Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteca Colegiului de Silvicultură și Agricultură ”Casa Verde” Timișoara

Biblioteca Colegiului de Silvicultură și Agricultură ”Casa Verde” Timișoara

Tip bibliotecă

Biblioteci Școlare “CDI”
Website
Cod ISIL
Director

Persoană de contact

Mihaela Maria Kocsis, bibliotecar

Anul înființării

Istoric
Complexul educațional cuprinde muzeul şi fondul de vânătoare (colecţii de mamifere şi de păsări naturalizate, trofee de vânătoare, urme de vânat, instalaţii de vânătoare în miniatură etc.); biblioteca ce are un caracter enciclopedic și acoperind toate domeniile cunoaşterii); cabinetele (de dendrologie, de pedologie, de biologie, de informatică, de limba română etc.); parcul dendrologic (trei hectare, cu rol didactic şi peisagistic, unde pot fi vizitate specii rare, precum ginkgo biloba, arborele lalea, chiparosul de baltă, tisa, dar și specii comune precum bradul, molidul, stejarul, magnolia etc.); căminul: parter + trei etaje, cu o capacitate de 320 de locuri (La parter este amplasat și cabinetul medical și grădiniţa.); cantina cu o capacitate de 180 de locuri. Biblioteca. Înființare. Evoluție Biblioteca a fost înființată odată cu școala (27 octombrie 1885) într-un cadru idilic, în Pădurea Verde (parcela 36). Fondul de carte al bibliotecii Școlii Silvice s-a constituit pornind de la donaţii ale primilor directori şi ale altor personalităţi și specialişti în domeniul silviculturii. După Marea Unire de la 1918, Școala Silvică din Timişoara s-a mutat în Ungaria, la Sopron, pierzându-se fondul de carte existent în acel moment. În acelaşi an –1918 – a luat fiinţă, în vechea locaţie, şcoala de conductori silvici, începând din nou, lungul şi atât de motivatul proces de constituire şi mai apoi de completare a colecţiilor bibliotecii. Datele existente în arhiva şcolii certifică faptul că în anul 1948, „dotarea bibliotecii s-a făcut cu 10 cărţi de specialitate”. Din darea de seamă din 24 decembrie 1948,aflăm că existau deja 413 volume de carte şi că, tot în acelaşi an, a fost realizată, pentru prima oară în istoria bibliotecii, clasificarea documentelor existente în colecții. Fondul de carte cuprinde în prezent 21.164 de unități bibliografice. Inițial, biblioteca a fost una specializată, deținând doar cărți din domeniul vast al silviculturii. Biblioteca este cu atât mai valoroasă, cu cât este unica din regiunea de vest a României, care deține aproximativ 6.000 de u.b. din domeniul silviculturii. (Numeroși specialiști care lucrează și/sau predau la catedră apelează în mod constant la aceste colecții). În bibliotecă, în cadrul specialității Silvicultură se găsesc subdomenii cum ar fi: Amenajarea şi exploatarea pădurilor, Tehnica culturilor silvice, Dendrometrie, Topografie, Economia vânatului şi salmonicultură, Dendrologie, Protecţia pădurilor, Produse accesorii ale pădurii (fructe de pădure, ciuperci şi plante medicinale), Organizare şi legislaţie silvică ş.a.m.d. Iată și câteva cărţi cu o valoare deosebită: – NAUMANN, Johann Andreas. Naturgeschichte der Vogel Mittel Europas, apărută în 1905, cu o frumoasă legătură de piele, cuprinzând 12 volume păstrate în condiţii foarte bune şi în ziua de astăzi; – IANCU, Ioan. Mica Enciclopedie a Pădurii, Bucureşti, 1996 și Îndrumarul pădurarului – teoria şi practica meseriei, 1999; – SMEJKAL, Geza Matthias. Pădurea seculară. Cercetări ecologice în Banat, 1995; – MOHAN, Gheorghe. Rezervaţii şi monumente ale naturii din România, 1993; – Biometria arborilor din România, 1997; – Regia Autonomă a Pădurilor ROMSILVA S.A. Pădurea română; – colecţia „Revista pădurilor”, 1928-2018; – GHERGHEL, Mihai. Specii lemnoase de interes forestier și ornamental, 2016; – MILESCU, Ion. Cartea silvicultorului, 2006; – NEDICI, Gheorghe. Istoria vânătoarei, 2003; – COTTA, Vasile. Economia vânatului din România, 2008; – GHERGHEL, Mihai. Vânatul României, 2015. Anul 1969 marchează înfiinţarea Liceului Silvic de la Timişoara şi, totodată, o puternică re-direcţionare a principiilor care stau la baza procesului de achiziţie de carte; dacă până atunci se achiziţionau doar cărţi de specialitate, de la apariţia liceului ca formă de instruire s-a impus completarea fondului și cu un alt gen de publicaţii, dată fiind necesitatea dobândirii de cunoştinţe specifice formei de învăţământ. Astfel, fondul de carte s-a diversificat, răspunzând noilor cerințe de documentare.

Informații colecții

Adresă

300310, Aleea Pădurea Verde 5, Timișoara

Județ

Timis
Telefon
0256/220.093
Fax
Email
lsilvic@gmail.com
Filiale

Program funcționare

Acces
Pagină Facebook/Blog

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.