Skip to content Skip to footer

Biblioteca Comunală ”Nicolae Labiş” Bivolari

Biblioteca Comunală ”Nicolae Labiş” Bivolari

Tip bibliotecă

Biblioteci Comunale
Website
Cod ISIL
Director

Persoană de contact

Dumitru Perju, Bibliotecar

Anul înființării

1898
Istoric
Biblioteca are un sediu propriu cu un spaţiu generos în cadrul căminului cultural Bivolari, dat în funcţiune în anul 1975. Biblioteca comunală din Bivolari s-a născut, ca și alte instituții similare, grație ,,Deciziunii privind înființarea bibliotecilor populare din România’’, publicată în Monitorul oficial la 2 decembrie 1898, semnată de Spiru Haret. Despre evoluția fondului de carte până în preajma celui de al doilea Război Mondial deținem puține informații. Concret este faptul că, analizând lista personalităților care au venit în contact cu comunitatea din Bivolari, putem să ne facem o imagine despre activitatea culturală și dotarea Bibliotecii comunale în acele vremuri . În perioada noiembrie- decembrie 1875, localitatea a fost onorată cu prezența lui Mihai Eminescu, care a venit la Bivolari cu ocazia inspecțiilor școlare, perioada în care poetul a lucrat ca revizor școlar. În anul 1925, la Bivolari a fost înființată Societatea culturală ,, George Coșbuc” care la ales ca președinte de onoare pe ,, megieșul” Iacob Negruzzi de la Hermeziu, care a onorat în mai multe rânduri întâlnirile societății. La balurile organizate de negustorii din Bivolari, unul din invitații de onoare era generalul Mihai Negruzzi. Un alt oaspete al locurilor a fost Constantin Mille, ai cărui bunici locuiau în Badarai, sat component al comunei la acea dată. În perioada interbelică când activitatea societății s-a restrâns, fondul de carte deținut la acea vreme de Societatea culturală ,,G. Coșbuc” a fuzionat cu cel al bibliotecii populare din Bivolari. La ora actuală, Biblioteca comunală din Bivolari, care la 25.09.1997 a primit numele de Biblioteca ,,Nicolae Labiș” prin Hotărârea Consiliului local Bivolari, are sediu propriu cu spațiu generos și un fond de carte de peste 9200 de volume organizat de-a lungul timpului de Georgeta Dan, Maria Grosu, Constantin Apostol, Elena Iordache, Aurel Ifrim, Emil Bădărău, Aneta Huma și actualul bibliotecar Dumitru Perju . La serviciile bibliotecii apelează în jur de 500 de cititori anual.

Informații colecții

Carte românească : 8562 Carte străină : 194 Periodice româneşti : 337 Colecţii audio video : 24 Dotări: – calculatoare: 6 – Imprimante: 2 – Videoproiector: 1 – Scaner: 1 – Combină: 1 Conexiune la Internet

Adresă

707055, Bivolari

Județ

Iasi
Telefon
0232/298080
Fax
Email
bibliotecanicolaelabisBivolari@yahoo.com
Filiale

Program funcționare

Luni, Marți, Joi, Vineri, Duminică: 8.00-16.00
Acces
Categorii de utilizatori : – Utilizatori inscrisi : 496 – Utilizatori nou înscrişi : 88 – Utilizatori activi : 422
Pagină Facebook/Blog
NULL

Formular comandă publicații
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii 

Veți primi confirmarea comenzii în termen de o zi lucrătoare de la trimiterea formularului. 

* Biblioteca Naţională a României respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.