Skip to content Skip to footer

Biblioteca Colegiului Tehnic ”Petru Poni” Roman

Biblioteca Colegiului Tehnic ”Petru Poni” Roman

Tip bibliotecă

Biblioteci Școlare “CDI”
Website
http://www.ctppr.ro/
Cod ISIL
Director
prof. Dascălu Mariana Gabriela

Persoană de contact

Maftei Irina, bibliotecar

Anul înființării

1925
Istoric
Primele informații despre existența unei biblioteci în cadrul școlii datează din anul 1925, bibliotecar fiind atunci Irimia Munteanu, un proaspăt absolvent al Școlii normale „Vasile Lupu” din Iași. Școala își are începuturile în anul 1880, când a fost înființată, din inițiativă particulară, Școala de Arte și Meserii de Ambe Sexe, recunoscută de Ministerul Cultelor și Instrucției Publice prin Ordinul nr.9743\03.09.1880 și avea trei ateliere: stolerie (tâmplărie) și ciubotărie pentru băieți și o croitorie pentru fete. În perioada martie 1880 – septembrie 1920 școala funcționează în mai multe sedii din Roman, sub mai multe subordonări și denumiri, pregătind meseriași pentru: tâmplărie, cizmărie, tinichigerie, fierărie, lăcătușerie, tapiterie, iar din anul 1930 – legătorie, tâmplărie, tipografie. În 1920, Primăria Romanului pune la dispoziția școlii actualul teren pentru construirea unui sediu propriu, iar la 22.07.1920 începe construcția sediului din Bulevardul Republicii nr. 1. Începând cu 1.09.1936, Școala de Meserii de gradul II va functiona ca Liceu industrial de Băieti cu 8 ani de studiu, până în 1942. În anii 1942 – 1945, școala a functionat anevoios din cauza războiului, dar si a unor incidente nedorite, cum ar fi incendiul din 1938. În octombrie 1951, în ideea de a asigura calificarea muncitorilor, Şcoala Profesională Metalurgică din Bacău se mută la Roman, în fostul sediu al Şcolii de Arte şi Meserii din B-dul Republicii. Sub noua denumire de Şcoala Profesională nr. 1 Metalurgică Roman, se comasau 3 şcoli: Şcoala Profesională Metalurgică, Liceul Industrial de băieţi şi Căminul de fete nr. 3. În toamna anului 1952, Şcoala Profesională Metalurgică nr. 1 este mutată în sediul fostei școli normale, iar în actualul sediu este adusă Şcoala profesională Metalurgică nr.2, cu un număr de elevi mai mic şi care se află sub tutela noului Combinat Siderurgic Roman. La mijlocul anului şcolar 1954-1955, are loc o noua restructurare a activităţii şcolare, prin care Şcoala profesională Metalurgică nr. 2 se transformă în Şcoala Profesională de Ucenici nr. 2 şi trece în subordinea întreprinderii, ca secţie a acesteia. Din septembrie 1958 până în 1963, funcţionează ca Şcoala de Meserii nr. 2, având în anul şcolar 1962-1963 un număr de 400 de elevi, dintre care 124 fete venite de la fosta Şcoală de Meserii nr. 1 Fete. La 27.09.1963, Şcoala de Meserii nr. 2 se transformă în Şcoala Profesională Materiale de Construcţii, subordonată Întreprinderii de Prefabricate Roman, subordine şi colaborare care continuă până în 1990. Din anul 1971 funcționează cu două unități: Școala Profesională Materiale de Construcții și Liceu industrial pentru Materiale de Constructii. În perioada 1974-1976 a avut denumirea de Liceu de Chimie Industrială și Școala Profesională de Materiale de Construcții, iar între anii 1976-1980, Liceu Industrial nr. 3 Roman, alături de Școala profesională nr. 3 de Materiale de Construcții. Numărul total de elevi la toate formele de învățământ (liceu, școala profesională, școala de maiștri) era de 1.600. Din 1991 a funcționat sub o singură titulatură – Grupul Școlar Industrial Materiale de Construcții. Începand cu 17 septembrie 2007 denumirea unității este Colegiul Tehnic „Petru Poni”, un succes deosebit obținut dupa 127 de ani de existență. În anul 2010 Colegiul Tehnic ”Petru Poni” fuzionează cu Grupul Școlar Industrial Construcții de Mașini Roman în baza OMECTS nr.4156/2010. Prin urmare are loc și fuzionarea celor două biblioteci școlare rezultând o bibliotecă mai mare și mai bine dotată având 41203 volume.

Informații colecții

Total documente – volume 41.203 Total documente – titluri 13.225 Total documente colecții curente 41.203 din care: carte românească 41.125 carte străină 78 Utilizarea și utilizatorii bibliotecii: Total utilizatori înscriși 635 Împrumut individual: – număr documente eliberate: 5345 – domenii solicitate: beletristică, biologie, istorie, geografie, carte de referință, filozofie, matematică, chimie, fizică Activități culturale desfășurate în bibliotecă: Activități pentru popularizarea fondului bibliotecii și promovare a lecturii: • „Zilele deschise ale bibliotecii” • „Bibliotecar pentru o zi” • „Sadoveanu despre Sadoveanu” • „1 Decembrie – Ziua Națională a României” Participarea bibliotecarilor la cursuri de formare: • Cursuri de calificare pentru bibliotecar – studii medii în perioada februarie – septembrie 2016 (1080 de ore) – Asociația Socialiter Iași • Cursuri de specializare pentru bibliotecar studii superioare mai-sept 2017 – Asociația Socialiter Iași Personalul Bibliotecii Total personal Personal – total 1 din care personal de specialitate 1

Adresă

B-dul Republicii, nr. 1-3, Roman

Județ

Neamt
Telefon
0233/724.336
Fax
0233/724.336
Email
lic_3@yahoo.com
Filiale

Program funcționare

Luni – Vineri: 8.00 – 16.00
Acces
Accesul și facilitățile bibliotecii Catalog tradițional Sală de lectură Numărul de locuri: 8 Împrumut interbibliotecar Mijloace de accesibilitate: pentru dizabilități locomotorii
Pagină Facebook/Blog
NULL

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.