Skip to content Skip to footer

Biblioteca Casei Corpului Didactic a Judeţului Dâmboviţa

Biblioteca Casei Corpului Didactic a Judeţului Dâmboviţa

Tip bibliotecă

Casa Corpului Diactic
Website
www.ccd-dambovita.ro
Cod ISIL
Director
prof. dr. Daniela Luminița Barbu

Persoană de contact

Manuela Elena Dragoș, bibliotecar

Anul înființării

1971
Istoric
Biblioteca Casei Corpului Didactic Dâmbovița și-a început activitatea cu un fond de carte de 589 de volume, donat de Biblioteca Centrală Universitară din București. Îmbogățirea fondului de carte a fost constant, biblioteca primind sume importante, în fiecare an, de la bugetul de stat. Principalul fond de carte provine de la Colectura Bibliotecilor din Târgoviște, precum și de la Biblioteca Centrală Pedagogică din București. În calitate de bibliotecă pedagogică, Biblioteca Casei Corpului Didactic Dâmbovița achiziționează cu prioritate, cărți de pedagogie și psihologie. Prin specificul său, ea se adresează în primul rând cadrelor didactice din județ.

Informații colecții

Total documente – volume 26.667 Total documente – titluri 22.487 Total documente colecții curente: 26.267 din care: – carte românească: 25.491 – carte străină: 500 – periodice românești: 4 – documente audio-video (CD, CDRom, vinil etc.): 272 Total documente colecții speciale: 400

Adresă

130167, Str. Calea Domnească, nr. 127, Târgovişte

Județ

Dambovita
Telefon
0245/220.569
Fax
0245/220.569
Email
ccddambovita@yahoo.com
Filiale

Program funcționare

Luni: 10.00 – 15.00 Marți: 8.00 – 12.00 Miercuri: 12.00 – 16.00
Acces
Accesul și facilitățile bibliotecii CATALOAGE Catalog tradițional SERVICII Împrumut interbibliotecar Fotocopiere Scanare Total calculatoare (PC) pentru utilizatori: 2 din care: conectate la Internet: 2 Utilizarea și utilizatorii bibliotecii Total utilizatori înscriși: 1.200 Împrumut individual: – număr documente împrumutate: 4.200 – domenii solicitate: educație, învățământ, psihologie Activități specifice desfășurate în/ de bibliotecă: Activități culturale desfășurate în bibliotecă: – Expoziție de carte veche (1800-1949) – nr. participanți: 29 – Organizarea activității din structurile info-documentare și formarea personalului care asigură funcționalitatea lui – activitate metodică – nr. participanți: 29 – Stimularea interesului pentru lectură în rândul elevilor – nr. participanți: 45 – ”Mihai Eminescu. Viața și opera literară” (adevăr și controverse) – activitate cultural-științifică – nr. participanți: 25 -”Sărbătoarea mărțișorului” – expoziție -nr. participanți: 88 – Formarea abilităților de lectură la elevii din învățământul primar – nr. participanți: 70 – ”Mihai Eminescu. Revizor școlar” – nr. participanți: 35 – Biblioteca/CDI-ul spațiu de învățare nonformală – nr. participanți: 27 – Izvoare de spiritualitate românească – nr. participanți: 35 Participarea bibliotecarilor la sesiuni de comunicări științifice/ simpozioane/ conferințe: – Biblioteci. Societate. Multiculturalitate – Conferința Națională a ABR – Brașov -”Necuvintele – Sub zodia cărții” – Simpozion regional – Universitatea ”Valahia”, Târgoviște, – Educație și formare profesională în spiritul cerințelor europene – Conferința Națională a Bibliotecarilor Caselor Corpului Didactic, Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I”, București – Formarea abilităților de lectură la vârste timpurii. Pregătirea copilului pentru experiența de cititor/Simpozion Județean, Casa Corpului Didactic Dâmbovița – Impacturl formării continue asupra calității în educație – Simpozion Internațional – Școala Gimnazială ”Coresi”, Târgoviște Participarea bibliotecarilor la cursuri de formare: – Educație nonformală-management și bune practici, Casa Corpului Didactic Dâmbovița – Proiectarea și realizarea aplicațiilor în Excel, Casa Corpului Didactic Dâmbovița – Utilizarea calculatorului, Casa Corpului Didactic Dâmbovița – Formator, SC School Consulting SRL, Sighișoara, – Dezvoltarea capacității administrative a MECS prin implementarea managementului strategic și îmbunătățirea leadership-ului instituției, PODCA, MECȘ, București – Pentru o educație nonformală, Casa Corpului Didactic Dâmbovița – Proiectarea, derularea și evaluarea activităților extracurriculare, Casa Corpului Didactic Dâmbovița – Asistent de gestiune, Colegiul Economic ”Ion Ghica”, Târgoviște – Bibliotecar cu studii superioare, SC Info Educația SRL, Iași Total personal de specialitate, cu normă întreagă: 1
Pagină Facebook/Blog
NULL

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.