Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Anunț concursuri conform Memorandum nr. 20/30160/M – noiembrie-decembrie 2022

Anunț concursuri conform Memorandum nr. 20/30160/M – noiembrie-decembrie 2022

Model Adeverință de vechime în muncă actualizat și armonizat cu ultimele prevederi legislative, respectiv HG nr. 1336/08.11.2022
Formular de înscriere la concurs actualizat și armonizat cu ultimele prevederi legislative, respectiv HG 1336/08.11.2022

Guvernul României a aprobat Memorandumul cu nr. 20/30160/MN/21.10.2022 prin care se solicita exceptarea de la prevederile OUG nr.80/2022 și scoaterea la concurs a 16 posturi vacante din statul de funcții aprobat al Bibliotecii Naționale a României:
– Referent de specialitate S II –  Biroul Resurse Umane și salarizare (BRU)
– Referent de specialitate S III – Biroul Resurse Umane și salarizare/Comp. Secretariat.Registratură.Arhivă (BRU/SRA)
– Redactor S I – Serv. Marketing Cultural și Comunicare/Comp. Marketing cultural și Organizare evenimente (SMC/MKE)
– Conservator S IA – Serviciul Conservarea și Restaurarea Documentelor (CRD) – investigatii fizico-chimice și biologice
– Conservator  M I – Serviciul Colecții Curente/Comp. Colecții Destructurate (SCC/DES)
– Bibliotecar M II – Serviciul Colecții Curente (SCC)
– Bibliotecar S II – Serviciul Prelucrarea bibliografică a Colecțiilor/Comp. Prelucrare Carte (SPC/CAR)
– Bibliotecar S II – Serviciul Comunicarea Colecțiilor Curente și orientare utilizatori (SCO) 
– Bibliotecar S II – Serviciul Depozit Legal (SDL)
– Bibliotecar S II – Birou „Centrul Național ISBN. ISSN. CIP” (ISB)
– Portar – Birou Paza/Comp. Administrativ. Tehnic. Pază (PAZ/ATP) – Filiala „Biblioteca Batthyaneum” Alba-Iulia
– Analist S I – Serviciul Sisteme Integrate de management și Resurse digitale/Comp. Infrastructură Informatică (SIM/INF)
– Muncitor calificat I – Serviciul Administrativ și Logistică (SAL) – mecanic auto atribuții șofer
– Economist S IA – Contabil Șef/Comp. Financiar-Contabilitate, Inventariere (COS/FCI)
– Director – Direcția Sisteme Integrate și Logistica (DSIL)
– Referent de specialitate S II – Biroul Resurse Umane și salarizare/Comp. Sănătate și Securitate în Muncă (BRU/SSM) – perioadă determinată

Erată anunț concursuri 

– Referent de specialitate S II –  Biroul Resurse Umane și salarizare (BRU)
– Referent de specialitate S III – Biroul Resurse Umane și salarizare/Comp. Secretariat.Registratură.Arhivă (BRU/SRA)
– Redactor S I – Serv. Marketing Cultural și Comunicare/Comp. Marketing cultural și Organizare evenimente (SMC/MKE)
– Conservator S IA – Serviciul Conservarea și Restaurarea Documentelor (CRD) – investigatii fizico-chimice și biologice
– Conservator  M I – Serviciul Colecții Curente/Comp. Colecții Destructurate (SCC/DES)
– Bibliotecar M II – Serviciul Colecții Curente (SCC)
– Bibliotecar S II – Serviciul Prelucrarea bibliografică a Colecțiilor/Comp. Prelucrare Carte (SPC/CAR)
– Bibliotecar S II – Serviciul Comunicarea Colecțiilor Curente și orientare utilizatori (SCO) 
– Bibliotecar S II – Serviciul Depozit Legal (SDL)
– Bibliotecar S II – Birou „Centrul Național ISBN. ISSN. CIP” (ISB)
– Portar – Birou Paza/Comp. Administrativ. Tehnic. Pază (PAZ/ATP) – Filiala „Biblioteca Batthyaneum” Alba-Iulia
– Analist S I – Serviciul Sisteme Integrate de management și Resurse digitale/Comp. Infrastructură Informatică (SIM/INF)
– Muncitor calificat I – Serviciul Administrativ și Logistică (SAL) – mecanic auto atribuții șofer
– Economist S IA – Contabil Șef/Comp. Financiar-Contabilitate, Inventariere (COS/FCI)
– Director – Direcția Sisteme Integrate și Logistica (DSIL)

 

Candidații sunt rugați să se prezinte cu 15 minute inainte de ora programată pentru interviu.

Programare candidați la interviu

– Referent de specialitate S II –  Biroul Resurse Umane și salarizare (BRU)
– Referent de specialitate S III – Biroul Resurse Umane și salarizare/Comp. Secretariat.Registratură.Arhivă (BRU/SRA)

– Redactor S I – Serv. Marketing Cultural și Comunicare/Comp. Marketing cultural și Organizare evenimente (SMC/MKE)

– Conservator S IA – Serviciul Conservarea și Restaurarea Documentelor (CRD) – investigatii fizico-chimice și biologice
– Analist S I – Serviciul Sisteme Integrate de management și Resurse digitale/Comp. Infrastructură Informatică (SIM/INF)
– Muncitor calificat I – Serviciul Administrativ și Logistică (SAL) – mecanic auto atribuții șofer
– Economist S IA – Contabil Șef/Comp. Financiar-Contabilitate, Inventariere (COS/FCI)
– Director – Direcția Sisteme Integrate și Logistica (DSIL)
Bibliotecar M II – Serviciul Colecții Curente (SCC)
Bibliotecar S II – Serviciul Depozit Legal (SDL)
Bibliotecar S II – Birou „Centrul Național ISBN. ISSN.CIP” (ISB)
Bibliotecar S II – Serviciul Comunicarea Colecțiilor Curente și orientare utilizatori (SCO)
Bibliotecar S II – Serviciul Prelucrarea bibliografică a Colecțiilor/Comp. Prelucrare Carte (SPC/CAR)
Conservator M I – Serviciul Colecții Curente/Comp. Destructurate (SCC/DES)
Portar – Birou Paza/Comp. Administrativ. Tehnic. Pază (PAZ/ATP) – Filiala „Biblioteca Batthyaneum” Alba-Iulia

– Bibliotecar S II – Birou „Centrul Național ISBN. ISSN.CIP” (ISB)

– Portar – Birou Paza/Comp. Administrativ. Tehnic. Pază (PAZ/ATP) – Filiala „Biblioteca Batthyaneum” Alba-Iulia

– Referent de specialitate S II –  Biroul Resurse Umane și salarizare (BRU)

– Referent de specialitate S III – Biroul Resurse Umane și salarizare/Comp. Secretariat.Registratură.Arhivă (BRU/SRA)

– Economist S IA – Contabil Șef/Comp. Financiar-Contabilitate, Inventariere (COS/FCI)

– Director – Direcția Sisteme Integrate și Logistica (DSIL)

– Muncitor calificat I – Serviciul Administrativ și Logistică (SAL) – mecanic auto atribuții șofer

– Bibliotecar S II – Serviciul Comunicarea Colecțiilor Curente și orientare utilizatori (SCO)

– Bibliotecar M II – Serviciul Colecții Curente (SCC)

– Conservator M I – Serviciul Colecții Curente/Comp. Destructurate (SCC/DES)

– Conservator S IA – Serviciul Conservarea și Restaurarea Documentelor (CRD) – investigatii fizico-chimice și biologice

– Bibliotecar S II – Serviciul Depozit Legal (SDL)

– Redactor S I – Serv. Marketing Cultural și Comunicare/Comp. Marketing cultural și Organizare evenimente (SMC/MKE)

– Bibliotecar S II – Serviciul Prelucrarea bibliografică a Colecțiilor/Comp. Prelucrare Carte (SPC/CAR)

– Analist S I – Serviciul Sisteme Integrate de management și Resurse digitale/Comp. Infrastructură Informatică (SIM/INF)

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.