Skip to content Skip to footer

Comisia pentru digitizarea patrimoniului cultural scris

La sfârşitul anului 2007, la solicitarea Ministerului Culturii şi Cultelor, Biblioteca Naţională a României a realizat un studiu de fezabilitate privind digitizarea, prezervarea digitală şi accesibilitatea on-line a resurselor deţinute de bibliotecile din România, studiu ce a stat la baza definirii Propunerii de Politică Publică a Ministerului Culturii şi Cultelor. Aceasta a fost prezentată spre dezbatere publică pe site-ul instituţiei în perioada octombrie – decembrie 2007 şi aprobată de Guvernul României pe 18 ianuarie 2008.

Din acel moment, în România, există o Politică Publică pentru digitizarea resurselor culturale şi realizarea Bibliotecii Digitale a României, în concordanţă cu cele două recomandări ale Comisiei Europene, 2006/585/EC şi 2006/C 297/01. Într-o primă etapă, activitatea se desfăşoară pe 4 direcţii: patrimoniu scris (biblioteci), patrimoniu mobil (muzee, colecţii), patrimoniu audio-vizual (arhive audio-vizuale), patrimoniu imobil (monumente, arheologie).

Pentru fiecare pilon tematic (modul), Ministerul Culturii şi Cultelor a numit prin Ordinul nr.2244/15.04.2008 o comisie de specialitate pentru coordonarea activităţilor prevăzute în cadrul politicii publice. Pentru patrimoniul cultural scris, comisia este formată din 5 membri şi 2 membri supleanţi. Fiecare reţea de biblioteci: naţionale, publice, universitare, specializate este reprezentată, la cel mai înalt nivel, în cadrul acestei comisii.

Misiunea Comisiei este de a coordona activitatea de digitizare a patrimoniului cultural scris, la nivel naţional, în domeniul instituţiilor info-documentare, în cadrul aparatului instituţional propriu.

Comisia de specialitate pentru digitizare funcţioneaza pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin ordinul mai sus menţionat.

Activitatea Comisiei de specialitate pentru digitizare – modulul biblioteci a început în luna aprilie 2008. Au fost organizate, la sediul Bibliotecii Naţionale a României, sedinţe lunare, la care au participat membrii de drept ai comisiei dar şi invitaţi.

Activitatea Comisiei de specialitate pentru digitizare este monitorizată în permanenţă de Ministerul Culturii si Cultelor.

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.