Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi

Tip bibliotecă

Website
Biblioteca Centrală.
Cod ISIL
Director

Persoană de contact

Anul înființării

1835
Istoric
Clădirea Fundaţiunii „Regele Ferdinand I”, construită între 1930-1934 de inginerul Emil Prager, după planurile arhitectului Constatin Jotzu. Interiorul acestui edificiu este lucrat în marmoră de Carrara şi mozaic elveţian, iar exteriorul este împodobit cu impresionante coloane în stil ionic, pilaştri neodorici, mici frontoane triunghiulare şi medalioane cu personalităţi marcante ale culturii naţionale. Înglobând fonduri care au făcut parte din fostele biblioteci ale Academiilor domneşti (cea mai veche, de pe la 1640, fiinţând la Mănăstirea Trei Ierarhi), actuala Bibliotecă Centrală Universitară “Mihai Eminescu”” din Iaşi se bucură de continuitate şi stabilitate începând cu anul 1835

Informații colecții

Adresă

ca Bibliotecă a Academiei Mihăilene

Județ

Iasi
Telefon
schimbându-şi în timp doar denumirea: Biblioteca Universităţii
Fax
Biblioteca “”Ulpia””
Email
Filiale

Program funcționare

Acces
Pagină Facebook/Blog

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.