Skip to content Skip to footer

Biblioteca Comunală Hănţeşti

Biblioteca Comunală Hănţeşti

Tip bibliotecă

Biblioteci Comunale
Website
Cod ISIL
Director

Persoană de contact

Alexandrina Sandu, Responsabil de bibliotecă

Anul înființării

1959
Istoric
În anul1961 s-a construit localul Căminul cultural din Hănţeşti după demolarea conacului curţii boiereşti, localul fiind dotat cu o sală de spectacole şi o sală destinată bibliotecii săteşti. În anul înfiinţării funcţionează cu un număr de 300 de volume. În 1968 în urma reorganizării administrativ- teritoriale, comuna Hănţeşti se unifică cu Adâncata, iar biblioteca devine filială a Bibliotecii Comunale Adâncata. În anul 2003 conform Legii 473/2003 s-a înfiinţat comuna Hănţeşti iar biblioteca redevine Biblioteca Comunală Hănţeşti. Biblioteca are 4 calculatoare cu internet pentru utilizatori, imprimantă, scanner, videoproiector obţinute prin programul Biblionet.

Informații colecții

Carte românească : 6400 u.b.

Adresă

727011, Hănţeşti

Județ

Suceava
Telefon
0230/569081/0744663014
Fax
0230/569048
Email
bibliotecahantesti@yahoo.com
Filiale

Program funcționare

Luni- Vineri: 07,30 – 15,30
Acces
Categorii de utilizatori: elevi, studenţi, agricultori, funcţionari, intelectuali, ş. a. Documente necesare obţinerii permisului de utilizator: carte de identitate, buletin de identitate.
Pagină Facebook/Blog
NULL

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.