Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteca Centrului Școlar de Educație Incluzivă

Biblioteca Centrului Școlar de Educație Incluzivă

Tip bibliotecă

Biblioteci Școlare “CDI”
Website
http://www.centrulscolarsv.ro
Cod ISIL
RO-SV-0180
Director
prof. Camelia Liliana Darie

Persoană de contact

Dumistrăcel Violeta, bibliotecar; prof. Dorina Cocari

Anul înființării

Istoric

Informații colecții

Carte românească : 15.634 u.b.

Adresă

720018 , Str. Calea Unirii, nr. 7-9

Județ

Suceava
Telefon
0230/257.489
Fax
0230/257.470
Email
centrul_scolar@yahoo.com
Filiale

Program funcționare

Luni – Vineri: 8.00 – 16.00
Acces
Categorii de utilizatori: elevi, cadre didactice, didactic auxiliare și nedidactice. Documente necesare obţinerii permisului de utilizator: certificate de naștere, CI/BI; acceptul învățătorilor și diriginților. Taxe: nu se percep SERVICII OFERITE UTILIZATORILOR : Referinţe bibliografice : oferim la cerere Acces internet CONSULTAREA DOCUMENTELOR : Sala de lectură Împrumut la domiciliu CATALOAGE : În format tradiţional : sistematic și alfabetic PUBLICAŢIILE INSTITUŢIEI: Format tipărit : Revista Școlii „Zâmbet și culoare” Format electronic offline ACCESIBILITATE: Dizabilități locomotorii: Sala de Sport a unității dispune de aparatură modernă de corectare a acestor dizabilități ACTIVITĂȚI CULTURALE/PROFESIONALE CU CARACTER PERMANENT: În fiecare an se realizează activități cultural-educative în colaborare cu biblioteca, precum și serbări școlare comemorative, cum ar fi: Educația pentru Sănătate, Educația pentru Societate, Ziua Națională Ieri și Azi, Săptămâna Eminescu, Medalion Mărțișor – Ion Creangă, Pregătire pentru alegerea meseriei, Educația pentru Mediu, 8 Martie – Ziua Femeii, Noaptea Bibliotecilor Românești, 1 Iunie – Ziua Copilului. PROIECTE, an școlar 2013-2014: – Proiect de Parteneriat Educațional „BIBLIOTECA, PRIETENA MEA” între BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ I.G. SBIEREA SUCEAVA și Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava, având ca scop atragerea copiilor spre universul bibliotecii, dezvoltarea gustului pentru lectură, îmbunătățirea comunicării elevilor cu cerințe educative speciale, în vederea integrării sociale a acestora; – Parteneriatul interșcolar cu Școala Gimnazială Nr. 1 Vârful Câmpului și Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava, intitulat „Nevoia de celălalt” – Bucuria de a primi și a dărui, având ca scop sprijinirea și promovarea integrării în comunitate a elevilor cu dizabilități, printr-un proces de normalizare a vieții lor, urmărindu-se întărirea încrederii de sine; – Proiect de Parteneriat Educațional „PRIETENIA, UN DAR DE PREȚ” cu Școala Generală Nr. 10 Suceava, având ca scop stimularea interesului și a dorinței de a cunoaște și de a forma noi cercuri de prieteni, dezvoltarea spiritului de colaborare între copii, în vederea realizării sarcinilor date, sprijinirea și promovarea integrării în comunitate a copiilor cu dizabilități; – Proiect Educativ „Micii actori și teatrul educațional” derulat în colaborare cu Palatul Copiilor Suceava, având ca scop încurajarea participării elevilor la evenimente culturale. Proiectul promovează importanța educației prin teatru și pentru teatru în cadrul cercurilor literare, prin vizionarea și interpretarea de piese de teatru și prin derularea muncii pe ateliere; – Proiect Educativ: „Descoperind universul celuilalt” derulat în colaborare cu Școala cu cl. I-VIII „Dimitrie Păcurariu” Șcheia, având ca scop sprijinirea și promovarea integrării în comunitate a copiilor cu dizabilități printr-un proces de normalizare a vieții acestora, în scopul ameliorării imaginii de sine; rațiunea pentru care copiii cu CES vor interacționa cu copiii din clasele obișnuite nu este aceea de a-i face normali, ci de a le insufla valori, comportamente și aspirații specifice copiilor normali. Finalitatea unui astfel de demers este aceea de a permite o cât mai bună inserție socio-profesională după încheierea perioadei de școlarizare; – Proiect Educațional / Parteneriat Școlar „Un viitor împreună” derulat în colaborare cu Palatul Copiilor Suceava, având ca scop sprijinirea și promovarea integrării în comunitate a copiilor cu dizabilități, printr-un proces de normalizare a vieții acestora, desfășurând activități instructiv-educative, în colaborare cu elevi din învățământul de masă; – Proiect Educativ: „Descoperind universul celuilalt” derulat în colaborare cu Institutul de Antropologie „Francisc Rainer” București, având ca scop studiul inter și transdisciplinar unele aspecte ale stilului de viață al adolescenților cu deficiențe, de a sesiza prezența sau predispoziția unor afecțiuni, precum și de a sugera soluții și metode de profilaxie a acestora; – Proiect Educațional „Dăruiește un zâmbet” în colaborare cu Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret, având ca scop formarea competențelor artistice, prin utilizarea limbajului universal al artei și a aptitudinilor de a relaționa social și de a dărui; – Proiect Educațional „Zâmbet de Crăciun” în colaborare cu Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, având ca scop stimularea creativității copiilor, încurajarea exprimării sentimentelor creștine și înțelegerea evenimentelor și manifestărilor acestor sărbători, cunoașterea diferitelor forme de manifestare a acestei minunate sărbători în lume, cunoașterea tradițiilor și a valorilor morale a acestor sărbători; – Proiect Școlar „Prietenia dintre noi” cu Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava – modalitate eficientă folosită în atingerea unor obiective de natură socio-comportamentală, elevii devenind furnizori, dar și utilizatori de informații în demersul educațional, găsind soluții adecvate în cadrul acestor activități; – Proiect Școlar „Fantezie și culoare” cu Școala Gimnazială Reuseni, jud. Suceava, având ca scop realizarea comunicării dintre elevii proveniți din școli și medii diferite, integrarea copiilor cu nevoi speciale în învățământul de masă, scoaterea în valoare a potențialului tuturor copiilor în activități practice sau artistice și valorificarea produselor realizate împreună, prin realizarea de expoziții; – Proiect Școlar de Parteneriat „Culorile prieteniei” derulat în colaborare cu Palatul Copiilor Suceava, având ca scop învățarea prin cooperare, facilitând astfel comunicarea, socializarea, relaționarea, colaborarea și sprijinul reciproc pentru rezolvarea unor probleme sau pentru explorarea unor teme noi; – Proiect Educațional „Împreună vom reuși” în colaborare cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului, având ca scop sprijinirea și promovarea integrării în comunitate a copiilor cu dizabilități, printr-un proces de normalizare a vieții acestora, desfășurând activități instructiv – educative; – Proiect de Parteneriat Educațional cu Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, Biblioteca „Teodor Stefanelli” Siret, având ca scop familiarizarea elevilor cu spațiul bibliotecii și apropierea lor de carte și de cuvântul scris, constituirea unui grup partenerial care să promoveze valori comune la nivelul partenerilor implicați, promovarea dialogului, comunicării și a spiritului de competiție între elevi, dezvoltarea cooperării și a colaborării între profesori și bibliotecari, atragerea elevilor către lectură; – Proiect Educațional „Pași spre viitor” în colaborare cu I.S.J. Suceava, I.S.J Neamț, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava, Centrul Școlar de Educație Incluzivă com. Ștefan cel Mare, jud. Neamț, având ca scop sprijinirea și promovarea integrării în comunitate a copiilor cu dizabilități, printr-un proces de normalizare a vieții acestora și desfășurarea de activități instructive-educative; – Protocol de Parteneriat Educațional cu Școala cu cl. I-VIII Fetești – Adâncata, având ca scop menținerea și creșterea prestigiului instituțiilor de învățământ implicate, să includă în programul activităților extracurriculare pe cele care au specific instructiv-educativ, să faciliteze participarea tuturor elevilor, prin intermediul coordonatorilor de proiect; să desfășoare activitățile extracurriculare înainte sau ulterior finalizării programului școlar obligatoriu
Pagină Facebook/Blog

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.