Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteca Comunală Adămuş

Biblioteca Comunală Adămuş

Tip bibliotecă

Biblioteci Comunale
Website
https://www.facebook.com/biblioteca.adamus
Cod ISIL
RO-MS-0149
Director

Persoană de contact

Margareta Indreica, bibliotecar

Anul înființării

1962
Istoric
Biblioteca Comunală Adămuș a fost înființată în anul 1962. Biblioteca Comunală Adămuș funcționează în clădirea Căminului Cultural Adămuș, având o suprafață de 48 mp., cu două încăperi situate la etajul clădirii. În cursul anului 2015, clădirea Căminului Cultural Adămuș a fost renovată cu o sumă importantă de bani provenind din fonduri europene. Începând cu această dată, biblioteca beneficiază de acces separat la sediul instituției, fiind renovată prin amenajări. În anul 1962, la data înființării, biblioteca avea un număr de 3.482 volume. An de an biblioteca și-a mărit fondul de carte, fie prin cumpărare de cărți din banii alocați de la bugetul local, fie prin donațiile primite de la diverse persoane. În anul 1968 biblioteca deținea un număr de aproximativ 7.000 de volume și coordona 3 filiale în satele aparținătoare comunei Adămuș, pentru ca în anul 1975 colecțiile acestora să fie comasate în actuala bibliotecă comunală. Până în anul 1990 biblioteca a fost deservită de cadre didactice remunerate cu indemnizație. Începând cu anul 1990 la Biblioteca Comunală Adămuș a fost angajat bibliotecar cu normă întreagă, biblioteca funcționând zilnic cu un program de 8 ore.

Informații colecții

Colecțiile Bibliotecii: Total documente – volume 11.156 Total documente – titluri 10.150 Total documente colecții curente 11.175 din care: carte românească 8.634 carte străină 2.541 documente audio-video (CD, CD Rom, vinil etc.) 19 Total documente colecții speciale (ex. carte veche, periodice vechi, manuscrise, partituri, hărți etc.) Total documente digitale 19

Adresă

547015, Str. Principală, nr. 8, Adămuş

Județ

Mures
Telefon
0747/287867; 0265/450.112 (Primăria comunei Adămuș)
Fax
0265/450.133
Email
m_indreica@yahoo.com
Filiale

Program funcționare

Luni, Miercuri, Vineri 8.00 – 16.00 Marți, Joi 8.00 – 12.00 16.00 – 20.00
Acces
Accesul și facilitățile bibliotecii: Catalog tradițional Sală de lectură Numărul de locuri: 10 Împrumut interbibliotecar Servicii de fotocopiere Servicii de scanare Total calculatoare (PC) pentru utilizatori: 3 din care: conectate la Internet 3 Utilizarea și utilizatorii bibliotecii: Total utilizatori înscriși: 523 Împrumut individual: – număr documente eliberate: 3.265 – domenii solicitate: beletristică, cărți pentru bibliografia școlară (în limbile română și maghiară), literatură universală, cărți pentru copii, gastronomie, biografii, îngrijirea sănătății, alimentație, nutriție. Activități culturale și proiecte desfășurate în bibliotecă: – Banii pe Net – Program online de educaţie şi popularizare a comerţului electronic în rândul cetățenilor; – BaniIQ – Obiectivul proiectului: educarea financiară a tinerilor. Pe parcursul anului 2014, biblioteca a derulat sesiuni de informare financiară, prin explicarea diverselor modalități de economisire a resurselor financiare personale. (http://biblionet.baniiq.ro/); – În anul 2011 și 2012 biblioteca a participat la o campanie națională de incluziune digitală, organizată de Fundația EOS România, în parteneriat cu biblioteci. Campania s-a intitulat : ”Hai pe net!” În decursul unei săptămâni, au fost organizate activități în colaborare cu Școala Gimnazială Adămuș, au fost popularizate serviciile de Internet în rândul localnicilor, s-au realizat filmulețe care au fost încărcate pe Youtube. Acestea pot fi accesate și de pe pagina Bibliotecii Județene Mureș, la secțiunea – Biblioteci din județ. https://www.youtube.com/watch?v=mBGgvxy5gQA – Colaborare în cadrul proiectului ”Un secol de istorie locală în imagini”. La proiect a participat un număr de 35 de persoane (adulți și elevi din localitatea Adămuș), cu peste 550 fotografii vechi, fotografii – document. Proiectul a constat în recuperarea și valorificarea patrimoniului cultural imaterial aflat în memoria individuală și socială. Scopul a fost responsabilizarea trecutului de către comunitate, prin menținerea, revitalizarea și transmiterea valorilor patrimoniului material și imaterial local. Biblioteca a popularizat în rândul comunității scopul acestui proiect, a ținut în custodie temporară fotografiile și gestiunea lor prin: scanare, salvare, arhivare, transmitere la Muzeul Județean Mureș și apoi înapoiate proprietarilor. În cadrul proiectului s-a organizat concursul – Fotoetnografica. Activitatea s-a finalizat cu premierea participanților, prin înmânarea de diplome, permise de intrare la muzeu și albume realizate de Muzeul Județean Mureș. Participarea bibliotecarilor la sesiuni de comunicări științifice/ simpozioane/ conferințe: – Participare la Conferința Națională a ANBPR BiblioPUBLICA : “ Biblioteca publică – între adaptare și reinventare”. ”Conferința Biblioteca Județeană Mureș – un secol în serviciul comunității, cu ocazia centenarului 1913 – 2013 (100 de ani de la înființarea Bibliotecii Orașului Tîrgu-Mureș). Participarea bibliotecarilor la cursuri de formare: – participare curs în cadrul proiectului “InfOlanda : întrebați un bibliotecar !” (23 mai 2016), organizat în cadrul Bibliotecii Județene Mureș, cu sprijinul Ambasadei Olandei în România; – participare curs de Formare în metodologia DigiTales – povestiri digitale, organizat la Biblioteca Județeană Mureș (29 – 31 octombrie 2012). -participare curs de formare profesională : Tehnologia informației și administrarea calculatoarelor cu Internet pentru public în biblioteci, desfășurat în perioada 20.09.–24.09.2010 la Biblioteca Județeană Mureș. Personalul Bibliotecii Personal – total 1 din care personal de specialitate 1 personal cu normă întreagă 1
Pagină Facebook/Blog

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.