Skip to content Skip to footer

Biblioteca Colegiului Tehnic ”Stefan Banulescu”, Calarasi

Biblioteca Colegiului Tehnic ”Stefan Banulescu”, Calarasi

Tip bibliotecă

Biblioteci Școlare “CDI”
Website
Cod ISIL
Director
Vasilica Puran

Persoană de contact

Elena Bogdan, profesor documentarist

Anul înființării

Istoric
Din Liceul de fete ,,Sf. Gheorghe” care funcționa în anii de după primul război mondial, în anul 1958 s-a transformat în școala profesională de meserii care a funcționat până în 1963 când a devenit Școala profesională de celuloză și hârtie. În anul 1974 școala a căpătat statut de liceu și pregătea elevi în domeniile Mecanic și Tehnologic, moment în care s-a înființat și actuala bibliotecă, prin intermediul Combinatului de celuloză și hârtie, sub al cărui patronat se afla liceul. În anul 1993, în cadrul acestul liceu s-au înființat clase pentru profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare, continuând astfel tradiția începută în Călărați în anul 1919 prin înființarea Școlii Normale de fete. La 1 septembrie 2001, liceul a primit denumirea de Colegiul Tehnic „Ștefan Bănulescu” după numele poetului și prozatorului care s-a născut și a studiat pe aceste meleaguri. În liceu studiază, în continuare, elevi atât în domeniul tehnologic cât și în cel vocațional. Biblioteca a funcționat în tot acest timp deservită de un bibliotecar, iar din anul 2011 și biblioteca și CDI-ul sunt deservite de un profesor documentarist . Sediul lor se află în incinta Internatului școlar care aparține Colegiului Tehnic „Ștefan Bănulescu” aflat în imediata apropiere a sediului central al liceului. Biblioteca are acces la Internet, sală de lectură, servicii de împrumut la domiciliu, referințe bibliografice. bibliografii și cataloage în format tradițional.

Informații colecții

Carte românească :11200 volume Carte străină : 5050 volume

Adresă

Str. Prelungirea București, nr. 1, Călărași

Județ

Calarasi
Telefon
0242/312308
Fax
0242/312308
Email
st_banulescu@yahoo.com
Filiale

Program funcționare

Luni-Vineri: 9.30 – 15.30
Acces
Categorii de utilizatori :cadre didactice, elevi, personal nedidactic si auxiliar, comunitatea locala Documente necesare obţinerii permisului de utilizator : Cartea de identitate, carnet de elev
Pagină Facebook/Blog
NULL

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.