Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteca Comunală ”D. Sturdza” Popeşti

Biblioteca Comunală ”D. Sturdza” Popeşti

Tip bibliotecă

Website
Cod ISIL
Director

Persoană de contact

Anul înființării

1910
Istoric
Biblioteca funcționează într-o clădire ce aparține domeniului public, construită cu ajutorul sătenilor prin anul 1971 și dată în folosință pentru a găzdui Dispensarul Uman. Fiind mai multe camere cu intrări separate, îa anul 2002 s-a hotărât mutarea bibliotecii în acest spațiu. Din păcate, clădirea nu a fost reabiblitată în exterior și s-a considerat ca fiecare deținător să îngrijească în mod particular spațiile deținute. Fondată în anul 1910, biblioteca comunală Popești continuă tradiția bibliotecii populare. Fondul inițial de cărți a fost de 800 de volume. În vara anului 1957, s-a înființat un post de bibliotecar cu normă întreagă. În luna octombrie a aceluiași an, Tănasă Mihai, proaspăt absolvent de liceu, a obținut postul de bibliotecar în urma unui examen de angajare desfășurat la Biblioteca Județeană ”Gheorghe Asachi”, Iași. Acesta, susținut de profesorul Petru Ursachi, pe atunci metodist la Biblioteca Județeană ieșeană, obține de la Biblioteca Raională Târgu Frumos de care aparținea, 2000 de volume și 7 rafturi pentru cărți. Noua achiziție a fost adusă la Popești cu patru care cu boi din satul Obrijeni. Din anul 1957 și până în 1958, biblioteca comunală a funcționat în incinta Școlii Generale din Popești, într-o sală (cămăruță) pusă la dispoziție de către directorul școlii. Spațiul devenind neîncăpător pentru cele 7 rafturi, două dulapuri cu cărți, masă, fișier s-a dat o sală de clasă din primăvara anului 1958. Mărindu-se numărul de elevi, sala de clasă a fost pusă la dispoziția acestora iar biblioteca s-a mutat într-o casă țărănească din sat, în toamna anului 1959 (o cameră și o tindă). Plângându-se de condițiile în care lucrează, bibliotecarul Tănasă Mihai îl convinge pe Președintele Gospodăriei Agricole Colective ( G. A.C.) din sat să mute biblioteca la Sediul G. A. C., în spațiul unde era amenajat “Colțul Rosu””. În schimbul acestui ajutor

Informații colecții

Adresă

bibliotecarul este pus sa aibă în custodie și biblioteca ce aparținea G. A. C.

Județ

Iasi
Telefon
Fax
Email
Filiale

Program funcționare

Acces
Pagină Facebook/Blog

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.