Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteca Academiei de Ştiinţe Economice, Bucureşti

Biblioteca Academiei de Ştiinţe Economice, Bucureşti

Tip bibliotecă

Website
Cod ISIL
Director
Alina Croitoru – alina.croitoru@biblioteca.ase.ro

Persoană de contact

Gabriela Baicea – Șef Serviciu Managementul colecțiilor – gabriela.baicea@biblioteca.ase.ro

Anul înființării

1913
Istoric
1913 – ia fiinţă Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale şi biblioteca de profil 1924 -1926 – construirea noului sediu al Academiei, situat in Piaţa Romană 1927 – biblioteca este organizată pe baza principiilor biblioteconomice 1935 – se inaugurează noul sediu al bibliotecii care cuprindea două săli de lectură, trei camere de studiu şi depozitul de cărţi 1948 – legea privind învăţământul în R. P. România; se introduce obligativitatea concepţiei marxist-leniniste şi a marxismului dialectic 1955 – se extinde sistemul de biblioteci-filiale la un numar de 38 1990 – incepe reînnoirea colecţiilor prin schimb internaţional şi donaţii 1996 – debutează procesul de modernizare al bibliotecii pentru a oferi invăţământului un suport ştiinţific 2002 – prin înfiinţarea Bibliotecii Virtuale începe o altă perioadă de transformare a bibliotecii într-o instituţie capabilă să susţină activitatea de cercetare necesară unei inţelegeri exhaustive a mediului economic din ce în ce mai complex

Informații colecții

Adresă

010374, Str. Piaţa Romană, nr. 6, sector 1

Județ

Bucuresti
Telefon
021/319.19.00; 021/319.19.01 int. 144 (Secretariat)
Fax
Email
contact@biblioteca.ase.ro
Filiale

Program funcționare

Luni – Vineri: 8:30-20:30; Sâmbăta: 10:00-14:00
Acces
peste 35.000 de utilizatori înscrişi 2.232 metri liniari de rafturi cu acces liber ocupate de colecţii, 492 locuri în sălile de lectură, 1.250 locuri în sălile de studiu din cămine, aproximativ 100 de calculatoare conectate la Internet, acces la 10 baze de date cu publicaţii ştiinţifice, 58 de angajaţi. Săli de lectură: Sala de publicaţii periodice “Ion Răducanu””
Pagină Facebook/Blog

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.