Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteca Colegiului Naţional ”Mircea Eliade”, Sighişoara

Biblioteca Colegiului Naţional ”Mircea Eliade”, Sighişoara

Tip bibliotecă

Biblioteci Școlare “CDI”
Website
www.sigedu.ro
Cod ISIL
Director
Marius-Ioan Tomuleţ

Persoană de contact

Ancuţa-Luminiţa Moldovan, bibliotecar

Anul înființării

1923
Istoric
Bibliotecă şcolară a liceului s-a înfiinţat la data de 1.09.1923, sub denumirea Liceul de băieţi „Principele Nicolae”. A funcţionat la început cu cinci clase, cărora li se va adăuga în următorii ani câte o clasă. În anul şcolar 1926-1927, liceul avea opt clase şi funcționa în calitate de liceu de tip C – primul din judeţul Târnava Mare. Din „Anuarul Liceului Principele Nicolae”, aflăm că biblioteca şi-a desfăşurat activitatea încă din anii de început ai şcolii şi că: „atât biblioteca profesorală, cât şi cea a elevilor s-a îmbogăţit treptat”: numărul volumelor din biblioteca profesorală a crescut de la 1.027 la 1.781, iar numărul volumelor din biblioteca elevilor de la 4.356 la 4.753. Biblioteca elevilor a fost repartizată pe clase, astfel: Clasa I: Biblioteca Axente Sever cu un număr de 200 volume; Clasa II: Biblioteca Visarion Roman cu un număr de 283 volume; Clasa III: Biblioteca Zaharie Boiu cu un număr de 509 volume; Clasa IV: Biblioteca Ion Popescu cu un număr de 639 volume; Clasa V: Biblioteca St. O. Iosif cu un număr de 752 volume; Clasa VI: Biblioteca Aron Pumnul cu un număr de 747 volume; Clasa VII: Biblioteca I. Chendi cu un număr de 722 volume; Clasa VIII: Biblioteca I. Ursu cu un număr de 898 volume; Din cauza revărsării apelor râului Târnava Mare peste oraș, la 5 aprilie 1932, arhiva liceului s-a inundat, piezându-se documente referitoare la existenţa şi funcţionarea bibliotecii până în anul 1954. Prin urmare, primul volum a fost înregistrat în registrul inventar al bibliotecii la data de 16 iunie 1954 pentru ca, după nici 10 ani de funcţionare, în anul 1965, în R.M.F. să se înregistreze un număr de 10.243 volume, ajungându-se astăzi (octombrie 2017) la cifra de 30.112 volume din toate cele 9 clase ale C.Z.U. Biblioteca Colegiului Naţional „Mircea Eliade” este o bibliotecă cu caracter enciclopedic răspunzând cerinţelor de informare, documentare, lectură, recreere şi studiu ale elevilor şi cadrelor didactice, didactice auxiliare şi nedidactice din şcoală şi care, în limitele prevăzute de lege şi de regulamentul de organizare, poate funcţiona şi ca bibliotecă publică.

Informații colecții

Total documente – volume 30.112 Total documente – titluri 25.612 Total documente colecţii curente 30.112 din care: – carte românească: 24.981 – carte străină: 5131 – documente audio-video (CD, CDRom, vinil etc.): 17 Structura fondului de publicaţii (nr. volume beletristic, psihopedagogie, de specialitate, în limbi de circulaţie, alte domenii şi nr. publicaţii seriale): – beletristică – 19397 volume din care: în limba maghiară 3579 volume în limba franceză – cca. 150 volume şi alte limbi – ştiinţe sociale (psihopedagogie, filozofie, logică) – 3288 volume – matematică şi ştiinţe naturale – 2929 volume – tehnică – 678 volume – alte domenii – 3820 volume – publicaţii seriale – abonament la Tribuna Invăţământului Colecţii speciale: un raft cu lucrări apărute la Tipografia – Editură „Miron Neagu” din Sighişoara („Prima editură ştiinţifică din Transilvania anilor interbelici”) 1938-1947

Adresă

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 31, Sighișoara

Județ

Mures
Telefon
0265/771.375
Fax
0265/772.396
Email
ltmesighisoara@yahoo.com
Filiale

Program funcționare

Luni – Vineri: 7.00 – 15.00
Acces
Accesul şi facilităţile bibliotecii CATALOAGE Catalog tradiţional Total calculatoare (PC) pentru utilizatori: 1 din care: conectate la Internet:1 Utilizarea şi utilizatorii bibliotecii Total utilizatori înscrişi: 676 Împrumut individual: – număr documente eliberate: 3823 Categorii de utilizatori: elevi, cadre didactice şi alţii Documente necesare obţinerii permisului de utilizator: C.I Serviciu de referinţe bibliografice -liste cu recomandări bibliografice la diferite discipline sau pe anumite teme solicitate. Activităţi specifice desfăşurate în/ de bibliotecă: – Zilele porţilor deschise – ”Popas la biblioteca şcolii” – Săptămâna „Şcoala altfel”- „Bibliotecar pentru o zi” – Scriitorii lunii noiembrie – Liviu Rebreanu şi Mihail Sadoveanu – 15 Ianuarie – Mihai Eminescu – poet naţional şi universal (recital de poezie) – „Dor de Eminescu” – Mircea Eliade – patronul spiritual al Colegiului nostru – 80 de ani de la trecerea sa în nefiinţă – Expoziţie de carte „…cu şi despre Mircea Eliade” – Prezentare în Power-Point: “Biblioteca între tradiţional şi modern” – Activitate cu tema: „Cartea – izvor al cunoaşterii” – „Citeşte! Păstrează! Recondiţionează!” – Activitate practică Participarea bibliotecarilor la sesiuni de comunicări ştiinţifice/ simpozioane/ conferinţe: – Sesiunea de comunicări ştiinţifice în biblioteconomie şi arhivistică „Lumina slovei scrise”, organizată de Facultatea de Litere şi Arte Sibiu; – Simpozion cu tema: „Funcţiile Centrelor de Documentare si Informare”, Sângeorgiu de Pădure; – Simpozion „Colocviile Mircea Eliade”, Sighişoara; – Simpozion cu tema: „Contribuţia bibliotecii şcolare la dezvoltarea culturii locale”, Tg. Mureş; – Simpozion cu tema: „Local, regional, naţional în context european”, Sighişoara; – Simpozionul/Concurs zonal de creaţie literară şi interpretare artistică al Şcolii Gimnaziale din Daneş Parteneriat CCD Satu-Mare – Proiect „Biblioteca: fereastră deschisă spre nenumărate vieţi” inclus în CAERI 2017 la poziţia 797 Sesiunea de comunicări metodico-ştiinţifice profesori şi bibliotecari cu tema: „Triada carte-bibliotecă-lectură în secolul al XXI-lea”. Parteneriat CCD Argeş şi Şcoala Gimnazială „Al. Davila” Piteşti – Sesiunea de comunicări ştiinţifice, ediţia a IV-a, 2017 – “Cartea leac pentru suflet” – “Lectura ca Abilitate de Viaţă”. Participarea bibliotecarilor la cursuri de formare: 1. An şcolar 1995-1996 Adeverinţă participare curs de perfecţionare bibliotecari şcolari ISJ şi CCD Mureş 2. Perioada: 25-29 ian şi 15-17 febr. 1999 Adeverinţă de absolvire a cursului de pregătire a bibliotecarilor ISJ Mureş şi CCD Mureş 3. Perioada: 23 febr.-27 apr. 2013 Program de formare continuă: Informatizarea bibliotecilor şcolare Proiect POS DRU/87/1.3/S/63038:Profesionalism la toate nivele învăţământului preuniversitar Program avizat de MECTS – DFCPIP 4. Perioada: mai 2015 Certificat de participare Cursul: Gestiunea de bibliotecă Biblioteca Judeţeană Mureş Personalul Bibliotecii Personal – total 1 din care: – personal de specialitate: 1 – personal cu normă întreagă: 1
Pagină Facebook/Blog
NULL

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.