Skip to content Skip to footer

Biblioteca Colegiului Național „Mihai Eminescu”, Buzău

Biblioteca Colegiului Național „Mihai Eminescu”, Buzău

Tip bibliotecă

Biblioteci Școlare “CDI”
Website
http://www.eminescubuzau.ro/
Cod ISIL
Director
Prof. Dan Dudaș

Persoană de contact

Daniela Gîrbea, bibliotecar

Anul înființării

1919
Istoric
Colegiul Național ”M. Eminescu” înființat în 1919 sub numele de Școala Secundară de Fete gr.II (Externatul). A mai purtat numele ”Dr. Constantin Angelescu”, apoi Școala Medie Nr. 2. Actualul local a fost construit între 1925-1931. Primele cărți, provenite din donații, încep să se adune în sertarul catedrei încă din anul înființării școlii, 1919. Odată cu instalarea în localul propriu, 1931, condiții optime erau create: o sală încăpătoare și plină de lumină, rafturi, o masă și scaune. Inspectoarea Olga Theodoru, în 1939, relata: ”…biblioteca școlii e foarte săracă și necercetată de eleve..”. În 1948, biblioteca școlii număra 1618 volume, 323 cititori și 483 de cărți citite. În 1969 numărul volumelor a ajuns la 16290 și 100 de cititori. În 1986, în urma cutremurului din acest an, datorită consolidării precare și a lipsei de spațiu, biblioteca monumentală de la etaj se mută la parter. Sala bibliotecii este astăzi mare și luminoasă, cu peste 30000 de volume și 1100 de cititori, cu o sală de lectură plăcut amenajată, vitrine cu ultimele noutăți editoriale. Mai presus de toate, s-a format aici un climat spiritual care îi cuprinde pe toți, profesori și elevi, întrun fel de univers al cărții în care se poate lucra laolaltă. Colecția de cărți a bibliotecii este impresionantă prin diversitate: există cărți din toate domeniile, cărți în limba franceză, engleză, atlase, dicționare și alte materiale informative. Biblioteca se mândrește cu o minicolecție de cărți cu autograf ale unor personalități de seamă care ne-au vizitat școala e-a lungul anilor: Ov. S Crohmălniceanu, Ion Coteanu, Al. Piru, Laurențiu Fulga, Al. Ivasiuc, Fănuș Băileșteanu…

Informații colecții

Carte: 31154 u.b. Nr. periodice: ”Tribuna învățământului” și ”Național Geographic Romania”

Adresă

120204, Str. Independenței, nr. 22, Buzău

Județ

Buzau
Telefon
0238/720.278
Fax
0238/716.452
Email
seminescu@yahoo.com
Filiale

Program funcționare

Acces
Pagină Facebook/Blog

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.