Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteca Colegiului Naţional „Emil Racoviţă”, Iaşi

Biblioteca Colegiului Naţional „Emil Racoviţă”, Iaşi

Tip bibliotecă

Biblioteci Școlare “CDI”
Website
www.racovita.ro
Cod ISIL
Director
Mihaela Gotcu

Persoană de contact

Cornelia Chelariu, bibliotecar

Anul înființării

1964
Istoric
A fost înfiinţat sub numele de “Şcoala Medie nr.9”, ca urmare a extinderii cartierului din aceasta zonă şi ca urmare a generalizării învăţământului de 8 ani 1966 – Se înfiinţează clase speciale de fizică, fapt ce sporeşte prestigiul liceului, care şcolarizează elevi din toată Moldova 1967 – Apar clase speciale de biologie 1969 – Liceul primeşte numele marelui biolog Emil Racoviţă 1970 – Devine şcoală experimentală pe lângă Institutul de Ştiinţe Pedagogice – filiala Iaşi 1975 – Ca urmare a generalizării învăţământului de 10 ani şi a unei reorganizări a sistemului de învăţământ şcoala devine Liceul de Ştiinţe ale Naturii Emil Racoviţă 1991- Ca urmare a profundelor schimbări generate de Revoluţia din decembrie 1989 şi a reformelor din învăţământul românesc, se revine la vechea organizare, unitatea de învăţământ devenind Liceul Teoretic Emil Racoviţă 1992- Sunt înfiinţate primele clase bilingve şi cu predare intensivă în limba engleză şi limba franceză 2001 – Ca o recunoaştere a calităţii procesului instructiv-educativ din aceasta şcoală şi a performanţelor obţinute de-a lungul anilor, liceul primeşte titlul onorific de Colegiul Naţional Emil Racoviţă 2007 – Se inaugurează noul corp de clădire În septembrie 1964 îşi deschidea cursurile în oraşul Iași un nou locaş de învăţământ Liceul Emil Racoviță şi, o dată, cu el se năştea biblioteca liceului (conţinând peste 5000 de volume). Biblioteca a fost mereu inima şcolii, deşi si-a schimbat locaţia de câteva ori, iar numărul cărţilor a crescut constant, ajungând azi la peste 30000 de cărţi. Biblioteca a promovat valorile şcolii noastre şi a găzduit activităţi cultural-educative (concursuri, cenacluri literare, audiţii muzicale, cercuri de lectură).

Informații colecții

Adresă

Aleea Nicolina, nr. 4, Iaşi

Județ

Iasi
Telefon
0232/234.272
Fax
0232/232.272
Email
office@racovita.ro
Filiale

Program funcționare

Luni – Vineri: 7.30 – 15.30
Acces
Site-ul bibliotecii – o alternativă la metodele clasice de promovare a lecturii: Site-ul bibliotecii Colegiului Naţional “Emil Racoviţă” se vrea a fi un reper pentru tinerii pasionaţi de lectură, un colţ de lectură online, în care să se simtă ca acasă şi, nu în ultimul rând, un ghid care să îi ajute să aleagă mai bine şi mai uşor cărţile care merită citite. În prezent site-ul bibliotecii are 213 membri. Ceea ce încercăm noi este să prezentăm cărţile într-o manieră atrăgătoare pentru cei care sunt în căutarea unei lecturi de calitate; elevi sunt încurajaţi să participe prin intermediul site-ului bibliotecii la diverse concursuri şi cercuri de lectură. Proiecte: Concurs de literatură şi civilizaţie universală Scopul proiectului constă în stimularea interesului elevilor pentru lectură printr-un concurs de tip „cine ştie, câştigă”, pe teme de literatură şi civilizaţie universală, susţinut de un cerc de lectură care să pregătească etapele acestui concurs. Hoinari în lumea cărţilor Scopul proiectului l-a constat valorificarea activităţilor specifice din cercurile de lectură ale şcolilor şi a altor activităţi care promovează interesul tinerilor pentru lectură. Important a fost şi conştientizarea rolului bibliotecii ca spaţiu informaţional care serveşte interesele de informare, studiu, educaţie, lectură şi recreere ale utilizatorilor, oferind acces liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere. Hoinarii s-au întâlnit lunar discutând despre „Cartea trasă în ciocolată”, „Cartea – artă sau industrie”, „Lumea prinţilor”, „Pe urmele tradiţiei româneşti”, „Cartea bate filmul”, „Scena din spatele cărţilor”, „Poezie? De ce nu?”, „Un ceai, un vers, o carte”, „Personajul literar – inspiraţie pentru tânărul cititor.” Proiectul judeţean de lectură Hoinari în lumea cărţilor a avut impact în 9 şcoli din judeţul Iaşi. Colegiul Naţional “Emil Racoviţa”, reprezentat prin bibliotecar Cornelia Chelariu a fost unul din iniţiatorii acestui proiect.
Pagină Facebook/Blog
www.facebook.com/biblioteca.racovita

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.