Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteca Casei Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava

Biblioteca Casei Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava

Tip bibliotecă

Website
http://www.ccd-suceava.ro/index.php?page=biblioteca
Cod ISIL
Director
Elena-Manuela David -0741.633.445 – elena_manuela_david@ccd-suceava.ro

Persoană de contact

Daniela Argatu – 0748 847 062 – daniela_argatu@ccd-suceava.ro

Anul înființării

1970
Istoric
•15 ian.1970 – a fost înfiinţată, fiind o instituţie extrabugetară a cărei activitate este îndrumată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean. •15 mai 1971 – devine instituţie bugetară cu autonomie proprie. •În perioada cuprinsă între anii 1971-1986 a schimbat mai multe locaţii. •15 oct.1986 – este dată nota telefonică prin care casele corpului didactic din toată ţara au fost desfiinţate fără nicio explicaţie; s-a menţinut doar biblioteca. •20 mar.1990 – prin OMÎS nr.9867, CCD-urile îşi reiau activitatea conform articolului 251 din Legea 6/1969, fiind “instituţii judeţene de resurse, centre de documentare şi informare, de perfecţionare şi dezvoltare profesională şi personală.” •Noiembrie 2005 – primeşte denumirea Casa Corpului Didactic “George Tofan” Suceava. Se înfiinţează editura “George Tofan.”

Informații colecții

Adresă

720067, Aleea Nucului, nr. 10, Suceava

Județ

Suceava
Telefon
0230/523.316
Fax
0230/523.346
Email
contact@ccd-suceava.ro
Filiale

Program funcționare

Luni 8 – 15.30 Marţi 8 – 15.30 Miercuri 8 – 15.30 Joi 8 – 15.30 Vineri teren
Acces
Categorii de utilizatori: cadre didactice universitare şi preuniversitare, personal nedidactic din instituţii şcolare, elevi şi studenţi Documente necesare obţinerii permisului de utilizator: Să prezinte la eliberarea permisului, adeverinţa de salariat /student/elev (cu menţiunea de asumare a responsabilităţii din partea unităţii şcolare în cazul publicaţiilor nerestituite) şi două plicuri timbrate. Taxe : nu se percep SERVICII OFERITE UTILIZATORILOR : Referinţe bibliografice : la cerere, pe domeniul didactic preponderent Bibliografii : aprox. 3/săptămână Acces internet Servicii copiere, scanare CONSULTAREA DOCUMENTELOR : Sala de lectură : 12 locuri Împrumut la domiciliu : Se pot împrumută maxim 5 volume 30 de zile lucrătoare; prelungire 15 zile lucrătoare Împrumut interbibliotecar : rar CATALOAGE : În format tradiţional : alfabetico/sistematic; În format electronic: online: http://ccd-sv.ebibliophil.ro/ PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: Format tipărit : Buletin informativ; Revista „Şcoala Bucovineană” ACTIVITĂŢI CULTURALE/PROFESIONALE CU CARACTER PERMANENT: – facilitarea accesului la informaţie; – facilitarea folosirii unor surse documentare, cu ajutorul tehnicilor de informare şi comunicare educative; – promovarea unei politici documentare prospective (elaborarea de dosare de documentare, de bibliografii care să susţină orientările politicilor educative şi ale programelor şcolare etc.); – asigurarea completării judicioase a fondului documentar (achiziţii, abonamente, donaţii, schimb, transfer), în conformitate cu programele şcolare şi în funcţie de nevoile de lectură ale utilizatorilor; – contribuţii la crearea şi gestionarea unui fond documentar pluridisciplinar şi multimedia; – contribuţii la dezvoltarea capacităţii de cercetare documentară a personalului didactic, a personalului de conducere, îndrumare şi control; – îndrumare bibliografică directă a beneficiarilor; – realizarea operaţiilor de evidenţă – popularizare, depozitare, catalogare, clasificare, împrumut interbibliotecar, achiziţii, casare; – organizarea acţiunilor de popularizare a colecţiilor bibliotecii; – organizarea de standuri educaţionale, expoziţii permanente sau virtuale de carte şi/sau manuale, prezentări şi lansări de carte/lucrări de specialitate, mese rotunde, întâlniri tematice cu scriitori etc.; – difuzare de mijloace de învăţământ, carte, auxiliare educaţionale; – organizarea activităţii de informare şi formare continuă pentru bibliotecari şi responsabili ai centrelor de documentare şi informare din unităţile de învăţământ; – acordarea asistenţei metodologice de specialitate pentru bibliotecarii/documentariştii din instituţii de învăţământ preuniversitar din judeţ; – evaluarea lucrărilor scrise ale bibliotecarilor şcolari în cadrul comisiei de concurs pentru ocuparea postului; – stabilirea relaţiilor cu instituţiile editoare; – promovarea activităţii Casei Corpului Didactic în presă. PROIECTE: – proiecte legate de următoarele lansări de carte şi evenimente: – Săptămâna Educației Deschise – Școala altfel: „Să știi mai multe, să fii mai bun!”
Pagină Facebook/Blog

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.