Skip to content Skip to footer

Biblioteca Asociaţiei de Standardizare din România ASRO, Bucureşti

Biblioteca Asociaţiei de Standardizare din România ASRO, Bucureşti

Tip bibliotecă

Website
http://standardizare.wordpress.com http://www.asro.ro
Cod ISIL
Director
Gheorghe Ţucu, Preşedinte

Persoană de contact

Aurelia Vasiu, bibliotecar principal

Anul înființării

1998
Istoric
Începuturile activităţii de standardizare din România se încadrează în peisajul evoluţiei internaţionale în acest domeniu. Sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX au coincis cu formarea statului naţional român, fapt care a condus la o dezvoltare economică fără precedent pe meleagurile noastre pe fondul exploziei tehnologice şi progresului ştiinţei şi tehnicii pe plan mondial. În acea perioadă, pe plan naţional, o importantă contribuţie în evoluţia activităţilor de avangardă, care includ şi primele activităţi legate de standardizare, a adus-o societatea civilă, care prin „Societatea Politehnică”, încă de la sfârşitul secolului XIX a susţinut activităţile de avangardă împărtăşite de inginerii români. Atât „Societatea Politehnică” cât şi Asociaţia Generală a Inginerilor din România – AGIR au susţinut în următorii ani participarea la diferite congrese internaţionale în care problematica standardizării a fost prezentă şi s-au implicat alături de alte organizaţii şi autorităţi ale statului cum ar fi Ministerul Economiei şi Comerţului, în organizarea pe plan naţional a activităţii. În acest context, la data de 4 ianuarie 1927, după cum se afirmă în documentele AGIR, s-a constituit Comitetul Electrotehnic Român sub conducerea Prof. Dragomir Hurmuzescu în anul 1927 şi a profesorului Vasilescu Carpen în anul 1928, care au devenit şi vicepreşedinţi ai CEI după ce în anul 1927 România a devenit cea de-a 26 ţară care se alătura Comisiei Electrotehnice Internaţionale (CEI). Atât documentele „Societăţii Politehnica” cât şi ale Asociaţiei Generale a Inginerilor din România – AGIR ne confirmă înfiinţarea în anul 1928 a Comisiunii Normelor Industriei Române de la care ne-a rămas şi proiectul primei metodologii de standardizare. După cel de-al doilea război mondial includerea României în blocul comunist a condus la naţionalizarea mijloacelor de producţie la 11 iunie 1948, desfiinţarea pieţei libere şi apariţia economiei centralizate. O economie centralizată presupunea un alt tip de organizare în care iniţiativa particulară este interzisă, monopolul statului fiind instaurat şi protejat. Acest lucru a determinat şi reorganizarea activităţii de standardizare prin Decretul 334 din noiembrie 1948, prin care activitatea era preluată de la Centrul Român de Normalizare (CR-Nor-AGIR), aflat în sfera societăţii civile, la Comisiunea de Standardizare, aflată în subordinea Consiliului de Miniştri. Istoria standardizării consemnează mai multe reorganizări ale Comisiunii de Standardizare până în anul 1970, an în care a fost constituit Institutul Român de Standardizare, care a funcţionat până în anul 1998, când a fost creată Asociaţia de Standardizare din România. ASRO are conform legii, următoarele atribuţii principale: – elaborarea şi aprobarea standardelor române; – adoptarea standardelor europene şi internaţionale ca standarde române; – stabilirea principiilor şi metodologiei standardizării naţionale în conformitate cu prevederile legale şi cu regulile standardizării europene şi internaţionale; – asigurarea reprezentării părţilor interesate în activitatea de standardizare naţională; – elaborarea şi implementarea programului de standardizare naţională; – acordarea dreptului de utilizare a mărcilor de conformitate cu standardele române SR şi SRS; – reprezentarea României şi participarea în organismele neguvernamentale internaţionale, regionale şi europene de standardizare; – colaborarea în domeniul standardizării naţionale cu organismele similare din alte ţări; – colectarea, prelucrarea, stocarea şi diseminarea de informaţii şi documente în domeniul standardizării naţionale; – asigurarea funcţionării punctului de informare pentru standarde şi reglementări tehnice; – prestarea de servicii de consultanţă, expertiză, instruire, transfer de cunoştinţe, asistenţă tehnică în domeniul standardizării; – promovarea aplicării standardelor naţionale în economie şi a dezvoltării standardizării în România.

Informații colecții

Sala de lectură 1 (Biblioteca electronică) Adresă : Str. Mendeleev, nr. 21-25, etajul IV, camera 404, Sector 1, Bucureşti Luni – Joi: 07.45 – 16.15 Vineri: 07.45 – 13.45 Sala de lectură 2 Adresă: Bdul Iancu de Hunedoara Nr. 3, Sector 1, Bucureşti Luni – Joi: 8.30 – 13.00 Accesul în clădire se face pe baza buletinului. Categorii de utilizatori : – utilizatori interni (angajaţii ASRO) – utilizatori externi (persoane interesate de domeniul standardizării) Documente necesare obţinerii permisului de utilizator : NU Taxe : NU Anul de înfiinţare : 1998 Scurt istoric al instituţiei : Începuturile activităţii de standardizare din România se încadrează în peisajul evoluţiei internaţionale în acest domeniu. Sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX au coincis cu formarea statului naţional român, fapt care a condus la o dezvoltare economică fără precedent pe meleagurile noastre pe fondul exploziei tehnologice şi progresului ştiinţei şi tehnicii pe plan mondial. În acea perioadă, pe plan naţional, o importantă contribuţie în evoluţia activităţilor de avangardă, care includ şi primele activităţi legate de standardizare, a adus-o societatea civilă, care prin „Societatea Politehnică”, încă de la sfârşitul secolului XIX a susţinut activităţile de avangardă împărtăşite de inginerii români. Atât „Societatea Politehnică” cât şi Asociaţia Generală a Inginerilor din România – AGIR au susţinut în următorii ani participarea la diferite congrese internaţionale în care problematica standardizării a fost prezentă şi s-au implicat alături de alte organizaţii şi autorităţi ale statului cum ar fi Ministerul Economiei şi Comerţului, în organizarea pe plan naţional a activităţii. În acest context, la data de 4 ianuarie 1927, după cum se afirmă în documentele AGIR, s-a constituit Comitetul Electrotehnic Român sub conducerea Prof. Dragomir Hurmuzescu în anul 1927 şi a profesorului Vasilescu Carpen în anul 1928, care au devenit şi vicepreşedinţi ai CEI după ce în anul 1927 România a devenit cea de-a 26 ţară care se alătura Comisiei Electrotehnice Internaţionale (CEI). Atât documentele „Societăţii Politehnica” cât şi ale Asociaţiei Generale a Inginerilor din România – AGIR ne confirmă înfiinţarea în anul 1928 a Comisiunii Normelor Industriei Române de la care ne-a rămas şi proiectul primei metodologii de standardizare. După cel de-al doilea război mondial includerea României în blocul comunist a condus la naţionalizarea mijloacelor de producţie la 11 iunie 1948, desfiinţarea pieţei libere şi apariţia economiei centralizate. O economie centralizată presupunea un alt tip de organizare în care iniţiativa particulară este interzisă, monopolul statului fiind instaurat şi protejat. Acest lucru a determinat şi reorganizarea activităţii de standardizare prin Decretul 334 din noiembrie 1948, prin care activitatea era preluată de la Centrul Român de Normalizare (CR-Nor-AGIR), aflat în sfera societăţii civile, la Comisiunea de Standardizare, aflată în subordinea Consiliului de Miniştri. Istoria standardizării consemnează mai multe reorganizări ale Comisiunii de Standardizare până în anul 1970, an în care a fost constituit Institutul Român de Standardizare, care a funcţionat până în anul 1998, când a fost creată Asociaţia de Standardizare din România. ASRO are conform legii, următoarele atribuţii principale: – elaborarea şi aprobarea standardelor române; – adoptarea standardelor europene şi internaţionale ca standarde române; – stabilirea principiilor şi metodologiei standardizării naţionale în conformitate cu prevederile legale şi cu regulile standardizării europene şi internaţionale; – asigurarea reprezentării părţilor interesate în activitatea de standardizare naţională; – elaborarea şi implementarea programului de standardizare naţională; – acordarea dreptului de utilizare a mărcilor de conformitate cu standardele române SR şi SRS; – reprezentarea României şi participarea în organismele neguvernamentale internaţionale, regionale şi europene de standardizare; – colaborarea în domeniul standardizării naţionale cu organismele similare din alte ţări; – colectarea, prelucrarea, stocarea şi diseminarea de informaţii şi documente în domeniul standardizării naţionale; – asigurarea funcţionării punctului de informare pentru standarde şi reglementări tehnice; – prestarea de servicii de consultanţă, expertiză, instruire, transfer de cunoştinţe, asistenţă tehnică în domeniul standardizării; – promovarea aplicării standardelor naţionale în economie şi a dezvoltării standardizării în România. Carte românească : 8 1) Management, calitate, marketing a. „CALITATE ŞI STANDARDIZARE ÎN INGINERIA MECANICĂ” Autori: CONSTANTIN MILITARU, ALEXANDRU GREABU An apariţie: 2009 ISBN: 978-606-8032-07-8 Format hârtie b. „CERINŢELE FAMILIEI ISO 9000 PRIVIND IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN ORGANIZAŢIE. GHID PENTRU REALIZAREA DOCUMENTAŢIEI DE SISTEM”, EDIŢIA A II-A Autor: Dr. ing. SPERANTA STOMFF An apariţie: 2009 ISBN: 978-606-8032-04-7 Format: CD 2) Standardizare. Lucrări şi cataloage a. „PARTICIPAREA OPERATORILOR ECONOMICI LA ACTIVITATEA DE STANDARDIZARE EUROPEANĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ ŞI INTERESUL NAŢIONAL” Autori: FLORIN TEODORESCU, GABRIELA CAZAN An apariţie: 2009 ISBN: 978-606-8032-15-3 Format: hârtie b. „STANDARDIZAREA PARTENERUL DUMNEAVOASTRĂ” Autori: EUGENIA AGHINII, VALENTIN BĂRDEANU, MARUCA HUMELNICU, SPERANŢA STOMFF An: 2009 ISBN: 978-606-8032-17-7 Format: hârtie c. „CATALOGUL STANDARDELOR ROMÂNE” Apariţie anuală Format: hârtie 3) Protecţia vieţii, sănătăţii şi a mediului înconjurător a. “TRATAT – SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SIGURANŢEI ALIMENTULUI (VOLUMUL I – PARTEA GENERALĂ)” Autori: OLIMPIA VOROVENCI, ALEXANDRU GREABU, MIHAELA VOROVENCI An apariţie: 2008 ISBN: 978-973-88440-9-4, 978-973-8032-00-9,vol I Format: hârtie b. “TRATAT – SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SIGURANŢEI ALIMENTULUI (VOLUMUL II – PARTEA SPECIALĂ)” Autori: OLIMPIA VOROVENCI, ALEXANDRU GREABU, MIHAELA VOROVENCI An apariţie: 2009 ISBN general 978-973-88440-9-4, ISBN vol II 978-606-8032-08-5 Format: hârtie c. “GHID PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII OCUPAŢIONALE – Ediţia a II-a, revizuită şi îmbunătăţită” Autor: Dr. ing. SPERANŢA STOMFF An apariţie: 2009 ISBN: 978-606-8032-01-6 Format: hârtie 4) Tehnică şi Tehnologie a. „UTILIZAREA PRODUSELOR REFRACTARE ÎN SIDERURGIE” Autor: MARIANA IVAN An apariţie: 2009 ISBN: 978-606-8032-05-4 Format: hârtie b. „INSTALAŢII ELECTRICE PENTRU ILUMINAT DE SIGURANŢĂ/URGENŢĂ. SURSE DE ALIMENTARE. COD DE BUNĂ PRACTICĂ”

Adresă

010362, Str. Mendeleev, nr. 21-25, Sector 1, Bucureşti

Județ

Bucuresti
Telefon
021/316.99.74
Fax
021/317.25.14 021/312.94.88
Email
asro@asro.ro
Filiale

Program funcționare

Luni – Joi: 07.45 – 16.15 Vineri: 07.45 – 13.45 Sala de lectură 1 (Biblioteca electronică) Adresă : Str. Mendeleev, nr. 21-25, etajul IV, camera 404, Sector 1, Bucureşti Sala de lectură 2 Adresă: Bdul Iancu de Hunedoara Nr. 3, Sector 1, Bucureşti Luni – Joi: 8.30 – 13.00
Acces
Accesul în clădire se face pe baza buletinului. Categorii de utilizatori : – utilizatori interni (angajaţii ASRO) – utilizatori externi (persoane interesate de domeniul standardizării)
Pagină Facebook/Blog

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.