarea nevoilor de informare comunitară ale elevilor şi a resurselor de informare care pot răspunde acestor necesităţi. • Formare continuă prin studiu individual şi participarea la programe de formare continuă, precum şi la manifestări profesionale (cercuri pedagogice, activităţi metodice, conferinţe, seminarii etc). PROIECTE: – 2013-2014 – Parteneriat educaţional „Biblioteca: fereastra deschisă spre nenumărate vieţi. Ştafeta Poveştilor” cu CCD Satu Mare, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Biblioteca Judeţeană Satu Mare, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” din Alba Iulia, Biblioteca Judeţeană „Astra” din Sibiu. – Colaborarea permanentă în cadrul Proiectului de Parteneriat Şcolar Multilateral Comenius cu titlul “Take nothing but photos, leave nothing but footprints, kill nothing but time”, derulat în cadrul Programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii, finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Activităţile din cadrul proiectului se derulează pe parcursul a doi ani şcolari 2012-2013, 2013-2014. Relizarea materialelor necesare derulării proiectului: informări pentru părinţi, informări pentru elevi, informări pentru presă, panouri de informare şi diseminare; filme de prezentare; filme de diseminare; panouri; alte documente.
Pagină Facebook/Blog
NULL

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.