Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteca Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu”, Iași

Biblioteca Colegiului Național „Garabet Ibrăileanu”, Iași

Tip bibliotecă

Biblioteci Școlare “CDI”
Website
http://cngi.is.edu.ro/
Cod ISIL
RO-IS-0159
Director
Prof. Constantin Chirilă

Persoană de contact

Ines-Andreea Toader, bibliotecar

Anul înființării

1899
Istoric
Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” este continuatorul direct al Şcolii de aplicaţie a Seminarului Pedagogic Universitar din Iaşi care a luat fiinţă în anul 1899, în conformitate cu Legea Învăţământului promulgată de Spiru Haret cu un an mai înainte. Din 1899, şcoala de aplicaţie funcţionează fără întrerupere. Desigur, şi-a schimbat profilul sau denumirea în funcţie de comanda socială şi succesivele reforme ale învăţământului, dar nu a avut nicio sincopă, nicio întrerupere, nici chiar în timpul celor două războaie mondiale. Dimpotrivă, s-a dezvoltat atât ca număr de clase, cât şi ca bază materială şi apare în Anuarul învăţământului secundar din România sub numele de Liceul de aplicaţie al Seminarului Pedagogic Universitar (SPU) din Iaşi. Liceul a şcolarizat tot mai mulţi elevi, pe toate ciclurile de învăţământ (primar, gimnazial şi liceal), iar după 1950 apar clasele paralele. Clădirea din str. Toma Cozma nr. 2 (vechiul sediu) devine neîncăpătoare şi în 1957 se începe construcţia unei clădiri noi, în apropiere, pe strada Oastei nr 1. Faptul că Liceul „G. Ibrăileanu” se mută în 1962 în acest nou local nu aduce nici o altă modificare privind colectivul de profesori, direcţia, colectivele de elevi, averea şcolară. În scriptele bibliotecii se menționează faptul că, la data de 1 ianuarie 1960, fondul de carte cuprindea 7997 volume. În prezent, biblioteca CNGI – centru de resurse informaţionale şi programe culturale, oferă utilizatorilor săi peste 29000 volume din domenii variate, lucrări de referinţă, programe şcolare, manuale alternative, bibliografii ș.a. Cititorii bibliotecii, elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal, îndrumați de cadre didactice și bibliotecar, participă activ la conferințe literare, lansări de carte și întâlniri cu scriitori în cadrul unor proiecte educaționale desfășurate la nivel local, județean, national sau transnațional, celebrează evenimente culturale și istorice, omagiază personalități ale vieții științifice și artistice, se implică în desfășurarea activităților instructiv-educative, în campanii caritabile, în organizarea și desfășurarea unor proiecte ale școlii: „Performanța în universul științelor – perspectivă interdisciplinară”, „Spiritul critic în context actual – European”, „Valențe europene în educație”, „Zilele Școlii” etc. În cadrul cercului de lectură și scriere creativă pentru învățământul primar „Căutătorii de Vise” și al cercului de lectură pentru învățământul gimnazial „9 ne place lectura”, copii și adulți, deopotrivă, visăm împreună cu cărțile și dincolo de cărți, dorindu-ne să aflăm ce au gândit și cum au scris autorii, care sunt sensurile a ceea ce citim și de ce este important să citim. Prin activitățile desfășurate ne dorim ca elevii noștri să înțeleagă sensurile și învățăturile profunde ale textelor literare, să aibă curajul exprimării libere, să scrie proză și poezii, să își manifeste personalitatea prin desen, teatru, cântec, să celebreze zile importante alături de cei care gândesc și simt la fel, dovedind respect pentru trecutul istoric și cultural, să aplice în viața reală cunoștințele dobândite în activitățile ludice desfășurate și să-și dezvolte abilități sociale (empatie, spirit critic, lucru în echipă, comunicare asertivă).

Informații colecții

Total documente: 29.615 Total documente colecții curente in format tipărit: 29. 534 din care: – carte românească: 27.690 – carte străină: 1.844 Total documente audio-video (CD, CD-ROM, vinil etc.): 81

Adresă

Str. Oastei nr. 1, Iași

Județ

Iasi
Telefon
0232/264.470
Fax
0232/264.470
Email
lic_ibraileanu@yahoo.com
Filiale

Program funcționare

Luni – vineri 8:00 – 16:00
Acces
Servicii Împrumut la domiciliu Împrumut interbibliotecar Fotocopiere Scanare Referințe și bibliografii la cerere Săli de lectură Nr. de locuri: 12 Bibliotecă digitală: http://cngi.is.edu.ro/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=810 Total calculatoare pentru utilizatori: 1 – din care conectate de internet: 1
Pagină Facebook/Blog

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.